2.0

Uneix-te a la causa.

Pàgines i enllaços d'interés.

Xarxa telemàtica educativa de Catalunya.

Usuari i contrasenya personals

Planes de serveis personals

Departament

d'Ensenyament

(usuari i contrasenya EPOCA)
 
Eleccions sindicals A partir del 12 de novembre (si no falla com sempre a l'escola)
Inspecció de Lleida
(correu xtec centre)
(usuari: personal/director/a )
Dades d'inspecció- primària (Documents en format *.doc)
(p12500****)
ZER El Montsec
Intranet de la ZER El Montsec (Us donarà d'alta l'Eduard)
Google