WEBS DE NATURALS

EXPERIÈNCIESEL COS HUMÀ fitxa_cel·lula DISSECCIÓ COR ALIMENTS NUTRICIÓ I SALUT
IMATGES PICASAIMATGES PICASAEl cos TROBADES DE NATURA ESQUEMA
 • GENERAL. ALIMENTS NUTRICIÓ SALUT COS HUMÀ

TERCER EL COS

http://www.edu365.com/aulanet/coshuma/
Dibuixos dels aparell i sistemes del cos humà.

http://www.recercaenaccio.cat/wp-content/uploads/2016/11/Com-funciona-el-cos-huma.pdf
http://www.recercaenaccio.cat/jocs-i-recursos-educatius/entendre-el-cos-huma/
Com funciona el cos humà.

http://www.xtec.es/~rvillanu/
Informació sobre el cos humà, amb esquemes per estudiar i activitats. Cicle Superior.

http://www.xtec.cat/~fmarquin/index.htm
El cos humà. Explicació, activitats i avaluació. Interessant.

http://www.ceip-diputacio.com/portada%20mediCM%20CS.htm
Webs cos humà i altres. Molts recursos.

www.medtropolis.com/Vbody.asp
Pàgina amb animacions de processos del cos humà.

http://es.geocities.com/biohumana2002/biohumana_histolinks.html
Pàgina animacions cos humà.

http://educalia.educared.net/externs/auladesalut/joc_facil/index_sol.html
Joc cos humà.

http://www.anatomia.tripod.com/
Anatomia humana.

http://www.xtec.net/~cbarba1/temes/biohumana2.htm
Recursos biologia humana.

http://www.xtec.net/recursos/curricul/experim/cos/
Cos humà. Fitxes.

CD-ROM de Zeta Multimedia El cos humà 2.0.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/cuerpo.htm
Enllaços cos humà.

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/cuerpo/index.html
Cos humà interactiu.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/
proyectos2003/apoyo_cm/humano/humano.html

Cos humà.

http://enricvaloreugenidors.wordpress.com/2010/02/07/el-cos-huma/
Cos humà. Interessant.

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=1175148377263&idContent
=8333&locale=es_ES&textOnly=false

El cos humà, amb activitats. CI. Castellà.

http://centros6.pntic.mec.es/cea.pablo.guzman/cc_naturales/seresvivos.htm
El cuerpo humano.

http://www.xtec.cat/recursos/curricul/experim/cos/
Fitxes del cos humà.

http://pedagogoterapeuta.blogspot.com/2011/01/projecte-el-cos-huma.html
Projecte.

http://sites.google.com/site/wqelcoshuma/proces-4
Webquest.

http://ceipntrasradelapiedad.wordpress.com/category/actividades-para-segundo-ciclo/
Recursos.

http://www.cristic.com/informatica/migmedicos.html
Cos humà CM.

http://www.cristic.com/informatica/superiormedicos.html
Cos humà CS.

http://www.fassers.com/pissarres/arxius/4t/medi/unitat_1_medi_el_nostre_cos/index.html
El nostre cos per dins.

https://www.biodigitalhuman.com/default.html
Imatges i vídeos.

http://blocs.xtec.cat/marianq/lorganitzacio-del-cos-huma/
Organització del cos humà.

http://es.calameo.com/books/0004725189fd67aeb2c2f
Dossier etapes creixement.

http://es.calameo.com/accounts/472518?o=5&w=DESC&Step=10&Page=0#paginationTop
Dossiers i avaluacions de tots els aparells del cos humà. Dents. Arbre genealògic.

https://plus.google.com/photos/116719412414233589292/albums/5310410861254072625?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/107667365391722481376/albums/5458234946074697825?banner=pwa
Picasa. Cos.

http://www.symbaloo.com/embed/elcoshuma1
Recursos.

http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-169
La cèl·lula animal i la vegetal.

http://www.educaplus.org/play-16-C%C3%A9lula-animal.html
La cèl·lula animal.

http://www.educaplus.org/play-17-C%C3%A9lula-vegetal.html
La cèl·lula vegetal.

http://lacelula.udl.es/
La cèl·lula.

http://www.carmebarba.cat/
Recursos biologia humana.

http://www.edu365.cat/aulanet/naturalesa/
Enciclopèdia: Animals, plantes, fons, clima, ecologia, hàbitats, micromon, ...

http://www.xtec.net/~mgil2243/
Recursos: el cos humà, la família, els animals, la casa, els oficis, els mitjans de transport,
la ciutat, els aliments, les botigues, les tradicions, ...

http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/cellula1.htm
La cel·lula.

http://www.xtec.cat/~jgurrera/
La cèl·lula: història, estructura, tipus, ...

https://sites.google.com/a/xtec.cat/coneixement-del-medi-6/la-cel-lula-i-els-esser-vius
Adreces.

http://www.librosvivos.net/smtc/hometc.asp?temaclave=1063
La cèl·lula.

http://webquest.xtec.cat/ee2008/cel.lules_mare/index.HTM
Les cèl·lules mare.

http://www.ceip-diputacio.com/portada%20mediCM%20CS.htm
Webs cos humà i altres. Molts recursos.

 • FUNCIÓ DE RELACIÓ.

https://sites.google.com/site/recursospel3rcicledeprimaria/coneixement-del-medi/coneixement-del-medi-6e/6-la-funcio-de-relacio

TERCER


http://www.xtec.net/ceipjungfrau/curri/naturals/coshuma/sentits/vista.htm
http://www.xtec.net/ceipjungfrau/curri/naturals/coshuma/sentits/oida.htm
http://www.xtec.net/ceipjungfrau/curri/naturals/coshuma/sentits/olfacte.htm
http://www.xtec.net/ceipjungfrau/curri/naturals/coshuma/sentits/gust.htm
http://www.xtec.net/ceipjungfrau/curri/naturals/coshuma/sentits/tacte.htm
Els sentits: Síntesis i dibuixos. 6è.

http://elsentits.blogspot.com/
Els sentits.

https://www.youtube.com/watch?v=zCrKTEukeRc&feature=youtube_gdata_player
Els sentits. Vídeo.

https://www.pinterest.com/joanamel/medi-els-sentits/
Els sentits. Recursos.

http://sites.google.com/site/tercermedi/presentacio
https://sites.google.com/site/quetreballem/medi/tema-5-els-sentits
Els sentits.

http://blocs.xtec.cat/medicanserra3i4/un-mon-de-sentits-2/
Qualitats sentits.

http://blocs.xtec.cat/ceiplesfontscmitja/category/3r-medi/h-cacera-sentits/
Cura sentits.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23003429/educativa/CM_ojo.html
http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/eyes_and_seeing/index.html
L'ull.

http://www.xtec.cat/~egarci58/anatomiadelull/anatomia_de_lull.htm
Anatomia de l'ull.

http://www.xtec.cat/~mgisbert/projecte/vista.html
La vista.

http://contenidos.educarex.es/mci/2002/24/menu_principal.html
Enciclopèdia de percepció visual.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23003429/educativa/CM_oido.html
L'oïda.

http://www.xtec.cat/~cllombar/plantilla.htm
Tinc un/a nen/a sord/a a l'aula.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/proyectos2004/l
a_tierra/relacion/indexrelacion.html

Sentits, ossos, músculs i articulacions.

http://www.aula2005.com/html/cn3eso/13organssentits/13organssentits.htm
Els sentits.

http://blocs.xtec.cat/cnatura/2010/12/03/els-sentits/
Els sentits. Vídeos.

https://sites.google.com/site/quetreballem/medi/tema-5-els-sentits
Els sentits.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Umami
http://blocs.xtec.cat/meridiana/2009/09/09/fent-salivera/
http://zillahh.wordpress.com/2011/02/05/sabor-umami/
Umami: 5è sabor.

http://blocs.xtec.cat/butbloc/2014/02/09/esquema-dels-sentits/
Esquema.

http://www.ceip-diputacio.com/portada%20mediCM%20CS.htm
Webs cos humà i altres. Molts recursos.

 • SISTEMA NERVIÓS. ELS CINC SENTITS ESQUEMA ESQUEMA ESQUEMA ESQUEMA ESQUEMA DOSSIERS

http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/nervios/nervios.htm
http://blocs.xtec.cat/jaleixan/2009/07/13/el-sistema-nervios-2/
http://www.aula2005.com/html/cn3eso/11relaciosn/11snervios.htm
http://www.xtec.es/~rvillanu/nervios/nervios.htm
http://www.xtec.cat/ceipalber/ciencia/nervis/index.htm
http://www.xtec.cat/~aporta1/natura/natura5/sisnervios.pdf

http://xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdtap/practica_2.html
El cervell i les neurones. Vídeos.

http://www.slideshare.net/jeronmaurice/lactivitat-del-cervell-comprimit
Presentació cervell.

http://www.xtec.cat/iesolivera/power/la%20coordinaci%F3.pps
http://www.librosvivos.net/smtc/hometc.asp?temaclave=1061
La coordinació.

http://educacion.practicopedia.com/como-funciona-el-sistema-nervioso-2386
Vídeo.

http://www.tv3.cat/marato/malalties
http://www.tv3.cat/videos/4683751/Video-divulgatiu-de-La-Marato-2013
Malaties neurodegeneratives.

http://blocs.xtec.cat/naturalsom/2n-eso/5-la-funcio-de-relacio-en-animals-i-plantes/
La funció de relació.

http://blocs.xtec.cat/balmesciclesuperior/2011/02/01/a-5e-experimentem/
Dissecció d'un encèfal.

http://www.xtec.cat/ceipalber/ciencia/nervis/neurones.htm
Neurones.

http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/educacion-primaria-y-secundaria/como-funciona-el-sistema-nervioso-2386
Com funciona el sistema nerviós. Vídeo.

http://www.scribd.com/doc/41281945/La-coordinacio-interna2
http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn3eso/15endocri/15endocri.htm
Coordinació interna. Sistema endocrí. Hormones. Malalties.

http://www.xtec.cat/ceipalber/ciencia/nervis/reflexos_ganglis.htm
Moviments voluntaris i involuntaris. Ganglis.

http://www.xtec.cat/iesolivera/power/la%20coordinaci%F3.pps
Sistema nerviós central i perifèric.

http://www.xtec.cat/~jllort1/1411%20hormones%20i%20glandules%20endocrines%2001.pdf
Hormones.

http://blocs.xtec.cat/celict/2009/01/02/treballem-el-sistema-endocri/

http://www.valorafegit.net/naturals/relacio_coordinacio/relacio_hormones.html
http://www.slideshare.net/HolaSoyYo1/sistema-endocr-6748340#
http://www.slideshare.net/mredon6/el-sistema-endocr
Funcionament de les glàndules i les hormones.

http://www.ceip-diputacio.com/portada%20mediCM%20CS.htm
Webs cos humà i altres. Molts recursos.

