Logotip de la pàgina

La gran Gimcana.

Foto de grup

Per al dia de la gimcana l'Olga i el José Luis van preparar plànols de tot Ciutat Meridiana d'un tamany lleugerament més gran que un A1, que es van repartir als diferents grups per poder trobar els diversos llocs assignats d'entre un llistat de 16 punts d'interès per tot el barri.

Plànol de Ciutat Meridiana

El plànol va ser possible a través de la impressió de diversos plànols més petits en format PDF que es van poder trobar als següents enllaços web:


També l'Àngel Bardia ens va facilitar un mapa cartogràfic de tot Ciutat Meridiana que ens va ajudar molt.

Cada grup havia de buscar cinc punts del llistat. Va ser un matí intens i esgotador però molt profitós i als alumnes els va agradar molt aquesta activitat, que va permetre conèixer millor uns dels barris del districte de Nou Barris.

Punts de la Gimcana
  • Projecte "Rètools"