Logotip de la pàgina

Projecte "Rètools"

El grup de 3r d'ESO

El projecte “tools” està emmarcat dintre del servei comunitari com una ApS (Aprenentatge-Servei) on els alumnes de 3r d'ESO de INS. Flos i Calcat han col·laborat en el disseny dels pictogrames dels diferents espais del Casal de Barri de Vallbona, en estreta col·laboració amb l'Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana, que ha fet possible la fabricació dels pictogrames, i el CRP de Nou Barris. Aquest projecte es va realitzar durant el 2n i 3r trimestre del curs 2014-15.

Al voltant del disseny dels pictogrames s'han volgut estructurar una sèrie d'activitats i sortides que engloben diverses matèries, principalment de tecnologies i educació física i altres de complemen-tàries de ciències socials. Aquestes activitats i sortides han dotat als alumnes del nostre centre d'uns coneixements, habilitats i aptituds que permetran complementar, i desenvolupar el seu currí-culum.

Al començament del projecte es pretenia fer la retolació dels diferents espais de dues entitats de la Zona Nord, que eren l'Associació de veïns de Ciutat Meridiana i el Casal de barri de Vallbona. Finalment només es van poder realitzar els pictogrames del Casal de barri.


  • Curs de 3r d'ESO, juny de 2015. Professors responsables del projecte: José Luis Sansón i Olga Pardo.