 • L'APARELL LOCOMOTOR. Esquema DISSECCIÓ CUIXA DOSSIER 2 ESQUEMA QUARTAVALUACIÓ ESQUEMA DOSSIERS
  LOCOMOTOR L'ESQUELET

GENERAL
http://www.xtec.es/~jsanz/experie/concurs/inici.htm
El moviment i la seva repercusió en la salut. Interessant!

http://pedagogoterapeuta.blogspot.com/2011/10/laparell-locomotor-adaptacio-per-cinque.html
Esquema 5è i adreces.

http://www.slideboom.com/presentations/46912/L%E2%80%99APARELL-
LOCOMOTOR-I-EL-MOVIMENT

L'aparell locomotor i el moviment: ossos, músculs, articulacions, lligaments, tendons, ...

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_2__Relacio_i_coordinacio.html
Cruïlla 6è.

http://blocs.xtec.cat/jaleixan/2009/07/12/laparell-locomotor/
Recursos.

http://www.xtec.cat/~fmarquin/continguts/locomotor2.htm
Informació dossier 1.

http://www.xtec.cat/~fmarquin/continguts/locomotor3.htm
Informació dossier 2. Molt interessant.

http://www.xtec.cat/~fmarquin/avaluacio/avaluacio.htm
Avaluacions dossiers.

http://blocs.xtec.cat/marianq/relacio-i-coordinacio-humanes/
Relació i coordinació humana.

http://blocs.xtec.cat/pdillibertat/category/5-coneixement-del-medi/el-cos/esquelet/
Retallables i altres.

http://www.ceip-diputacio.com/portada%20mediCM%20CS.htm
Webs cos humà i altres. Molts recursos.

ESQUELET OSSOS ESQUELET
DOSSIERS

https://www.scribd.com/doc/209949292/minillibre-esquelet

Interessant.

http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/esquelet/index.htm
L'esquelet.


http://www.xtec.es/ceipvilaroja/superior/coshuma/esquelet.htm
L'esquelet. Activitat per estudiar.

https://docs.google.com/Doc?id=dgdkg4vf_0cjk257gh
L'esquelet. Informació.

http://www.xtec.cat/~maparici/
L'esquelet.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/
los_huesos/index.html

Ossos.
http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/esquelet2/index2.htm
Ossos i cartílags.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/los_huesos/
Los huesos.

http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0109716.xml#.UqSTANK_WuI
Fontanel·les.


MÚSCULS MÚSCULS DEL COS
https://www.scribd.com/doc/209949288/minillibre-musculs
Interessant.

http://www.xtec.es/ceipvilaroja/superior/coshuma/muscular.htm
Musculatura. Activitat per estudiar.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23003429/educativa/musculos.html
Músculs.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Muscles
Imatges dels músculs.

http://www.youtube.com/watch?v=HER-KDMg4EA
Érase una vez la vida. Músculs.

http://blocs.xtec.cat/blocsxteccatceiplesfontscmitja4t/category/medi-natural/
l-aparell-locomotor/els-musculs/

Tipus de músculs.

ARTICULACIONS ARTICULACIONS
http://www.xtec.es/satis/ac/animatges/jverdaguer.htm
Animació articulacions.

http://www.iteach.cat/index.php/resources/2490_les_articulacions_mobils.html
Articulacions.


PREVENCIÓ

http://www.aula2005.com/html/cn3eso/14locomotor/14locomotores.htm
Aparell locomotor i malalties.

http://www.xtec.cat/~fmarquin/continguts/locomotor3.htm
Informació. Accidents i prevenció. Tendons i lligaments. Interessant.

 

 • LA NUTRICIÓ.ESQUEMA

http://www.xtec.cat/~rvillanu/nutricio/esquema.htm
http://medi4t.blogspot.com/search/label/unitat%201

http://www.slideshare.net/gayarre54/nutrici-la-seva-funci?from=ss_embed

 

 • L'APARELL DIGESTIU. DOSSIER ! DOSSIER 2 DOSSIERS


https://www.scribd.com/doc/209949296/minillibre-aparell-digestiu-1
Interessant.

http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/digestiu1/index.htm
Aparell digestiu.

http://eduwiki.cat/index.php/Sistema_digestiu
El sistema digestiu.

http://www.xtec.cat/~fmarquin/continguts/digestiu2.htm
Informació dossier 1.

http://www.xtec.cat/~fmarquin/continguts/digestiu3.htm
Informació dossier 2.

http://www.xtec.cat/~fmarquin/avaluacio/avaluacio.htm
Avaluacions dossiers.

http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/digestiu2/index.htm
La digestió dels aliments.

http://cienciasnaturales.es/DEGLUCION.swf
Deglució.

http://cienciasnaturales.es/DIGESTION.swf
Digestió.

http://cienciasnaturales.es/ABSORCION.swf
Absorció.

http://picasaweb.google.com/ceip.diputacio.tic/4rCursLAparellDigestiu/
photo#s5140188026334378018
Àlbum aparell digestiu. 4t.

http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/digestiu3/index.htm
Cura de l'aparell digestiu.

http://carmebarba.wordpress.com/2007/10/02/laparell-digestiu-animacio/
Animació aparell digestiu. Castellà.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/02cm/segon/naturals/
aparell%20digestiu/aparell%20digestiu.htm

Recursos per treballar l'aparell digestiu.

http://www.supersaber.com/digestivo.htm
Aparell digestiu. Castellà.

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/digestiu/index.htm
Webquest la digestó.

www.valorafegit.net/naturals/nutricio/img/nutricio_01.pps
Vellositats intestinals.

http://www.aula2005.com/html/cn3eso/07digestiu/07digestio.htm
L'aparell digestiu.

http://www.youtube.com/watch?v=5oih6vq59EU
Funcionament aparell digestiu: vídeo.

http://en.calameo.com/read/00001806622d400e6dac6
L'aparell digestiu i respiratori.

http://es.wikipedia.org/wiki/William_Beaumont
William Beaumont.

http://www.xtec.cat/~amore/3eso/Web/mminarro/mapdig.html
Malalties aparell digestiu.

 • L'APARELL RESPIRATORI. DOSSIER 1 DOSSIER 2 DOSSIERS

https://www.scribd.com/doc/209949289/minillibre-aparell-respiratori
Interessant.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/03cs/primer/naturals/sistema%
20respiratori/respiratori.htm

Recursos aparell respiratori. CS.

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=108
Quadern virtual: Aparell respiratori.

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/respiracio/index.htm
Webquest la respiració.

http://www.aula2005.com/html/cn3eso/08respiratori/08respiracio.htm
L'aparell respiratori.

http://blocs.xtec.cat/cai2/page/2/
L'aparell respiratori.

http://www.edu365.cat/aulanet/coshuma/
L'aparell respiratori.

http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/sistema_respiratori_ca/respiratori.swf
Sistema respiratori.

http://www.xtec.cat/~fmarquin/continguts/respiratori2.htm
Informació dossier 1.

http://www.xtec.cat/~fmarquin/continguts/respiratori3.htm
Informació dossier 2.

http://www.xtec.cat/~fmarquin/avaluacio/avaluacio.htm
Avaluacions dossiers.

http://www.youtube.com/watch?v=zR6RPFkqPrU
Funcionament aparell respiratori: vídeo.

http://www.youtube.com/watch?v=ej6U5ahZMOo
Tos i esternuts.

http://www.xtec.cat/~amore/3eso/Web/mminarro/mapresp.html
Malalties aparell respiratori.

http://www.xtec.cat/centres/a8044821/drogues/tabaco.htm
Màquina de fumar.

http://www.xtec.cat/~xripoll/toxics/tabac.htm
Tabac.

https://www.scribd.com/doc/209949291/minillibre-aparell-circulatori-1
Interessant.

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=27
Quadern virtual: Aparell circulatori.

http://www.xtec.cat/~fmarquin/continguts/circulatori2.htm
Informació dossier 1.

http://www.xtec.cat/~fmarquin/continguts/circulatori3.htm
Informació dossier 2.

http://www.xtec.cat/~fmarquin/avaluacio/avaluacio.htm
Avaluacions dossiers.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/03cs/primer/naturals/sistema%
20circulatori/circulatori.htm

Recursos per treballar l'aparell circulatori. CS.

http://phobos.xtec.cat/dgraell/naturals/nat5/cor1.swf
http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/sistema_circulatori_ca/cor.swf
http://cienciasnaturales.es/ANATOMIA.swf
http://cienciasnaturales.es/BOMBEO.swf
Funcionament del cor.

http://cienciasnaturales.es/MARCAPASOS.swf
Marcapassos.

http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/sistema_circulatori_ca/circula.swf
Circulació.

http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/sistema_circulatori_ca/cicle.swf
Cicle cardíac.

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/sang/sang/index.htm
Webquest la sang.

http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/apcirculatori/sang.htm
L'aparell circulatori. La sang.

http://www.bancsang.net/ca/
Banc de sang i teixits.

http://www.aula2005.com/html/cn3eso/09circulatorio/09circulatori.htm
L'aparell circulatori.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hearts
Imatges del cor.

http://www.immapalahi.cat/html/cor/Templates/portada.html
Webquest.

http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=ca&identificador=es_2007073123_0240200&secuencia=false#
L'aparell circulatori.

http://www.xtec.cat/~ivilater/enlinia/alimentacio/sangre.swf
La sang. Interessant.

http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/b/00/animaciones/a_fb05_03.html
Animació.

http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/sistema_circulatori_ca/circula.swf
Circulatori.

https://www.scribd.com/doc/209949287/minillibre-aparell-excretor-1
Interessant.

http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/excretor/excretor.htm
http://www.aula2005.com/html/cn3eso/10excretor/10excrecio.htm

http://www.xtec.cat/~fmarquin/continguts/excretor2.htm
Informació dossier 1.

http://www.xtec.cat/~fmarquin/continguts/excretor3.htm
Informació dossier 2.

http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/b/00/animaciones/a_fb05_04v00.swf
Animació.

