Orígens de la forma interaccions amb l'entorn

Percepció del volum

Formes naturals

Formes figuratives i abstractes
Formes geomètriques
Escultura contemporània
Analogies
Homologies
Sistemes de proporció

Sistemes modulars

Introducció als Materials
Història de la escultura i la arquitectura
Escultura urbana
Arquitectura
Comentari d'una obra
Intervencions i instal·lacions
Net art
El cos com a obra
Escultura i cos
Realització d'un projecte
Anàlisi d'un espai i metodologia per introduir canvis
Procediments escultòrics
Tècniques i formes
Fusta
Pedra
Metall
Fang
Guix
Fibra de vidre
Cera
Motlles
Eines
 Vocabulari
 Arquitectura
 Escultura