GLOSSARI


 

  1. Crustacis: Classe d'artròpodes mandibulats proveïts d'apèndixs i d'una cutícula quitinosa sovint impregnada de sals càlciques, que comprèn dos grups: els entomostracis i els malacostracis.
  2. Gregàries: Dit dels éssers vius que tenen tendència a associar-se amb altres individus de la mateixa espècie.
  3. Colònies: Conjunt d'individus pertanyents a una mateixa espècie que resten anatòmicament units per a formar una individualitat de l'ordre superior.

Diccionari en línea :