LES MUSES

Les Muses són les divinitats que inspiren les arts de l'escriptura i la música, filles de Zeus i Mnemosine. El nombre definitiu de Muses es va establir en nou, cadascuna de les quals inspirava i protegia un gènere diferent. Malgrat que l'origen del seu culte va ser la Pièria, prop de l'Olimp, finalment es van situar al Parnàs, la muntanya en la qual s'assentava el santuari de Delfos, en ser associades al culte d'Apol·lo.

El Parnàs de Nicolas Poussin, Museo del Prado, Madrid.

 

NOM ATRIBUCIONS REPRESENTACIÓ I ATRIBUTS

Cal·líope

Musa de la poesia èpica

una tauleta de cera per escriure

Clio

Musa de la història

un volum enrotllat

Èrato

Musa de la poesia lírica

normalment una lira, però aquí la mà en un pedestal

Euterpe

Musa de la música

una flauta

Melpòmene

Musa de la tragèdia

una màscara tràgica i coturns (sabates altes)

Polihímnia

Musa dels himnes i la geometria

els colzes recolzats en un pedestal i el mentó a la mà.

Talia

Musa de la comèdia

una màscara còmica

Terpsícora

Musa de la dansa

una cítara per acompanyar els dansaires amb la música

Urània

Musa de l'astronomia

una esfera

1 2 3 4   5 6 7 8 9

Sarcòfag de les Muses, Musee du Louvre, París (c. 160 d. C.).