Llibres

SANMARTI, RICARD., Dibuix Tècnic 1, ed. Castellnou, Barcelona 2002

GUIMERÀ, ANTONIO I SOLER, MIQUEL, Dibuix tècnic COU, ed. Castellnou, Barcelona1996

LACORT F.X. I SALA J., Arc 1 dibuix tècnic 1r, ed Vicens Vives, Barcelona 2002