Geometria plana
Angles
Rectes perpendiculars i obliqües
Elements de la circumferencia
Proporcionalitat
Igualtat
Transformacions geomètriques
Sistema dièdric
Sistema dièdirc
Vistes dièdriques
Axonomètric
Axonometria obliqua
Axonomeria ortogonal
Normalització
Origen de la normalització
Traçats bàsics
Escaire i cartabó
Exercicis
Triangles
Axonometria
Dièdric