Els projectes telemàtics.

INICI

Activitats pel curs 2013/14.
TEMPORALITZACIÓ
Activitats pel curs 2012/13.
TEMPORALITZACIÓ
Activitats pel curs 2011/12.
TEMPORALITZACIÓ
Activitats pel curs 2010/11.
TEMPORALITZACIÓ
Recull d'apunts del Seminari de formació. Curs 2009/10.
ENTRAR COM A VISITANT
Activitats pel curs 2009/10.
TEMPORALITZACIÓ
Recull d'apunts del Seminari de formació. Curs 2008/09.
APUNTS
Activitats pel curs 2008/09.
TEMPORALITZACIÓ
Recull d'apunts del Seminari de formació. Curs 2007/08.
APUNTS
Activitats pel curs 2007/08.
TEMPORALITZACIÓ
Programació d'informàtica.
CARPETA INFORMATICA
Recull d'apunts del Seminari de formació. Curs 2006/07.
CARPETA INFORMATICA
Inventari material informàtic
CARPETA INFORMATICA