El portfolio ha estat tradicionalment l'eina de presentació dels arquitectes per a mostrar els seus projectes més interessants i rellevants a futurs clients  com a evidència de les seves competències, habilitats i experiències, d'una manera més documentada i explícita que no un clàssic currículum vitae. Al món educatiu, es van començar a utilitzar els portfolios als anys 70 als Estats Units, quan es buscaven nous instruments d'avaluació més efectius per a evidenciar el progrés de l'alumnat més enllà dels tradicionals exàmens. Scrapbooks, dossiers i carpetes són altres experiències en la mateixa línea d'aportar evidències d'aplicació dels aprenentatges.

 

La realització d'aquest treball ha estat possible gràcies a una llicència retribuïda concedida pel  Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2276/2008, de 9 de juliol (DOGC núm. 5176 18/07/2008)