 

 • FUNCIÓ DE RELACIÓ.

https://sites.google.com/site/recursospel3rcicledeprimaria/coneixement-del-medi/coneixement-del-medi-6e/7-la-reproduccio

http://e-vocacion.es/files/html/266795/recursos/la/U04/pages/recursos/143315_P55.html
Interpretació d'una gràfica lineal.

http://www.xtec.net/ceipjungfrau/curri/naturals/coshuma/repro/masculi.htm
http://www.xtec.net/ceipjungfrau/curri/naturals/coshuma/repro/femeni.htm
http://www.xtec.net/ceipjungfrau/curri/naturals/coshuma/repro/dos.htm
http://www.xtec.net/ceipjungfrau/curri/naturals/coshuma/repro/gestacio.htm
Aparell reproductor: Síntesis i dibuixos. 6è.

http://cursa.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=
1197796291155_652322277_7363&partName=htmltext

Esquema interactiu.

http://www.edu365.cat/aulanet/ciencia/
L'aparell reproductor.

http://blocs.xtec.cat/naturalsom/3r-eso/5-aparell-reproductor-i-sexualitat/
Aparell reproductor i sexualitat.

http://blocs.xtec.cat/marianq/reproduccio-humana/
Reproducció humana.

http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/menstruacio/index.htm
La menstruació.

http://www.xtec.es/satis/ac/animatges/rossendm.htm
Animació embaràs.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16904
http://www.xtec.cat/~aporta1/natura/ecografia.htm
Ecografia.

http://www.youtube.com/watch?gl=ES&feature=related&hl=es&v=duPxBXN4qMg
Animació part.

http://www.xtec.es/%7Empuigpe1/nens/index.htm
D'on vénen els nens? Explicació i imatges.

http://blocs.xtec.cat/salicrumedi6b/2011/12/02/167/
Bessons. Tipus.

http://criatures.ara.cat/blog/2011/06/08/lespectacular-formacio-de-bessons-trigemins-i-quadrigemins/
L’espectacular formació de bessons, trigèmins i quadrigèmins.

http://www.xtec.cat/~mpuigpe1/nens/mesos.htm
Bebès prematurs.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/03cs/segon/naturals/reproduccio/
reproduccio.htm

Reproducció: Ésser humà, animals vertebrats i plantes.

http://www.farmaceuticonline.com/dones/dona_alletament.html
Alletament.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_3__La_reproduccio.html
Cruïlla 6è.

http://www.aula2005.com/html/cn3eso/16aparellsreproductors/16aparellsreproductors.htm
Aparells reproductors.

http://www.aula2005.com/html/cn3eso/17elprocesreproductiu/17elprocesreproductiu.htm
La reproducció.

http://www.xtec.cat/~fmarquin/continguts/reproductor2.htm
Informació dossier 1.

http://www.xtec.cat/~fmarquin/continguts/reproductor3.htm
Informació dossier 2.

http://www.xtec.cat/~fmarquin/avaluacio/avaluacio.htm
Avaluacions dossiers.

http://immacsuperior.blogspot.com/2011/02/activitats-clic-aparell-reproductor.html
JClic.

http://www.slideshare.net/salocin/la-reproducci-humana-3016973
Presentació.

http://rprimaria.blogspot.com/2011/01/aparell-reproductor-femeni_23.html
Aparell reproductor femení.Vídeo.

http://rprimaria.blogspot.com/2011/01/aparell-reproductor-masculi.html
Aparell reproductor masculí.Vídeo.

http://www.fassers.com/pissarres/arxius/6e/medi/libro_web_la_reproduccio_95039/index.html
http://www.fassers.com/pissarres/sise.html
http://www.librosvivos.net/smtc/hometc.asp?temaclave=1064
La reproducció.

http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn3eso/18etapesvidaimalalties/18etapesdelavida.htm
http://www.youtube.com/watch?v=ilwToAl6Jz0
Etapes de la vida.

http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn3eso/15endocri/15endocri.htm
Hormones.

http://blocs.xtec.cat/naturalsom/la-fecundacio-in-vitro/
Fecundació in vitro.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Calostre
Calostre.

http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn3eso/18etapesvidaimalalties/18etapesdelavida.htm
Etapes de la vida.

http://www.xtec.cat/~mlajara/salutsexual.pdf
Salut sexual.

http://www.xtec.cat/~imarias/malalt.htm
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16886
Malalties de transmissió sexual.

http://blocs.xtec.cat/naturalsom/3r-eso/5-aparell-reproductor-i-sexualitat/#anticonceptiu
http://www.xtec.cat/~mlajara/responsabilitatamor.pdf
http://blocs.xtec.cat/pgarcia7/files/2008/07/2metodes-anticonceptius-3eso.pdf
Mètodes anticonceptius.

 • L'HOME DE VITRUVI.

https://prezi.com/xkafo2srczss/lhome-de-vitruvi/

 • SITUS INVERSUS.

https://www.slideshare.net/Prestatgeriesfrau/malaltia-minoritaria-situs-inversus
http://fedacpineda6.blogspot.com.es/2013/10/situs-inversus.html

 • JOCS.

http://www.educaplus.org/cat-41-p1-Anatomía_Biología.html
Jocs d'anatomia.

http://www.supersaber.com/digestivo.htm
Joc aparell digestiu.

http://educalia.educared.net/externs/tcosmojocs/esp/index.htm
CosmoClik: mesures i construccions, forces i moviments, energia i màquines,
cos humà i matèria, llum i color i música i so.

 • ESQUEMES DIBUIXOS FLASH

http://www.xtec.net/centres/c5001436/mapestematics.htm
Esquelet, músculs i aparells.

 • ANIMACIONS.

http://www.argosymedical.com/
http://contenidos.educarex.es/cnice/biosfera/profesor/recursos_animaciones.htm

 • 3D.

http://www.3dscience.com/

 • IMATGES.

http://contenidos.educarex.es/cnice/biosfera/profesor/galeria_imagenes/recursos_galeria.htm

 • VÍDEOS.

http://www.youtube.com/watch?v=sfxaJsLS3Ho&feature=player_embedded#at=299
D'on venen els nens?

http://cma.aldeae.net/mauxiliadora/aldea/animaciones.asp
Animacions.

http://www.youtube.com/watch?v=IKcK29LwY8g&feature=player_embedded
Com funcionen les cèl·lules.

http://www.tv3.cat/videos/745459
El ventre de la mare.

http://www.portaleureka.com/content/view/318/183/lang,ca/
Documental "Al ventre matern" de National Geographic.

http://www.tv3.cat/videos/221547835
http://www.youtube.com/watch?search=&gl=ES&mode=related&hl=es&v=XbxAsPpuP20
El cor.

http://www.youtube.com/watch?search=&gl=ES&mode=related&hl=es&v=n6CQvWiJxgM
L'aparell circulatori.

http://www.youtube.com/watch?v=7FveU_xDF5w&feature=player_embedded
Aparell digestiu. Molt bo.

http://www.tv3.cat/videos/221547835
L'olfacte, el sentit oblidat.

http://www.youtube.com/watch?search=&gl=ES&mode=user&hl=es&v=ex3j-rZ2WDg
El nas.

http://www.youtube.com/watch?search=&gl=ES&mode=related&hl=es&v=ZpbuDdpahWk
https://www.youtube.com/watch?v=wEkcIqWFq1A
Com funcionen els pulmons? La respiració.

http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=19yzBRC3bto
http://es.youtube.com/watch?v=IAi-9lhyx2c
http://es.youtube.com/watch?v=jZSrTPR1GY0
Erase una vez la vida. Los huesos.

http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=sdV9ebZbwe0
http://es.youtube.com/watch?v=ZLP25oI7_7M
http://es.youtube.com/watch?v=umEevM57E2U
Erase una vez la vida. Los músculos.

http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=Pfo75XUnRIU
Els ossos.

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=188&RUTA=1-4-188&ABRIR_SECCION=4&ALEATORIO=KVPMGSDRFFAEDRGSFFPM
Vídeos salut.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16902&p_num=3
La radiografia.

http://www.youtube.com/watch?v=CYRSQHgvtG4&feature=fvw
Animació 3D. Vídeos molt bons.

http://www.youtube.com/watch?v=AcROi6AVlLA&feature=player_embedded
El cos humà.

 • ACTIVITATS.

http://clic.xtec.net/db/listact_ca.jsp?lang=ca&ordre=0&desc=1&from=0&area=
exp&idioma=ca&nivell=
PRI&text_titol=&text_aut=&text_desc=&num=25

Activitats per cursos:
3r: Els sentits/L'aparell reproductor.
4t: Els aliments i la digestió/ La respiració i la circulació.
5è:
6è: La cèl·lula/ L'aparell respiratori/ La nutrició I-II/El sistema nerviós i els nervis/
L'aparell reproductor/La reproducció i el creixement.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_2__El_moviment_del_cos.html
Activitats 3r. El moviment del cos.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_1__La_nutricio.html
Activitats 4t. La nutrició.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_2__El_nostre_creixement.html
Activitats 4t. El nostre creixement.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3217
Activitats Primària reproducció i fecundació.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3484
El cos. Infantil/Cicle Inicial.

http://www.text-lagalera.cat/interact/demo%20tram2/medi.html
Activitat esquelet 2n.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3359
El nostre cos. Aula d'acollida.

http://clic.xtec.net/qv_biblio/act.jsp?activity_id=147
Quadern virtual: L'aparell locomotor.

http://clic.xtec.net/qv_biblio/act.jsp?activity_id=143
Quadern virtual: La reproducció dels éssers vius.

http://clic.xtec.net/qv_biblio/act.jsp?activity_id=130
Quadern virtual: L'audició.

http://clic.xtec.net/qv_biblio/act.jsp?activity_id=136
Quadern virtual: La vista.

http://www.xtec.cat/ceipempuries/TIC%20INFORMATICA/CICLE%20MITJA/
medi%20natural.htm

Activitats i informació sobre: Cos humà, animals, plantes, aigua, univers, roques,
alimentació i higiene.

 • EXPERIÈNCIES

http://www.xtec.cat/zerelsio/experienc.htm
Trobades de natura.

http://blocs.xtec.cat/butbloc/taller-de-ciencies/
Taller de ciències.

CONSELLS FARMACIOLASALUT I HIGIENE ENSENYA'M LES DENTS!ALIMENTS NUTRICIÓ I SALUTPRIMERS AUXILIS DOSSIERS
EXPERIMENT AIGUA OXIGENADA ESQUEMA

"Els millors metges del món són: el doctor dieta,
el doctor repòs i el doctor alegria". Jonathan Swift.

“Estómac, ventre i ronyó, depenen de l’alimentació”. Bellsolà.

 

 • GENERAL.

http://www.comunicka.com/flash/alimentacio/aliments.html
Menja bé, tu hi guanyes!

http://www.tudiscoverykids.com/juegos/doki-y-los-alimentos/
Doki i els aliments.

http://blocs.xtec.cat/celict/calendari-de-loms/
Calendari salut OMS.

http://e-vocacion.es/files/html/266795/recursos/la/U05/pages/recursos/143315_P66.html
Calendari de vacunes.

https://sites.google.com/site/recursospel3rcicledeprimaria/coneixement-del-medi/coneixement-del-medi-6e/8-la-salut
Recursos.

http://elguaret.wordpress.com/2014/01/16/frase-sobre-alimentacio-i-salut/
Frases sobre alimentació i salut.

http://www.xtec.cat/web/recursos/edsalut
http://www.xtec.cat/~imarias/index2.htm
http://www.tv3.cat/webclip/llistes/wc_69503303.htm
http://www.tv3.cat/webclip/fitxes/f_153140730_69503282.htm
Educació per a la salut.

http://www20.gencat.cat/portal/site/salut
Recursos Gencat.

http://www.who.int/es/
OMS.

http://www.consumer.es/web/es/salud/infografias/
Infografies salut.

http://blocs.xtec.cat/cinciesenelmon/quant-a/
Salut i malatia.

http://blocs.xtec.cat/marianq/salut-i-malaltia/
Salut i malatia.

http://www.mister-wong.es/user/carmebarba/salut/
Salut. Alimentació. Sexualitat.

