Esquema bàsic d'il·luminació:

MÈTODES D’IL·LUMINACIÓ

ESQUEMA BÀSIC D’IL·LUMINACIÓ / ELEMENTS
Per il·luminar una escena amb llum artificial podem utilitzar diferents focus i accessoris. Combinant-los obtindrem diferents efectes, però és important tenir en compte que una millor il·luminació no serà necessàriament la més complexa.
Un esquema d'il·luminació complet podria ser un de format per quatre fonts de llum:

1-Llum principal
2-Llum secundària
3-Llum de fons
4-Llum d'efecte

e0

e1

e2

e3

e4

Llum principal:
És la llum que il·lumina el subjecte.
Aquesta llum n'il·luminarà una part i provocarà ombres en la part contrària.
Segons la intensitat i proximitat de la llum principal, aquestes ombres seran més dures i per tant el contrast de l'escena serà més gran.
Si només treballem amb una llum principal podem suavitzar el contrast per mitjà d'un reflector (pantalla blanca) situada de manera que, per reflexió de la mateixa llum principal, il·lumini la part d'ombra del subjecte.

Si utilitzem un sol focus (llum principal) cal saber que donarà sempre una il·luminació dura (alt contrast d'il·luminació).
Si col·loquem un difusor davant del focus suavitzarem el contrast depenent de la capacitat de difusió d'aquest i de la seva proximitat al focus.
Amb una pantalla reflectora i dirigint el focus cap a ella (no en direcció al subjecte) obtindrem llum "rebotada". Aquest és el tipus d'il·luminació més suau que podem obtenir.

De la posició del focus respecte al subjecte dependrà la forma de l'ombra que es formi, i aquesta és important ja que és la que dóna volum al subjecte, creant-hi diferents efectes.

Principals posicions de la llum principal:

Frontal superior (papallona)
Frontal inferior
Tres quarts
Set octaus
Lateral ampla
Lateral estreta
Hacha (llum lateral prima)
Zenital
Semicontrallum
Contrallum
Silueta

Llum secundària:
És un focus col·locat a més distància que el principal (o de menys potència) i situat de manera que il·lumini aquelles parts d'ombra on ens interessi suavitzar el contrast.

Llum de fons:
És la que il·lumina el fons de l'escena. Pot servir per il·luminar-lo o també per suavitzar les ombres que s'hi projecten (ombres produïdes per la llum secundària o principal).

Llum d'efecte:
Normalment es col·loca alta i darrere del subjecte, de manera que modelant-lo el separi del fons. Cal anar en compte amb què aquesta llum no incideixi sobre l'objectiu de la càmera provocant-hi reflexos i disminuint la nitidesa de la imatge.

Posibles posicions de la llum principal

Il·luminació frontal:
Amb el focus col·locat davant del subjecte i per damunt del punt de vista (càmera).
Proporciona ombres curtes i dures.

Il·luminació de cara:
Amb el focus col·locat el més a prop possible de la càmera.
No dóna ombres i la figura queda plana, sense relleu.
Il·luminació des de baix:
És un tipus d'il·luminació que en retrat produeix un efecte totalment antinatural ja que la llum no arriba normalment en aquesta direcció. Pot utilitzar-se quan es vol aconseguir algun efecte especial.

Il·luminació alta a 45º:
És el tipus d'il·luminació més utilitzada.
El focus pot estar situar a la dreta o a l'esquerra del subjecte.

Si el situem a l'esquerra il·luminarà la part esquerra i per tant la nostra atenció se centrarà més en el subjecte que en les ombres. Si el focus està a la dreta passarà el contrari.
Il·luminació lateral:

Llum lateral al nivell de l'eix òptic. Només il·lumina la meitat de l'objecte, si no és que la part d'ombra (l'altre meitat) estigui il·luminada per un reflector o una llum secundària.

Contrallum:
El focus està col·locat darrera del subjecte. La part frontal d'aquest està en ombra i per tant podem obtenir, segons l'exposició només la silueta o bé una imatge amb detall, però envoltada d'una aurèola blanca molt brillant (efecte típic de contrallum).