En aquestes pàgines hi trobareu 171 endevinalles, compostes per una animació flash i un text, elaborades per assistents a la II Jornada Tècnica «La fotografia digital a l'aula» del curs 2002-2003

Aquestes endevinalles es varen realitzar seguint un model pautat, per tal de que poguessin formar part fàcilment d'un recull posterior. Hi ha recollides totes les endevinalles que han arribat al SMAV-SGTI «en bon estat», és a dir, amb la imatge, el text i funcionant correctament.

Trobareu diverses opcions:

  • Totes les endevinalles: les 171 endevinalles numerades, on cada número correspon a una endevinalla diferent, classificada en un bloc i segons la seva dificultat.
  • Aprofitament didàctic: quatre idees senzilles per utilitzar-les amb els alumnes.
  • Criteris de classificació: descripció del procediment seguit per classificar les endevinalles.
  • Materials de suport: accés als materials de suport per a l'elaboració de les endevinalles, per si t'és d'utilitat.