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/naturals/salut/salut.htm
Webs salut. Molts recursos.

http://www.enredate.org/cat/publicacions/salut_per_a_tothom_quadern_activitats_infantil
Salut per a tothom.

http://www.edu365.cat/salut/index.htm
http://www.edu365.cat/primaria/salut1/index.htm
La salud. Primària.

http://www.edu365.com/eso/salut/index.htm
La salud. ESO.

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem/cuidacuerpo/principal.htm
Una vida saludable.

http://espaiescoles.farmaceuticonline.com/arxiu_xarop.html
Xarop d'idiomes. Temes com: polls, tos, dents, mans i ferides en 19 idiomes.

http://espaiescoles.farmaceuticonline.com/6_8/otitis_infantil.html
Otitis.

http://espaiescoles.farmaceuticonline.com/6_8/tos_infantil.html
La tos.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3316
L'asma infantil.

http://www.farmaceuticonline.com/infantil/infantil_polls.html#
Els polls.

http://www.farmaceuticonline.com/arxiu_escoles.html
http://www.farmaceuticonline.com/inici.html
Farmaciola, higiene bucal, tos, vacunes, origen dels aliments, otitis, picades i mossegades,
petites ferides, ...

http://espaiescoles.farmaceuticonline.com/arxiu_6_8.html
Adreces d'higiene. Interessant.

http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/malalt.htm
Malalties. Sida, rubèola, tuberculosis, salmonel·losi, la grip, ...

http://www.xtec.net/~jcoll/index.htm#
Els microorganismes i les malalties infeccioses.

http://www.edu365.cat/nobadis/postures/index.htm
Postures.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/esquelet2/index4.htm
Fractures.

http://www.amicsdelaneurologia.org/
Amics de la neurologia.

http://www.gencat.cat/salut/depsan/units/aatrm/html/ca/Du8/index.html
Agència d'avaluació de tecnologia i recerca mèdiques.

http://www.xtec.cat/web/comunitat/salutescola/normativa/farmaciola
Farmaciola escolar.

http://www.jouscout.com/accident.htm
Malalties i accidents.

http://www10.gencat.net/catsalut/archivos/girona/cinditabac.pdf?id=42
Perills del tabac.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Portal:Ci%C3%A8ncies_de_la_salut
Ciències de la salut.

http://www.esteve.org/aw/Home/Secciones_Web/Publicacions/
Art%EDculos_y_dem%E1s/~ekg/immunologia/

http://www.esteve.org/misteris-del-sistema-immunitari/
Sistema immunològic.

http://www.esteve.org/medicaments-i-jo/
Els medicaments.

http://ceipntrasradelapiedad.wordpress.com/category/actividades-para-segundo-ciclo/
Recursos.

http://www.fassers.com/pissarres/arxius/4t/medi/libro87898_lasalut/index.html
La salut.

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2
F%2Fblocs.xtec.cat%2Fcnduc%2Ffiles%2F2012%2F03%2FLA-SALUT.pptx&ei=
cGekUu3eJcPt0gWFsYGICQ&usg
=AFQjCNFmA47noNVD5tYyIaYWu-wvPRZ2Qw

PPT Riscos salut.

http://blocs.xtec.cat/blocde6escolalentorn/ciencies-naturals/
Riscos: tabac, drogues, ...

http://www.exponao.org/anim.htm
Hàbits saludables.

http://blocs.xtec.cat/medicanserra3i4/tenim-cura-del-nostre-cos/
Tenir cura del nostre cos.

http://www.youtube.com/watch?v=w6Lu5FqFkyg&feature=youtu.be
Conte: Doña higiene.

http://www.slideshare.net/mcalos/tractaments-de-malalties-i-medicamentsb
Tractaments malalties i medicaments.

 • LA SUOR.

http://www.edu365.cat/eso/faqs/salut/suor.htm
http://elperque.wordpress.com/2009/11/11/per-que-suem/
http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/Descripcio_detallada_Per%20que%20suem.pdf
http://apliense.xtec.cat/arc/node/1655
Per què suem.

 • HIGIENE BUCAL.

http://www.castellnouedicions.com/sa/castellnou/catalunya/tic_superior/3_dentista.htm
Higiene bucal.

http://www.xtec.cat/~mcervel3/projecte_dents_sanes/projecte_dents_sanes.htm
Projectes dents sanes.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1089
Activitats sobre higiene bucal.

http://www.farmaceuticonline.com/familia/familia_higiene.html
http://espaiescoles.farmaceuticonline.com/ca/8-12-anys/498-higiene-bucal-la-caries
http://espaiescoles.farmaceuticonline.com/ca/6-8-anys/453-higiene-bucal
Higiene bucal.

 • DIABETIS.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1104
Activitats sobre la diabetis.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1088
Activitats sobre la diabetis.

 • AL·LERGIES.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23750
Prevenir les al·lèrgies respiratòries.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=21752
Mal·leida al·lèrgia.

http://www.farmaceuticonline.com/familia/familia_alergia.html
L'al·lèrgia.

http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/Es%20allergia.pdf
Informació.

 • MICROBIS I MALALTIES INFECCIOSES.

http://www.xtec.cat/~jqueralt/microbis.pdf
http://lectoracorrent.blogspot.com/2011/04/els-nostres-microbis-per-al-max.html
Informació.

http://www.reverte.com/isbn/img/pdfs/9788429118483.pdf
Conte microbis.

http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn3eso/19malalties%20infeccioses/19infeccioses.htm
Malaties infeccioses.

http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn3eso/20%20malalties%20no%20infeccioses/20noinfeccioses.htm
Malaties noinfeccioses.

 • TÈCNIQUES DE DIAGNÒSTIC I PRIMERS AUXILIS.PRMERS AUXILIS

http://www.slideshare.net/rperal/tecniques-diagnstiquesrperal
http://www.slideshare.net/rperal/constants-vitals

http://blocs.xtec.cat/sefn/files/2013/11/Primers-auxilis-Mestres-AF-de-la-Noguera2013.pdf

 • VÍDEOS.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=722&p_num=3
El malalt. El metge. L'hospital.

http://cma.aldeae.net/mauxiliadora/aldea/animaciones.asp
Animacions.

http://www.tv3.cat/videos/982239
Els polls.

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=188&RUTA=1-4-188&ABRIR_SECCION=4&ALEATORIO=KVPMGSDRFFAEDRGSFFPM
Vídeos salut.

 • CANÇONS.

http://www.youtube.com/watch?v=NiKoVpzrfo8&feature=player_embedded#t=73
Vine a donar sang. Els Gossos.

 • JOCS.

http://www.cruzroja.es/cre/2006_7_FR/matcurfad/juegoppaa/catala/creuroja_cd.swf
Primers auxilis.

http://educalia.educared.net/externs/hospital/joc/c/index.html
Joc hospital.

http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=habitos-saludables
Hàbits saludables.

 • ACTIVITATS.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3463
Consells davant d'emergències.

http://www.xtec.cat/ceipempuries/TIC%20INFORMATICA/CICLE%20MITJA/
medi%20natural.htm

Activitats i informació sobre: Cos humà, animals, plantes, aigua, univers, roques,

alimentació i higiene.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_1_Lalimentacio_i_la_salut.html
Cruïlla 3r.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_1__La_salut_i_la_prevencio.html
Cruïlla 6è.

Programació i recull sobre les abellesELS ANIMALS VERTEBRATS INVERTEBRATS FITXA CAMPÉSSERS VIUSESQUEMA DOSSIERS
CLASSIFICACIÓ ANIMALSANIMALS VERTEBRATS ANIMALS INVERTEBRATS INVERTEBRATS REPRODUCCIÓ ÉSSERS VIUS VERTEBRATS MAPA CONCEPTUAL VERTEBRATS ANIMALS VERTEBRATS I INVERTEBRATS
ELS ANIMALSELS ÉSSERS VIUSVERTEBRATS1VERTEBRATS2Dissecció d'una truitaANIMALS VERTEBRATSANIMALS INVERTEBRATSREPRODUCCIÓ DELS ANIMALSFAMÍLIES ANIMALS TREBALL COOPERATIU ANIMALS3 AVALUACIÓ
 • GENERAL. MURAL ANIMAL


TERCER ELS ÉSSERS VIUS

http://www.youtube.com/watch/?v=DY52xRJChOk
Animals. Vídeo.

http://www.edu365.cat/aulanet/naturalesa/
Enciclopèdia: Animals, plantes, fons, clima, ecologia, hàbitats, micromon, ...

http://www.ceip-diputacio.com/portada%20mediCM%20CS.htm
Webs animals. Molts recursos.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/cursos/curriculum/inf_pri/dpns/
projecte/projecte3.pdf

Projecte animals. Diferents sessions.

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/essersvius/imatges/essers1.swf
http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/animalplanta/index.htm
Característiques dels éssers vius.

http://www.xtec.es/~gmedina/projecte/reproduc/reproduccio.htm
Els animals: classificació, alimentació, reprodcció i hàbitat.

http://www.xtec.net/centres/a8000402/natura/index.htm
Aula i natura.

http://www.xtec.es/ceipfeliu-vegues/natura/index.htm
Aula de natura: animals, plantes, fòssils i minerals.

http://www.xtec.cat/~jquerol/llistat/
Fitxes animals.

http://www.salonhogar.com/ciencias/animales/index.htm
Curiosidades de animales.

