n

Tercera declinació

1. Temes en consonant: masculí-femení

Tipus I: Nsg en -Ø (temes en líquida)
    terminacions: desinències de cas
singular
plural
N
 -Ø
-es
V
 -Ø
-es
Ac
-em
-es
G
-is
-um
D
-i
-ibus
Ab
-e
-ibus
 
 
gladiator -is f.
singular
plural
N
gladiator
gladiatores
V
gladiator
gladiatores
Ac
gladiatorem
gladiatores
G
gladiatoris
gladiatorum
D
gladiatori
gladiatoribus
Ab
gladiatore
gladiatoribus
 
 
consul -is f.
singular
plural
N
consul
consules
V
consul
consules
Ac
consulem
consules
G
consulis
consulum
D
consuli
consulibus
Ab
consule
consulibus
 
 
leo -onis f.
singular
plural
N
leo (3)
leones
V
leo (3)
leones
Ac
leonem
leones
G
leonis
leonum
D
leoni
leonibus
Ab
leone
leonibus

Tipus II: Nsg en -s (temes en oclusiva)
    terminacions: desinències de cas
singular
plural
N
 -s
-es
V
 -s
-es
Ac
-em
-es
G
-is
-um
D
-i
-ibus
Ab
-e
-ibus
 
 
stirps -is f.
singular
plural
N
stirps
stirpes
V
stirps
stirpes
Ac
stirpem
stirpes
G
stirpis
stirpum
D
stirpi
stirpibus
Ab
stirpe
stirpibus

 

 
lex legis f.
singular
plural
N
lex (1)
leges
V
lex (1)
leges
Ac
legem
leges
G
legis
legum
D
legi
legibus
Ab
lege
legibus
 
 
ciuitas -atis f.
singular
plural
N
ciuitas (2)
ciuitates
V
ciuitas (2)
ciuitates
Ac
ciuitatem
ciuitates
G
ciuitatis
ciuitatum
D
ciuitati
ciuitatibus
Ab
ciuitate
ciuitatibus

2. Temes en consonant: neutre

  terminacions: desinències de cas
singular
plural
N
 -Ø
-a
V
 -Ø
-a
Ac
 -Ø
-a
G
-is
-um
D
-i
-ibus
Ab
-e
-ibus
 
 
opus operis .
singular
plural
N
opus
opera
V
opus
opera
Ac
opus
opera
G
operis
operum
D
operi
operibus
Ab
opere
operibus

 

regles fonètiques per als temes en consonant (tipus I i II)

(1) La combinació de consonant oclusiva velar (-c, -g) seguida de -s s'escriu -x (Nsg masc-fem).

(2) Una consonant dental (-t, -d) davant -s desapareix.

(3) Una nasal (n) final de mot desapareix.

 

 

 

 

 

 

3. Temes en -i: masculí-femení

    terminacions: última vocal del tema + desinència de cas
singular
plural
N
-is
-es
V
-is
-es
Ac
-em
-is (-es)
G
-is
-ium
D
-i
-ibus
Ab
-i /-e
-ibus
 
   
ignis -is m
singular
plural
N
 ignis
ignes
V
 ignis
ignes
Ac
ignem
ignis (-es)
G
ignis
ignium
D
igni
ignibus
Ab
igni /-e
ignibus

4. Temes en -i: neutre

    terminacions: última vocal del tema + desinència de cas
singular
plural
N
-e
-ia
V
-e
-ia
Ac
-e
-ia
G
-is
-ium
D
-i
-ibus
Ab
-i
-ibus
 
   
mare -is n.
singular
plural
N
mare
maria
V
mare
maria
Ac
mare
maria
G
maris
marium
D
mari
maribus
Ab
mari
maribus