Plantes i animals del nostre entorn

L'ortiga

Nom científic: Urtica dioica.
Família: Urticàcies.
Origen: Europa i Àsia.
Descripció: Planta herbàcia perennifòlia de tija quadrangular que arriba a fer 1-1'5 m d'alçada.
Les fulles són verdes, oposades, peludes, de forma ovada, amb el marge dentat.
Tota la planta està recoberta de pèls urticants que provoquen una forta picor si es toquen.
Floració: Floreix durant els mesos d'abril a setembre.
Les flors són verdes, unisexuals i creixen en inflorescències en plantes separades.
Fruit: El fruit és petit i té 1 sola llavor.
Reproducció: Es reprodueix per llavors i per rebrots de les arrels que es ramifiquen sota terra.
Hàbitat: Viu en terrenys humits rics en nitrogen (adobats amb fems), sobretot a la vora de camins, camps de cultiu, marges de bosc i rierols, des de la terra baixa fins a l'alta muntanya.
Altres informacions: Una altra espècie d'ortiga autòctona és l'Ortiga menor (Urtica urens), més petita (60 cm) i que té les flors masculines i femenines a la mateixa planta.
Ambdues tenen propietats medicinals i, a més a més, són un bon aliment per al bestiar.