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1188
Evolució de les espècies.

http://www.zoobarcelona.com/
Zoo virtual.

http://www.zoobarcelona.cat/ca/coneix-el-zoo/mapa-interactiu/
Fitxes.

http://www.xtec.es:8081/pls/sgtille/jbg_adm_preguntes.inici?p_motiu=animals&p_any
=2000-2001

Fitxes animals. SATIR.

http://blocs.xtec.cat/seminarientorn/
Fitxes.

http://www.xtec.cat/~fturmo/d108/animals.htm
Fitxes.

http://www.phpwebquest.org/catala/miniquest/
soporte_tabbed_m.php?id_actividad=7282&id_pagina=1

Webquest: Elaboració de fitxes.

http://www.xtec.net/~cbarba1/RECURSOS/recursnatubiolog2.htm
Recursos sobre biologia animal.

http://www.xtec.net/recursos/ciencies/index.htm
Recursos natura. Papallones, la peixateria, els ocells,...

http://www.recursoseducatius.com/dir/index.php?action=displaycat&catid=72&submit=Anar
Recursos zoologia. Fitxes d'animals, jocs, els goril·les, els cetacis, ...

http://www.xtec.es/ceip-santiscle-vidreres/primaria/cmig/cmitja/animals/animals.htm
Animals vertebrats i invertebrats.

http://www.webquestcat.org/wqbesties/index.HTM
Mira quines bèsties.

www.geocities.com/juandres123
Informació en castellà sobre animals.

http://picasaweb.google.com/ceip.diputacio.tic/3rBCurs/photo#s5163583144156300450
Àlbum animals. 3r.

http://www.angeldaban.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=86
Dossier Animals de granja: tipus, curiositats, races, cançons, ...Interessant.

http://www.xtec.cat/~aarderiu/
Diferents animals. Interessant.

http://www.aquariumbcn.com/AQUARIUM/index.php
Aquari de Barcelona.

http://www.xtec.net/~mgil2243/
Recursos: el cos humà, la família, els animals, la casa, els oficis, els mitjans de transport,
la ciutat, els aliments, les botigues, les tradicions, ...

http://www.xtec.es/~ccosta25/regne.htm
El regne animal.

http://www.xtec.net/centres/e3000275/webtic/Cicle%20Superior/
cinqu%E8/naturals/5naturals3t.htm

Animals i plantes.

http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderito/que.htm
Productes d'origen animal.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/proyectos2004/
la_tierra/seresvivos/indexseresvivos.html

Activitats éssers vius.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/seres_vivos.htm
Enllaços éssers vius.

http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/A/2564/los_seres_vivos.htm
Els éssers vius.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/animales.htm
Enllaços animals.

http://blocs.xtec.cat/naturapalafolls/2009/10/20/vertebrats-a-catalunya-
ampliacio-pels-experts/

Vertebrats de Catalunya.

http://www.xtec.cat/~fturmo/d108/animals.htm
Animals del nostre entorn.

http://enricvaloreugenidors.wordpress.com/2010/04/25/els-animals/
Animals. Interessant.

http://primaria.ieduca.caib.es/images/stories/recursos/activitats/invertebrats/index.html
http://primaria.ieduca.caib.es/images/stories/recursos/activitats/vertebrats/index.html
Els animals: invertebrats i vertebrats.

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdpns/pdf/projecte3.pdf
Projecte: Els animals de l'entorn. CM.

http://blocs.xtec.cat/medicanserra3i4/animalario/
Vídeos.

http://blocs.xtec.cat/medicanserra3i4/files/2012/03/esqueletdanimals-110514115147
-phpapp02.pps#271,13,Un altre ! Quin és

Esquelet dels animals.

http://sites.google.com/site/tercermedi/teoria
Animals.

http://www.xtec.cat/~mvert2/webquest/intro.htm
Webquest: Estudiem els animals? Cercar informació.

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1013
Els animals.

https://enricvaloreugenidors.wordpress.com/2010/04/25/els-animals/
Recursos.

CLAUS DICOTÒMIQUES.

http://www.wikilingua.net/ca/articles/c/l/a/Clave_dicot%C3%B3mica.html

http://issuu.com/damiarf/docs/fitxa_dicotomia_animals

http://blocs.xtec.cat/ccnnsamc/files/2011/01/CLAU-DICOT%C3%92MICA-DE-CLASSIFICACI%C3%93-
DANIMALS-VERTEBRATS.pdf

http://xtec.cat/iesmediterrania/dep/biogeo/invert_1eso/claudic_inv2.pdf
http://lescienciesdelanaturadelllido.wordpress.com/2014/03/23/5-les-claus-dicotomiques-
per-classificar-essers-vius/

Clau dicotòmica animals vertebrats i invertebrats.

 • LA REPRODUCCIÓ DELS ANIMALS. ESQUEMA

http://blocs.xtec.cat/naturalsom/2n-eso/4-la-reproduccio-dels-animals/

http://www.xtec.es/~gmedina/projecte/reproduc/reproduccio.htm

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/03cs/segon/naturals/reproduccio/
reproduccio.htm

Reproducció: Ésser humà, animals vertebrats i plantes.

http://www.slideshare.net/jtobarsky/tema-4-rep-dels-animals
Presentació.

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1180
Reproducció.

 

 • LA NUTRICIÓ DELS ANIMALS. ESQUEMA

http://www.xtec.es/~gmedina/projecte/aliment/alimentacio.htm

http://www.slideboom.com/presentations/23542/LA-NUTRICI%C3%93-DELS-ANIMALS
Presentació nutrició animals.

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/essersvius/imatges/essers3.swf
Respiració éssers vius.

http://sites.google.com/site/tercermedi/respiracio
Alimentació i respiració.

http://medi4t.blogspot.com/search/label/unitat%205
Creixement plantes i animals.

http://blocs.xtec.cat/naturalsom/2n-eso/2-la-nutricio-dels-animals/

 • LA RELACIÓ DELS ANIMALS I LES PLANTES.ALIMENTACIÓ

http://blocs.xtec.cat/naturalsom/2n-eso/5-la-funcio-de-relacio-en-animals-i-plantes/

http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/anisent1/anisent1.htm
Els sentits i els animals.

http://sites.google.com/site/tercermedi/desplacament
Desplaçament.

 • LES AUS. ARARELL LOCOMOTOR

http://www.youtube.com/watch/?v=gGc3rckHcOw
Aus. Vídeo.

http://www.xtec.net/aulanet/ud/ciencies/aus/index.html
Les aus.

http://www.genmagic.net/natural/aus1c.swf
Joc aus.

http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=2963
Aus rapinyaires nocturnes.

http://www.xtec.cat/ceipmontcau-gelida/vella/aguiles/index.htm
Aus rapinyaires.

http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1047
Les aus del delta de L'Ebre.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/02cm/segon/naturals/anellament/
anellament.htm

Recursos aus.

http://www.xtec.es/centres/c5001709/pingui.htm
Els pingüins.

http://www.xtec.es/~gmedina/pinguins/m3/index.htm
Els pingüins.

http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1097
Els ocells del pati.

http://www.xtec.net/%7Eaalas/ocells/
Ocells.

http://www.xtec.es/~miborra2/inici.htm
Ocells.

http://www.ornitologia.org/ca/
Ocells.

http://www.slideshare.net/mredon6/lliga-imperial
Presentació: L'àliga imperial.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/aus/caracteristiques-generals
Molt interessant.

 • ELS MAMÍFERS.

http://www.edu365.com/infantil/monperunforat/ovella/ovella.html
L'ovella.

http://www.xtec.es/centres/c5001709/llop.htm
El llop.

http://www.slideshare.net/cmarcos/l-a-g-u-i-n-e-u
Presentació: La guineu.

http://www.slideshare.net/cmarcos/el-cavall/
Presentació: El cavall.

http://www.slideshare.net/cmarcos/s-327034/
Presentació: L'ós.

http://www.slideshare.net/mredon6/el-linx-iobric
http://www.elmundo.es/especiales/2002/03/ciencia/lince/
Presentació: El linx ibèric.

http://www.bellera.cat/sllorens/m3/portal.htm
Portal sobre el lleó.

http://www.xtec.es/ceiptorresjonama/conills/index.htm
Els conills.

http://www.xtec.es/ceipserradepicamill/ratpenat.htm
Projecte: Els ratpenats.

http://www.e-cruilla.com/cetacis
Les balenes.

http://www.xtec.net/~mmontene/web/Cacera%20Chester1.htm
El gos d'atura.

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/goriles/index.htm
Webquest goril·les.

http://www.xtec.cat/~bgene2/elefant/m3/index.htm
http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/elefant/elefant.html
L'elefant africà.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=30363&p_ex=dofins&p_niv=2219&p_are=2255
Els cetacis.

 • ELS PEIXOS.

http://www.xtec.cat/~jvert/eso/primer/mare/portada/index1.htm
La peixateria.

http://www.educalia.org/tjmuseuwo/doc/cat/pages/peix/peix.htm
La piscifactoria.

http://www.edu365.com/infantil/monperunforat/fons_mari/fons_mari.html
Els fons marí.

http://www.xtec.es/centres/a8001856/mar/index2.htm
El mar.

http://www.xtec.es/%7Eecalvet/d72/orques/index4.htm
Les orques.

http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1073
Va de peixos.

http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/dofins.doc
http://epiagranollers.org/primaria/projectes/dofins-0102.pdf
Els dofins.

http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/balenes.htm
Les balenes.

http://eduwikilab.wikispaces.com/Fem+una+Clau+Dicot%C3%B2mica+de+Peixos
Clau dicotòmica dels peixos.

http://www.museudelapesca.org/peixos/
http://www.museudelapesca.org/en/home-en/novetats/49-el-museu/informacio-general/299-
recursos-digitals

Peixos, gambes, ...

http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=aa9a0998-9802-44c0-92fe-e344773574aa&groupId=1295730
El peix i el marisc.

http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/clasifi_pescado_1.swf
Peixos.

 • RÈPTILS.

http://www.gigantedelagomera.org/index.php
Lagarto gigante de la Gomera. Castellà.

http://weib.caib.es/Recursos/tortugues_webquest/wq/Inicio.htm
Cacera: Tortugues marines.

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/tortugues/index.htm
Webquest tortugues marines.

http://www.xtec.es/ceipserradepicamill/cocodril.htm
Projecte cocodril.

http://www.xtec.cat/~jalbiac/fitxers/DOSSIER%20SARGANTANES.swf
Projecte sargantana.

http://www.aulareptils.cat/Aula_de_reptils/Benvinguda.html
Aula de rèptils.

http://www.arkive.org/plumed-basilisk/basiliscus-plumifrons/image-G67585.html
Imatges.

LES BOES
http://nationalgeographic.es/animales/reptiles/boa-constrictor
http://serpientes.anipedia.net/-boas-serpientes.html
http://ca.wikipedia.org/wiki/Boa
http://www.ecured.cu/index.php/Boa_constrictora
http://www.llibresperllegir.cat/llibres/el-petit-princep

 • INSECTES.DOSSIERS

http://www.urbanext.uiuc.edu/insects_sp/07.html
Los insectos.

http://www.webquestcat.org/~webquest/insectos/insectes_planes_alumnes.html
Els insectes.

http://www.xtec.es/~ccosta25/insectes.htm
Els insectes.

http://urbanext.illinois.edu/insects_sp/16.html
Hablemos de insectos.

http://www.youtube.com/watch/?v=qJkGCZHinIc
Vídeo.

http://axxon.com.ar/mus/info/040397.htm
Pintures insecticides.

