Logotip de la pàgina

Agraïments.


 • Xintu Ferrer. Centre de Recursos Pedagògics, Serveis Educatius de Nou Barris.
 • Isabel Nadal. Programa Pedagògic dels Ateneus de Fabricació. Consorci d'Educació de Barcelona.
 • Isabel Santaulària. Gestora de projecte, Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (Districte de Nou Barris).
 • Ana Vela. Professora de Socials.
 • Àngel Bardia. Arquitecte i coordinador d'Ecopaletes, Barcelona Activa.
 • Ignasi Sagré. Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana.
 • Romina Kachanoski. Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana.
 • Màrius Comorera. Tècnic de barri de Vallbona.
 • Javier Garzón. Fundació CIM-UPC.
 • Sandra Artigas. Fundació CIM-UPC.
 • Eli Valdés. Professora d'educació Etico-Cívica.
 • Centre de Recursos Pedagògics.
 • Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana.
 • Fundació CIM-UPC.
 • Barcelona Activa.


 • Projecte "Rètools"