Adreces

http://www.passioxdt.blogspot.com/
(exercicis fets amb el programa Monge)

http://www.spherecat.net/kits-de-pregravestec-en-3d.html

Examens de selectivitat fets amb impressora 3D

http://www.mongge.com/educacion/dibujo-tecnico/colecciones/dibujo-tecnico-de-rafa-nieto/106/
(exercicis fets ordenats per coleccions)

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/dibujotecnico/index.html
(Construcció de polígons, ovals, ovoides i corbes còniques)

http://www.robavi.es/monge/app/
(Eina per dibuixar amb l'ordinador imitan l'escaire, el cartabo i complàs)

http://www.educacionplastica.net/
(Exercicis Axonomètric i dièdric)

http://personales.ya.com/jamgpa/
(Exercicis de geoemtria plana)

http://w3.cnice.mec.es/recursos/bachillerato/dibujo/tecnico/normalizacion/index.htm
(Teoria de talls i seccions)

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2002/geometria_vistas/
(exercicis de visió espaial)

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/vision/index.html
(Pràctiques del sistema dièdric i axonomètric)

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/11_ejercicios_de_dibujo_tecnico/curso/index.html
(Representació de poligons, tangents bàsiques i proporció aurea).

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/planos/index.swf
(Exercicis i dibuixos de diedric i axonomètric)

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/108d/index.html
(Axonometria)

http://platea.pntic.mec.es/~mperez/ejer1.htm
(Exercicis en autocad)

http://www.terra.es/personal/rogero/diedrico/indice.htm
(Apunts de diedric i axonometric molt resumilts i simples)

http://almez.cnice.mecd.es/~ssar0003/preacceso.htm
(Power Point i exercics de batxillerat)

http://inicia.es/de/reijon/
(Enllaços de dibuix tècnic)

http://rafaquintero.webcindario.com/
(Apunts)

http://galeon.com/aeditec/home.htm
(Exercicis)

http://miajas.com/dibujo.asp
(Exercicis i apunts)

http://www.dibujotecnico.com/index.asp
(Portal de dibuix tècnic)

http://personal.telefonica.terra.es/web/cad/index.htm
(Teoria i informació general de CAD)

http://www.tododibujo.com/
(Nivell de batxillerat i preparació per la selectivitat)

http://jasper.xtec.es:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/td122/index.htm
(Tutorial de dibuix tècnic amb l’autoCAD)

http://www.edu365.com/eso/muds/visual/
(Nivell ESO en català, miniunitats didàctiques.)

http://www.fut.es/~jmoreno/
(Apunts 3ESO i Batxillerat)

http://www.geogebra.at/en/wiki/index.php/Catalan
Geometria plana Batxillerato

http://www.seacex.es/gaudi/index2.html
Gaudi i la geometria

http://perso.wanadoo.es/separatriz/
Geometria plana i selectivitat