LA CONJUGACIÓ REGULAR LLATINA

PARADIGMES

Formes personals del sistema de perfet (perfectum)

tema de perfet + desinències de temps i mode + desinències de persona

<< veure les regles de formació >>

Recordar les regles de formació del tema de perfet

1 conj.
amo
'estimar'
R = am-
TP = amau-

2 conj.
habeo
'tenir'
R = hab-
TP = habu-
3 conj.
lego
'llegir'
R = leg-
TP = leg-
4 conj.
audio
'sentir'
R = aud-
TP = audiu-
mixta
capio agafar'
R = cap-
TP = cep-

irregular
sum 'ser'
R = (e)s-
TP = fu-

 

ATENCIÓ

Un cop construït el tema de perfet, que pot ser de formació regular o irregular, tots els verbs, inclosos els irregulars com sum, presenten un paradigma únic, sense cap irregularitat. Per tant en el sistema de perfet les úniques diferències possibles entre conjugacions són en la formació del tema regular, no pas en les terminacions.

Veu activa

Tema de perfet:

amau-
habu-
leg-
audiu-
cep-
fu-
INDICATIU SUBJUNTIU
pretèrit perfet pretèrit perfet
-i
-isti
-it
-imus
-istis
-erunt (-ere)
-erim
-eris
-erit
-erimus
-eritis
-erint
pretèrit plusquamperfet pretèrit plusquamperfet
-eram
-eras
-erat
-eramus
-eratis
-erant
-issem
-isses
-isset
-issemus
-issetis
-issent
futur perfet
-ero
-eris
-erit
-erimus
-eritis
-erint