Pràctiques i treballs:

1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre

Estructures Orgàniques

Intervenció en un parc.
Modelat figura humana i motllos de guix
Estructures geomètriques
Creació d'un espai promocional
Vídeo instal•lació
Formes cinètiques
Disseny d'un envàs de perfum
Complement del cos

Treball en grup

Treball en grup
Treball en grup