Logotip de la pàgina

Dissenyant els "pictos".

Per poder treballar aquesta i altres activitats es van fer 7 grups de 4 persones i cada grup va donar la seva idea dels pictogrames demanats. Cada integrant del grup havia de treballar dos pictogrames. Es va fer en dues sessions, però vam aconseguir que els nois i noies de 3r poguessin fer 62 pictogrames d'acord a allò que se'ls demanava i al lloc on havien d'anar els “pictos”. Després de donar unes certes directrius van fer una bona feina.

Tots_els pictos_1 Tots_els pictos_2

Els pictogrames dels espais que havien de treballar eren els següents:

  • Sala de màquina de l'aire condicionat.
  • Magatzem.
  • Lavabo de nois.
  • Lavabo de noies.
  • Sala Polivalent.
  • Sala de reunions/Entitats.
  • Sala de tallers.
  • Sala d'espai juvenil.

Aquesta és una petita mostra de tots els dibuixos creats:

pictos_1 pictos_2 pictos_3 pictos_4 pictos_5 pictos_6 pictos_7 pictos_8
  • Projecte "Rètools"