La lectura fàcil,
una necessitat per a l'alumnat nouvingut d'ESO
Llicència d'estudis retribuïda. Modalitat A. 2007-08
Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya

© Jaume Serra Milà - jserra18@xtec.cat
La Fletxa Negra

R.L. Stevenson

text en pdf, preparat per ser utilitzat com a llibre de lectura
Enllaços a imatges
suport a la lectura

Guia per redactar textos de lectura fàcil
suggeriments a partir de la recerca

Exemples d'enunciats de lectura fàcil d'exercicis i activitats escolars

Amb clics, per alumnes de l'INS Terrassa

Models de comunicats de lectura fàcil del centre educatiu a les famílies
Qüestionari sobre el coneixement dels principals verbs catalans
Resum i memòria de la recerca
 
Associació
Lectura
Fàcil
Visites Free counter and web stats