LES ABELLES DOSSIERS

http://xtec.cat/~fpinol/treball/
http://www.xtec.cat/ceippalau/Experiencies.htm
http://inicialescolarocabruna.blogspot.com.es/p/ballet-ariel.html
http://lesnostresabelles.blogspot.com.es/2012/01/diferents-tipus-dabelles.html
https://sites.google.com/site/vidaabella1/anatomia-de-l-abella
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AL_Alimentacio/AL01_PAE/08_Publicacions_material
_referencia/Fitxers_estatics/fitxaPAE08_apicultura_ecologica.pdf

http://revistes.iec.cat/index.php/Metode/article/viewFile/64958/64829
http://cv.uoc.edu/~rgarciall/projecte%20final/guia%20didactica.htm#introducció
http://www.apicat.com/web/apicultor.htm
Les abelles.

http://www.slideshare.net/Bibliosantjordi/les-abelles-de-la-mel
Llibre les abelles de la mel.

 • AMFIBIS.

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/amfibis/index.htm
Webquest.

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/essersvius/imatges/essers5.swf
Creixement granota.

 • VERTEBRATS.

TERCER ANIMALS VERTEBRATS

http://www.webquestcat.org/wqvertebrats/index.HTM
http://elsanimals.wordpress.com/
Animals vertebrats.

http://www.fassers.com/pissarres/arxius/3r/MEDI/cuaderno_Elsanimalsvertebrats/index.html
Animals vertebrats.

http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=2024
Som amics dels animals. Vertebrats.

http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=3283
Animals vertebrats.

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act_list.jsp?lang=ca
El món animal. Els vertebrats. Ex. Cicle mitjà.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/proyectos2004/
la_tierra/vertebrados/indexvertebrados.html

Activitats.

 • INVERTEBRATS.DOSSIERS

http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=2025
Coneixem altres animals. Invertebrats.

http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=3285
Animals invertebrats.

http://www.fassers.com/pissarres/arxius/3r/MEDI/cuaderno_Animals_invertebrats
/index.html

Animals invertebrats.

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=111
Quadern virtual: Animals invertebrats.

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act_list.jsp?lang=ca
Cucs de seda.

http://www.xtec.es/~mgimen32/cargol/
http://www.xtec.cat/cdec/concurs/pagines/08/A_cargols.htm
http://www.xtec.cat/~aarderiu/
Els cargols.

http://weib.caib.es/Recursos/cacera_grumers/cacera.mht
Cacera: Meduses, bòrns i grumers. CM.

http://www.xtec.net/%7Eaporta1/invertebrats.htm
Els invertebrats

http://tic56.wordpress.com/2008/05/21/invertebrados-2/
Invertebrats: recursos.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/proyectos2004/
la_tierra/invertebrados/indexinvertebrados.html

Activitats.

http://www.xtec.es/cda-valldeboi/tapagr.html
Invertebrats del sòl.

http://www.xtec.es/cda-valldeboi/inver.htm
Invertebrats d'aigua dolça.

http://xtec.cat/~aporta1/naturaweb/invertebrats.htm
Esquema.

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/meduses/index.htm
Meduses.

CORALL
http://www.xtec.es/ceipserradepicamill/corall.htm
Colònies de corall.

http://www.xtec.es/ceipserradepicamill/corall.htm
Corall.

 • DINOSAURES I ALTRES ANIMALS GROSSOS.DOSSIERS

http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1091
L'elefant i altres animals grossos.

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=2162
Dinosaures.

http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1092
Dinosaures.

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/dinos/index.htm
Webquest.

 • WEBS PROTECTORES D'ANIMALS.

http://www.wwf.es/
ADENA/WWF. Conservació d'espècies com: l'ós bru, el trencalòs, el linx ibèric i la grua.

http://www.greenpeace.org/espana/
GREENPEACE. LLuita a favor de les balenes.

http://mercados.greenpeace.es/index.html
Llista roja d'espècies pesqueres.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Categoria:Esp%C3%A8cies_en_perill_d'extinci%C3%B3
Espècies en perill d'extinció segons la llista vermella de la IUCN.

http://en.calameo.com/read/000101278e68557549051
Espècies en perill d'extinció.

http://www.xtec.cat/~nalart/wq2010/animals/
Espècies en perill d'extinció. Webquest..

http://www.xtec.es/centres/c5001436/especiesmundenperill.htm
Treball.

http://www.xtec.cat/~enieto2/05gen/perill/index.htm
Amb dibuixos en les definicions.

http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/naturaamen/joiesenperill.htm
Joies de la natura amenaçades.

http://www.seo.org/
SEO/ BirdLife. Protegeix els ocells silvestres.

http://www.inia.es/gcontrec/pub/gallinas_1054897707500.pdf
http://www.inia.es/inia/

L'INIA: Institut Nacional de Recerques Agràries. Recuperació de les gallines autòctones.

http://www.edutic.ua.es/visualiza_wq/contenido.asp?opt=proceso&id=3938
Webquest.

 • COMUNICACIÓ ANIMALS.

http://www.wikilingua.net/ca/articles/c/o/m/Comunicaci%C3%B3n_animal.html
http://animalesmascotas.com/la-comunicacion-animal/

 • ALTRES.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/02cm/segon/naturals/els%20animals/
animals.htm

Recusos per treballar els animals. Jocs.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3080
Els animals. Cicle Inicial.

http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=3084
3r: Els éssers vius i els éssers inerts/ Els animals/ Persones, animals i plantes.

http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=3082
4t: Animals vertebrats/Animals invertebrats/ Els éssers vius i el medi.

http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=3081
5è: Els animals/ Els éssers vius/ Els animals vertebrats/ Els animals invertebrats/
La reproducció dels animals/ Les adaptacions dels éssers vius.

 • VÍDEOS.

http://86400.es/tag/estrella-de-mar/
Estrella de mar.

http://www.tv3.cat/videos/510859
La llagosta.

http://video.xtec.cat:8080/ramgen/edu3tv/video/tvc/besties/001_71657.rm
Una bassa: reproducció granotes.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=22140&p_num=3
Formiguer.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=22147
Abelles.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=35887
Coralls.

http://blocs.xtec.cat/canrullciclesuperior/?p=878
Vídeos invertebrats marins: Calamars gegants, meduses, eriçons, estrelles i coralls.

http://blocs.xtec.cat/canrullciclesuperior/?p=839
Vídeos invertebrats: hidra i libèl·lula.

http://www.youtube.com/watch?v=fz0GDPt2joU
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=573&p_ex=granotes
Metamorfosis granota.

http://www.youtube.com/watch?v=bx3M3LflmrA
Naixement pollets de guatlla.

http://internauta.vicensvives.es/flash/vacact.htm
Animació aparell digestiu vaca.

http://internauta.vicensvives.es/flash/cabra_ct.swf
Animació aparell digestiu cabra.

http://internauta.vicensvives.es/flash/oveja_ct.swf
Animació aparell digestiu ovella.

 • JOCS.

http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/ca/experiment/
090302-reconeix-el-cant.jsp

El cant dels ocells.

http://www.supersaber.com/carreraMAMIFEROS.htm
Joc mamífers.

http://www.supersaber.com/ocaVisi.htm
Joc ocells.

http://www.xtec.es/~gmedina/repas/crucigrama.htm
Encreuat.

 • ACTIVITATS.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3084
3r: Éssers vius i éssers inerts/Els sentits/L'aparell locomotor/Els aliments i l'esport/
Els animals/Les plantes/Persones, animals i plantes
La Terra, el Sol i la Lluna/Calendaris i rellotges/El temps atmosfèric/L'aigua i la natura/El so.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_5__Diversitat_danimals.html
Activitats 3r. Diversitat d'animals.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3082
4t: Els sentits/Els aliments i la digestió/La respiració i la circulació/Naixem i creixem/
Els animals vertebrats/Els animals invertebrats
Les plantes/Els éssers vius i el medi/El sòl/Les roques i els minerals/Els materials/
Els invents i les màquines.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_5__El_creixement_de_plantes_i_animals.html
Activitats 4t: El creixement de plantes i animals.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3081
5è: El medi ambient/Els animals/Els éssers vius/Les plantes/Els animals vertebrats I/
Els animals vertebrats II/Els animals invertebrats
La reproducció dels animals/Les adaptacions dels éssers vius/Els ecosistemes/
La conservació del medi
/
La matèria/L'energia/L'aigua i l'aire/La meteorologia/La terra i l'univers.

http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/vertebrats/provavertebrats.htm
Avalua't. Vertebrats 5è.

http://www.xtec.net/%7Eaporta1/naturaweb/provainvertebrats.htm
Avalua't. Invertebrats 5è.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3083
6è: La cèl·lula/L'aparell locomotor/La nutrició I/La nutrició II/El sistema nerviós i els sentits/
L'aparell reproductor/La reproducció i el creixement/La Terra/Els volcans i els terratrèmols/
La modificació del relleu/La calor /L'electricitat i el magnetisme/La llum i el so/Els materials/
Les màquines.

http://www.xtec.cat/ceipempuries/TIC%20INFORMATICA/CICLE%20MITJA/medi%
20natural.htm
Activitats i informació sobre: Cos humà, animals, plantes, aigua, univers, roques,
alimentació i higiene.

http://clic.xtec.net/qv_biblio/act.jsp?activity_id=52
Quadern virtual: El món animal. Vertebrats.

http://www.castellnoudigital.com/ca/webquest/animals.jsp
Webquest: Animals de companyia. 3r.

http://www.text-lagalera.cat/interact/demo%20tram1/medi.html
Activitat de carvívors, herbívors i ommivors. 1r.

Farmaciola naturalCICLE VITALLES PLANTES MAPA CONCEPTUALFITXA CAMPÉSSERS VIUS ESQUEMA DOSSIERS EXPERIMENT CLOROFIL·LA
Plantar un arbreAMPLIACIÓ VEGETALSMonogràfic festa de l'arbreLes plantes1Les plantes2Observació d'una florClorofilaDIBUIX PARTS 1 DIBUIX PARTS 2 Plantació Montclar LES PLANTES
 • GENERAL. FOTOTROPISME

http://www.edu365.cat/aulanet/naturalesa/
Enciclopèdia: Animals, plantes, fons, clima, ecologia, hàbitats, micromon, ...

http://sites.google.com/site/5ecastellodena/els-vegetals
Els vegetals.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/animalplanta/imatges/
animalplanta.swf

Fabriquen l'aliment.

http://www.genmagic.net/natural/plant1c.swf
Plantes.

http://www.botanical-online.com/lesplantes.htm
Parts de la planta.

http://www.youtube.com/watch/?v=t_IK9PSe8-g
Parts de la planta. Vídeo.

http://phobos.xtec.cat/dgraell/naturals/nat3r/plantes.swf
http://phobos.xtec.cat/dgraell/naturals/plantes/PLANTES.html
Les plantes. Interessant.

https://sites.google.com/site/quetreballem/medi/tema-3-les-plantes
Les plantes.

http://catedu.es/chuegos/control/plantas.swf
Joc de preguntes.

http://catedu.es/chuegos/kono/quinto/t2/plan.swf
Informació i activitats.

