EXPOSICIÓ ORAL

  Intervenció oral davant d'un grup. Obstacles i recursos. Taller de comunicació oral. Glòria Sanz.
  Pautes per a l'exposició oral. Universitat Abat Oliva.
  Com fer un treball Apartat exposició oral. Tutorial Glòria Durban
Consells pràctics per millorar l’exposició oral de l’alumnat. Web Educació en valors
Preparar els aspectes formals d'una xerrada . Webquest Mercè Rodoreda. CRP Blanes
    Consells per elaborar una presentació efectiva. Eduteka
6 passos per elaborar una presentació fantàstica. Eduteka