LA CONJUGACIÓ REGULAR LLATINA

PARADIGMES

Formes no personals del sistema de present (infectum)

arrel / tema + (vocal temàtica) + (desinències de temps) + (terminacions de cas) + (verb auxiliar)

1. Infinitiu

tema de present (infectum)

tema de perfet (perfectum)

tema de supí
activa
present perfet futur

amare
habere
legere
audire
capere

amauisse
habuisse
legisse
audiuisse
cepisse

amaturus -a -um esse
habiturus -a -um esse
lecturus -a -um esse
auditurus -a -um esse
capturus -a -um esse

passiva
tema de present tema de supí

amari
haberi
legi
audiri
capi

amatus -a -um esse
habitus -a -um esse
lectus -a -um esse
auditus -a -um esse
captus -a -um esse

amatum iri
habitum iri
lectum iri
auditum iri
captum iri

2. Participi

tema de present (infectum) tema de supí
activa
present
perfet
futur

amans amantis
habens habentis
legens legentis
audiens audientis
capiens capientis

--

amaturus -a -um
habiturus -a -um
lecturus -a -um
auditurus -a -um
capturus -a -um

passiva

 

amatus -a -um
habitus -a -um
lectus -a -um
auditus -a -um
captus -a -um

--

 

ATENCIÓ

Recordeu que el participi es declina com un adjectiu. Vegeu el paradigma de la declinació.