ELs tria nomina (TRES NOMS)

Els ciutadans romans donaven als fills mascles tres noms, els tria nomina: praenomen, nomen i cognomen (per exemple, Marcus Tullius Cicero: Marc Tul·li Ciceró). 

  • El praenomen s'escollia d'un reduït ventall, sempre que l'hagués tingut algun dels seus avantpassats. Normalment s'escrivia abreujat: C. = Caius, L. = Lucius, M. = Marcus, T. = Titus, P. = Publius, Q. = Quintus, etc.
  • El nomen indicava la gens a què pertanyia, el conjunt de totes les famílies que reconeixien un avantpassat comú. 
  • El cognomen, que, en un origen individual, al·ludia a alguna particularitat física o moral d'una persona (sovint un defecte físic: Scaurus 'el de peus torts', Cicero derivat de cicer 'cigró'), més tard va esdevenir hereditari i diferenciava les diverses branques d'una gens, com ara els Cornelis Cetegs dels Cornelis Escipions. 

Les dones, en canvi, fins ben avançada l'època imperial, només rebien el nom de la gens en femení: Cornelia, Iulia. Si n'hi havia més d'una se les distingia amb un afegit: Tullia maior o Tullia prima, Tullia secunda...

Caius Iulius Caesar (Gai Juli Cèsar)

praenomen: Caius

nomen: Iulius / gens: Iulia

cognomen: Caesar

La filla de Cèsar es deia Júlia, naturalment.