Escola Rafael Casanova
C/ Joaquim Rubió i Ors 97 -99
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. i fax : 93 654 60 50

E-mail : a8039379@xtec.cat