Pi: recerca i captura

Un petit repàs a la història de Pi e i els mètodes per trobar el seu valor: el dels polígons d'Arquimedes,les sumes de sèries infinites, les agulles de Buffon...

Veure l'activitat
Descarregar