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/naturals/vegetal/
mon%20vegetal.htm

Webs plantes. Molts recursos.

http://www.xtec.net/centres/a8000402/natura/plantes.htm
Aula i natura.

http://www.xtec.cat/~jvert/eso/primer.htm
Unitats didàctiques: Orientació, minerals, diversitat d'espècies, la peixateria,
plantes urbanes, ...

http://www.xtec.es/satis/ac/animatges/zerfcusco.htm
Animació plantes.

http://www.botanical-online.com/botanical7.htm
Animació plantes i altres informacions.

http://www.xtec.es/ceipfeliu-vegues/natura/index.htm
Aula de natura: animals, plantes, fòssils i minerals.

http://www.infoagro.com/default.asp
Informació sobre plantes.

http://grups.blanquerna.url.edu/m03/aulavirtual/natus4/13.htm
http://grups.blanquerna.url.edu/m03/aulavirtual/natus3/12.htm
Aprofitament plantes.

http://www.botanical-online.com/floresadaptacionescatala.htm
Adaptacions plantes.

http://www.xtec.net/centres/e3000275/webtic/Cicle%20Superior/
cinqu%E8/naturals/5naturals3t.htm

Animals i plantes.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/proyectos2004
/la_tierra/plantas/indexplantas.html

Activitats.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/plantas.htm
Enllaços plantes.

http://www.xtec.cat/~fturmo/d108/plantes.htm
Plantes del nostre entorn.

http://www.telefonica.net/web2/elfolletgombau/menu-activi/f-plantes-comest.htm
Plantes comestibles.

http://blocs.xtec.cat/jaleixan/2009/07/09/el-fascinante-mundo-de-las-plantas/
El fascinant món de les plantes. Castellà.

http://enricvaloreugenidors.wordpress.com/2010/05/16/les-plantes/
Plantes. Interessant.

http://ceipntrasradelapiedad.wordpress.com/category/actividades-para-segundo-ciclo/
Recursos.

http://primaria.ieduca.caib.es/images/stories/recursos/activitats/plantes/index.html
Les plantes.

http://www.fassers.com/pissarres/arxius/4t/medi/libro_web_lesplantes_48037/index.html
Les plantes.

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1031
Plantes i fongs.

http://enricvaloreugenidors.wordpress.com/2010/05/16/les-plantes/
Plantes
.

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/medi/bloc2/vegetals/mon%20vegetal1.htm
Recursos plantes.


 • HORTS ESCOLARS

http://blocs.xtec.cat/hortsmarti/fitxes-de-plantes/
http://blocs.xtec.cat/hortrocabruna/els-animals-de-lhort/
http://phobos.xtec.cat/cdec/images/stories/WEB_antiga/intercanvi/hort/hort.htm
http://blocs.xtec.cat/lhortetdalfes/fitxes-per-laula/fitxes-daula-per-cm-i-cs/
llavors-i-germinacio/

Exemples.

http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AL_Alimentacio/AL01_PAE/
06_Publicacions_material_referencia/Fitxers_estatics/guia_hort_escolar.pdf

Guia hort escolar.

 • HERBARIS.

http://www.xtec.es/centres/e3001361/inici.htm
Herbari virtual.(Projectes/Escola Verda).

http://herbarivirtual.uib.es/cat-uv/index.html
Herbari virtual.

http://www.xtec.es/centres/c5008054/golfes/herbari/herbari.htm
Herbari.

http://xtec.cat/centres/c5007852/herbari/index.htm
Herbari.

http://www.xtec.cat/cdec/enllacos/pagines/herbaris.htm
Enllaços herbaris.

 • LA FUSTA.

http://www.ateneuinstructiu.com/toquemfusta/TKF11.swf
Toquem fusta: arbres, eines per treballar la fusta, tipus de fusta,...

 • LA FOTOSÍNTESI I NUTRICIÓ.ESQUEMA

http://www.xtec.es/satis/ac/animatges/samaranch.htm#fotosint
Animació fotosíntesi.

http://www.xtec.cat/~epuig124/naturals/fotosintesis.swf
https://sites.google.com/site/quetreballem/medi/tema-4-les-plantes-i-les-seves-parts

fotosíntesi.

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/essersvius/imatges/essers2.swf
Nutrició plantes.

http://www.slideboom.com/presentations/20496/La-nutrici%C3%B3-de-les-plantes
Nutrició plantes. Presentació.

 • LA FLOR. DISSECCIÓ FLOR

http://www.fundaciotrams.org/planti/
La flor.

http://personal.telefonica.terra.es/web/mollo/florsFotos.html
Flors silvestres del Pirineu.

http://www.pamieshorticoles.com/Flors-comestibles_4.html
Flors comestibles i plantes aromàtiques.

http://www.florescomestibles.com/prod-flores.htm
Flors comestibles.

 • LA GERMINACIÓ DE LES LLAVORS

http://www.youtube.com/watch?v=YYKz98Lws7g
http://www.botanical-online.com/llavorcatala.htm
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/tag/llavors/
https://www.youtube.com/watch?v=OKDaDuvKW4s

http://www.juegoseducativosvindel.com/germinacion.swf
Reproducció asexual.

 • LA POL·LINITZACIÓ I LA REPRODUCCIÓ.ESQUEMA Reproducció plantes

http://www.xtec.cat/~smora/ametller/abella.html
Reproducció de les plantes. Molt interessant.

http://www.xtec.es/satis/ac/animatges/pauboada.htm
Els volcans, el vent i la pol·linització.

http://blocs.xtec.cat/faunaiflora/2008/03/14/
Pol·linització.

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=143
La reproducció dels éssers vius. La reproducció sexual i asexual de les plantes.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/03cs/segon/naturals/reproduccio/
reproduccio.htm

Reproducció: Ésser humà, animals vertebrats i plantes.

http://www.slideboom.com/presentations/30018/LA-REPRODUCCI%C3%93-DELS-VEGETAL
Reproducció de les plante. Presentació.

 • FULLES.

http://blocs.xtec.cat/naturalsom/files/2009/06/fulles-formes22.jpg
Formes.

http://www.xtec.cat/ceipginesta/activitats/fulles/fullesimesfulles.htm
http://www.xtec.es/recursos/ciencies/arbres/tema1/text/morfo2.htm

http://picasaweb.google.com/mrodr28769/FULLESIMSFULLESCicleInicial#
Web fulles.

 

 • ARBRES, ARBUSTOS I HERBES. Arbres i arbusts POEMES D'ARBRES POEMES D'ARBRES ESCORÇA

http://www.xtec.cat/ceipbarceloimatas/plantes/index_inici.htm
Classificació de les plantes: Arbres, arbustos, herbes i enfiladisses.

http://www.xtec.es/recursos/ciencies/arbres/index.htm
Els arbres de Catalunya.

http://www.catpaisatge.net/dossiers/arbres/cat/directori.php#CATALUNYA
Arbres: Catalunya, Espanya, Europa i el món.

http://www.santllorenc.es/sessitges/informacions/17_Fruiters.htm
Arbrers fruiters.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3436
El bosc a la tardor: Nogera, alzina, castanyer, pi, garrofer i ametller.

http://www.xtec.cat/ies-ribera-del-sio/WEBAO/index.htm
Agramunt Verd. Molta informació sobre arbres i arbustos.

http://www.xtec.es/~eescola/arbres/arbres.htm
Els arbres.

http://urbanext.illinois.edu/trees2_sp/index.html
La vida secreta dels arbres. Castellà.

http://www.botanical-online.com/florolivocatala.htm
L'olivera.

http://www.oliflix.com/index_catala.html
Molí d'oli.

http://urbanext.illinois.edu/trees2_sp/index.html
La vida secreta dels arbres.

http://www.xtec.cat/~nalart/wq2010/primavera/index.htm
Per què floreixen els arbres a la primavera. Webquest.

 • FRUITES, HORTALISSES I BOLETS.

http://www.5aldia.es/index.html
Fruites, hortalisses, plantes aromàtiques i bolets.

http://www.bcn.es/escolacasas/curs0203/tercer/index.htm
Hortalisses.

http://www.cruc.info/carnetrural/que_mengem.htm
Segons l'estació.

http://www.xtec.es/cda-valldeboi/tapafr.html
Els fruits.

http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/hortifruitilandia/index.htm
Webquest hortifrutilàndia.

 • PLANTES MEDICINALS o REMEIERES.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Planta_medicinal
http://www.botanical-online.com/medicin.htm
http://www.xtec.es/~sgutierr/medicina.htm
http://www.tinet.org/~virgili/plantes/plantes.htm
http://www.gepec.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=554
http://www.xtec.es/formaciotic/dvdformacio/materials/td72/d72m7/templates/plantes2.htm
http://usuarios.multimania.es/jfaba/plantes/apartats%20web/plantesmedicinals(intro).htm

http://www.diccionarioplantasnet.es/
Diccionari.

http://www.scribd.com/doc/29356348/remeieres-montclar
Informació utilització de les plantes, propietats, tipus d'infucions.

http://webquest.xtec.cat/ee2008/aromatiques/index.HTM
Webquest.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=26166&p_ex=jardineria&p_num=3
Audio.

 • PLANTES AROMÀTIQUES.

http://www.centre-verd.es/ca/aromatiques.php
http://www.pamieshorticoles.com/Aromtiques_3.html

 

 • PLANTES CARNÍVORES.

http://www.xtec.es/centres/a8031046/plantes.htm
http://www.xtec.es/ceipserradepicamill/plantes.htm
http://enricvaloreugenidors.wordpress.com/2010/05/16/plantes-carnivores/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/#/videos/50449

 • ALTRES.

http://www.xtec.es/%7Eboada/vinya/vinya03.htm
La vinya.

 • JOCS

http://www.genmagic.net/natural/plant2c.swf
Joc plantes.

http://www.educaplus.org/cat-44-p1-Botánica_Biología.html
Jocs botànica: moviments d'una planta i parts d'una flor.

http://www.xtec.es/centres/c5001436/fruitaverdura.htm
Fruita o verdura.

 • CLAU DICOTÒMICA

http://xtec.cat/cda-monestirs/documents%20previs/verdivermell/Claudicotomica.pdf
http://lescienciesdelanaturadelllido.wordpress.com/2014/03/23/5-les-claus-dicotomiques-per-classificar-essers-vius/

http://riuturia.projectiu.org/webriu/clau.html

 • VÍDEOS.

http://cma.aldeae.net/mauxiliadora/aldea/animaciones.asp
Animacions.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=27614&p_ex=mengen&p_num=3
Plantes carnívores autòctones.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17868
Fruits, granes i rebrots. Reproducció plantes.

http://www.youtube.com/watch?v=_qLD8tPJOYw&eurl=http://blocs.xtec.cat/
natucatabloc/2009/01/15/com-salimenten-les-plantes-fotosintesi/
&feature=player_embedded

La fotosíntesi.

http://www.youtube.com/watch?v=iFCdAgeMGOA&feature=player_embedded
Creixement d'una planta.

