Buscador Web
Imatge i significat
Comunicació audiovisual i societat
La imatge com representació de la realitat
Funcions de la imatge
El poder de la imatge
Anàlisi d'una imatge
Anàlisi contextual
Anàlisi denotatiu
Anàlisi connotatiu
Composició
Esquemes compositius
Planificació
Òptica
El cos
El visor
L'obturador
El diafragma
Tipus de càmeres
Relació diafragma/obturador
Objectius
Profunditat de camp
Fotòmetres
Fotòmetres independents i incorporats
Medició de la llum
Il·luminació
Il·luminació
Flaix
Temperatura del color
Esquemes d'il·luminació

Filtres

Filtres de contrast, neutres, conversió
El color
Laboratori
Ampliadora
Revelat del negatiu
Altres elements
El Negatiu en B/N
Sensibilitat
Formats dels negatius

El Positivat

El paper fotogràfic
Els productes químics
Procés de positivat
Imatge electrónica
Característiques de la imatge electrónica
Càmeres digitals

Lector CCD

Diferències amb una càmera analògica
Càmeres digitals
Formats digitals
Imatge en moviment i capacitat expresiva
Antecedents del Cinema
Guió il·lustrat
Cinema d'animació
Narrativa audiovisual
Angulacions de la càmera
Moviments de càmera
lleis de continuïtat
Signes de puntuació
La banda sonora
Edició o muntatge
Generes cinematogràfics