Escriure

Història

  Fa milers d'anys que escrivim els nombres. Ara, amb unes poques xifres, podem representar nombres tan grans com vulguem. Però no sempre ha estat així.

Escriure els nombres ens serveix per representar quantitats, per ordenar i per calcular.