Plaça Francesc Layret

Emplaçament: Carrer Conflent front la Via Júlia, abans a la plaça Francesc Layret
Autor escultor: Jaume Plensa
Materials: ferro colat
Dimensions:
- (h x a x b) en metres:
2,72 x 1,77 x 1,81 (peça 1)
1,58 x 1,56 x 2,08 (peça 2)
1,39 x 2,16 x 1,60 (peça 3)
Inauguració:
- 15 de febrer 1988