ISIDOR DE SEVILLA

Isidor de Sevilla (c. 560 - 636) va succeir el seu germà Leandre al capdavant del bisbat de Sevilla. Les seves principals obres teològiques són els Sinònims o Soliloquis, on exposa el penediment dels seus pecats insistint en els mateixos conceptes amb expressions paral·leles, i el De summo bono, també conegut per Sentències a causa de la seva tècnica expositiva, de caràcter dogmàtic i moral. Va escriure també biografies (De viris illustribus) i historiografia (Historia Gothorum) Però per sobre de tots els seus escrits la fama li ve de les Etimologies (Etymologiae), una vasta enciclopèdia amb la qual a més de una vasta quantitat d'informacions sobre el món antic, llega a l'edat mitjana el programa de les set arts liberals, el vocabulari científic, la creença que els noms són la clau de la natura de les coses i la convicció que la cultura profana és necessària per comprendre correctament les Escriptures.