Plantes i animals del nostre entorn

La malva

Nom científic: Malva sylvestris.
Família: Malvàcies.
Origen: Europa mediterrània.
Descripció: Planta herbàcia bianual que fa 0'5-1 m d'alçada. La tija està recoberta de pèls.
Les fulles són verdes i palmades amb 5-7 lòbuls dentats.
Floració: Floreix durant els mesos de maig-agost.
La flor té 5 sèpals verds, 5 pètals de color rosa violaci, amb línies violeta intens; té molts estams de color blanc.
Fruit: El fruit té forma de panet aplanat.
Reproducció: Es reprodueix per llavors.
Hàbitat: Viu als marges dels camps i dels camins de la terra baixa i la muntanya mitjana.
Altres informacions: Les flors s'han utilitzat en medicina popular per calmar la tos.