Centre de Recursos Pedagògics de Montcada i Reixac, Ripollet i Santa Perpètua de Mogoda

 

Transferència de la Formació

 

 

 
Documentació i recursos
 
 
 
 Aquest document és fruit de la col·laboració entre l'ICE de la UAB i el CRP del Vallès Occidental VI, a partir de l'experiència realitzada amb els centres de la zona. Recull els diferents moments del procés, les actuacions dels agents implicats, aspectes que afavoreixen la transferència de la formació i la concrecció dels indicadors. També recull els guions per aplicar amb els centres i els formadors en els diferents moments del procés. 
  
  
 
 
Document de treball pels formadors. Explica aspectes a tenir en compte per tal d'incorporar la planificació de la transferència en el procés formatiu. 
  
  
 
 Aquesta publicació és fruit del treball realitzat pel GIPE (Grup interdisciplicar sobre polítiques educatives) sobre l'avaluació de la formació. 
  
  
 
 Aquest document ha estat elaborat pels ICEs de la UAB, UB, UdL, UdG i URV, coordinats per la SGFiDPD. Està adreçat a les persones responsables de la formació, CRPs, formadors..., per analitzar el grau de la transferència de la formació en la pràctica docent i en la gestió dels centres. 
  
 
 
 Monogràfic de la revista Guix n.354. Recull l'experiència de la Comissió del PFZ del Vallès Occidental VI basada en l'acompanyament a cinc centres de la zona, Montcada, Ripollet i Santa Perpètua, en el seu procés formatiu per tal de donar-los suport en el moment d'implantar-lo i valorar-ne la incidència. També recull l'explicació que fa cada centre de la seva experiència. Aquest treball és fruit de la col·laboració entre l'ICE de la UAB i el CRP. 
  
 
 
 Prova pilot realitzada en centres de Rubí i Terrassa 
  
 
 
 Experiència realitzada per l'ICE de la UAB i el CRP de Ciutat Vella en cinc centres de la zona  
  
  
 
 Monogràfic de la revista Aula núm.201, maig 2011 sobre el canvi en els centres per mitjà de la formació. Les experiències amb tres centres han posat de manifest els factors que, des de la perspectiva de la formació, són claus perquè aquesta es pugui consolidar. 
  
  
 
 Monogràfic de la revista Aula núm.201, maig 2011. Aquest centre de Ripollet explica com han anant avançant, amb l'ajut de la formació, en la construcció d'un clima en el centre que els ajudi a atendre millor les necessitats dels seus alumnes.