 • ACTIVITATS.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3080
Les plantes. Cicle Inicial.

http://www.genmagic.net/natural/plant1c.swf
Plantes 1.

http://www.genmagic.net/natural/plant2c.swf
Plantes 2.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3084
3r: Éssers vius i éssers inerts/Els sentits/L'aparell locomotor/Els aliments i l'esport/
Els animals/Les plantes/Persones, animals i plantes
La Terra, el Sol i la Lluna/Calendaris i rellotges/El temps atmosfèric/L'aigua i la natura/El so.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_6__Diversitat_de_plantes.html
Activitats 3r. Diversitat de plantes.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3082
4t: Els sentits/Els aliments i la digestió/La respiració i la circulació/Naixem i creixem/
Els animals vertebrats/Els animals invertebrats
Les plantes/Els éssers vius i el medi/El sòl/Les roques i els minerals/Els materials/
Els invents i les màquines.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_5__El_creixement_de_plantes_i_animals.html
Activitats 4t: El creixement de plantes i animals.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/02cm/segon/naturals/plantes/plantes.htm
Les plantes. Cicle Mitjà.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3081
5è: El medi ambient/Els animals/Els éssers vius/Les plantes/Els animals vertebrats I/
Els animals vertebrats II/Els animals invertebrats
La reproducció dels animals/Les adaptacions dels éssers vius/Els ecosistemes/
La conservació del medi/La matèria/L'energia/
L'aigua i l'aire/La meteorologia/La terra i l'univers.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3083
6è: La cèl·lula/L'aparell locomotor/La nutrició I/La nutrició II/
El sistema nerviós i els sentits/
L'aparell reproductor/
La reproducció i el creixement/La Terra/Els volcans i els terratrèmols/
La modificació del relleu/
La calor/L'electricitat i el magnetisme/La llum i el so/Els materials/Les màquines.

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3506
Les plantes.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3470
Els arbres.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3464
Les plantes del pati.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3436
El bosc a la tardor.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3417
L'hort de l'avi Joan.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3414
Les fruites.

http://www.xtec.net/~smora/ametller/abella.swf
L'ametller: Observació, informació, fotografies i exercicis.

http://clic.xtec.net/qv_biblio/act.jsp?activity_id=148
Quadern virtual: Les plantes.

http://www.castellnoudigital.com/webquest/plantes.jsp
Webquest: Les plantes. 4t.

http://www.xtec.cat/ceipempuries/TIC%20INFORMATICA/CICLE%20MITJA/medi%
20natural.htm
Activitats i informació sobre: Cos humà, animals, plantes, aigua, univers, roques,
alimentació i higiene.

http://www.santllorenc.es/sessitges/fitxesDid/0FitxesDid.htm
Fitxes d'observació d'animals i plantes.

CONSELLS SLOW FOODTEMPORADA VERDURANUTRICIÓ TEMPORADA FRUITA PIRÀMIDE ALIMENTS NUTRICIÓ I SALUT GEOMETRIA I ALIMENTS LA NUTRICIÓ
FARINACISCOMPOSICIÓ ALIMENTSAIXÒ VA D'OUS! AUCA DELS ALIMENTS FRUITES I VERDURES MATÓ WEBQUEST
EL MENJARDOSSIERS OLIAliments CILA NUTRICIÓLA DIETAALIMENTSVITAMINESLa nutrició humanaACTIVITATS ETIQUETES_ALIMENTS MENÚ origen_aliments composició_aliments PREGUNTES ALIMENTS

«Esmorzar com un rei, dinar com un príncep
i sopar com un pobre»

 • GENERAL.

http://www.thaosalud.com/
http://www.thaoweb.com/
Prevenció de l'obesitat infantil. Jocs.

http://www.diba.cat/web/salutpublica/butlleti/-/butlletidigital/detall/ESALUT/4/18333?controlPanelCategory=portlet_BoletinPrensa_WAR_BoletinPrensaportlet
Menjar bé per viure millor. Dossiers.

http://www.xtec.es/~rvillanu/
Informació sobre el cos humà, amb esquemes per estudiar i activitats. La nutrició humana.
Cicle Superior.

https://sites.google.com/site/recursospel3rcicledeprimaria/coneixement-del-medi/coneixement-del-medi-6e/4-la-funcion-de-nutricion
https://sites.google.com/site/recursospel3rcicledeprimaria/coneixement-del-medi/coneixement-del-medi-6e/5-la-funcio-de-nutricio-ii
Recursos.

http://www.programaescolarhealthykids.nestle.es/es
De la casa Nestlé.

http://www.nestle.es/web/index.asp
Netslé.

http://www.xtec.es/escola/tastam/
Alimentació i salud. Hi ha jocs.

http://www.xtec.cat/~ivilater/enlinia/alimentacio/index.htm
Alimentació. Interessant.

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=107
La nutrició i l'aparell digestiu.

http://www.librosvivos.net/smtc/hometc.asp?temaclave=1060
La nutició.

http://blocs.xtec.cat/ullviu/2013/10/09/aliments/
Els aliments i la nutrició. Presentació.

http://www.xtec.net/~cbarba1/RECURSOS/indexsalut.htm
Salut. Alimentació. Sexualitat.

http://www.consumer.es/alimentacion/
http://obesidadinfantil.consumer.es/

Eroski. Informació sobre molts aliments.

http://www.gencat.net/salut/acsa/Du12/html/ca/dir1778/index.html
Mengem salut.

http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/dir210/index.html
Alimentació i nutrició.

http://www.xtec.net/~mgil2243/
Recursos: el cos humà, la família, els animals, la casa, els oficis, els mitjans de transport,
la ciutat, els aliments, les botigues, les tradicions, ...

http://www.xtec.cat/centres/a8021934/alimentacio/
L'alimentació: classes d'aliments, principis alimentaris, dieta equilibrada i consells.

http://www.infoagro.com/default.asp
Informació sobre plantes.

http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/nutricio1.htm
La nutrició humana.

http://www.naos.aesan.msps.es/
Naos.

http://www.coolfoodplanet.org/index.htm
Molt divertida.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/alimentos.htm
Enllaços.

http://proyectos.cnice.mec.es/arquimedes/movie.php?usuario=2&nivel=1&movie=fp005/
gm001/md003/ut001/0flash/movie.swf

Alimentació.

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/nutricion/
program/apli/ali.html

Alimentació i nutrició. Amb activitats, preguntes, ... En castellà.

http://www.historiacocina.com/index.htm
Història dels aliments.

http://ceipntrasradelapiedad.wordpress.com/category/actividades-para-segundo-ciclo/
Recursos.

http://primaria.ieduca.caib.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=104:la-funci%C3%B3-de-la-nutrici%C3%B3&Itemid=122
La nutrició. Interessant. Amb vídeos.

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1436
Historia de los alimentos.

http://blocs.xtec.cat/marianq/nutricio-humana/
Nutrició humana.

http://www.xtec.cat/~jgurrera/exp/4/practica4.htm
http://www.youtube.com/watch?v=HL1FOPxe0vw
Conservació aliments.

http://blocs.xtec.cat/descobrimgtp/files/2012/05/LA-GASTROENTERITIS-
I-UNA-BONA-ALIMENTACI%C3%93.pdf

http://www.slideshare.net/Jaumesther/la-gastroenteritis-i-una-bona-alimentaci
Gastroentiritis.

http://blocs.xtec.cat/descobrimgtp/2012/05/16/el-conte-del-nen-que-li-feia-mal-la-panxa/
Conte: Em fa mal la panxa.

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=107
Diferenciar entre aliment i nutient.

http://www.xtec.cat/~mvert2/espurna/aliment/indexa.htm
Treball competencial.

http://eldesvancurioso.blogspot.com.es/2013/11/comienzo-un-proyecto.html
http://blocs.xtec.cat/escolalledoner/alfabetitzacio/vocabulari/el-supermercat/
https://docs.google.com/a/xtec.cat/file/d/0Bw7S7WKIQfYtUENqNWNBbUlOWVU/edit?pli=1
https://sites.google.com/a/xtec.cat/supermercat/
Projecte: El supermercat.

 • ENVASOS

http://es.slideshare.net/ersava/envasament-i-etiquetatg-ec-6963668
https://sites.google.com/site/mbanereproj/home/2n-d-eso/el-tetrabrik

 • ETIQUETA

http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir2915/full_etiquetatge_cat.pdf
http://www.xtec.cat/~jcivit1/documents/triptic_etiquetatge_cat.pdf
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir2988/index.html
Normativa.

http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir2988/doc11356.html
http://www.consum.cat/temes_de_consum/aliments/#1
http://www.xtec.cat/~jcivit1/6.htm
http://blocs.xtec.cat/lfreixa/files/2009/11/Alimentacio.pdf
http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn3eso/06aliments/06aliments.htm
http://www.xtec.cat/~mvert2/espurna/aliment/mireua.htm
http://www.xtec.cat/~mvert2/espurna/dretsconsumidors/dc_llegim.html
http://www.xtec.cat/~mplanel4/disseny/package/package.htm#1
http://www.edualter.org/material/alimentaria/etiquetatge.htm
http://www.consumopolis.com/fichasPedagogicas/bloqueA/cat/Etiquetatge_d_aliments.pdf
http://blocs.xtec.cat/formaciofrancesc/files/2008/02/lic-es-facil-9.pdf
http://srvcnpbs.xtec.cat/cdec/images/stories/WEB_antiga/recursos/pdf/sequencies/aliments/aliments_al4.pdf
https://sites.google.com/a/xtec.cat/tecnologies2n/els-aliments/etiquetes-dels-aliments
Contingut de l'etiquetatge.

http://www.alimentacion.es/es/campanas/etiquetado_de_alimentos/reportaje.aspx
http://www.saludcantabria.es/index.php?page=alimentos_etiquetas
Castellà.


http://es.slideshare.net/ersava/envasament-i-etiquetatg-ec-6963668
http://www.xtec.cat/~mvert2/espurna/menjar/cbarra.htm

http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/0201_GAD/GAD_0201_M02/web/html/media/fp_gad_m02_u5_pdfindex.pdf
http://catalonian-food.com/blog/2014/08/08/la-importancia-del-codi-de-barres-7-dagost/
http://netpointdeargentina.blogspot.com.es/2012/03/de-donde-viene-tu-comida-enterate-con.html
Codi de barres.

http://www.fontreactor.com/fonts/barcode/
Per fer codis de barres. Feu clic a la fletxa vermella per descarregar l'arxiu de la font i instal·leu-la a la carpeta de Fonts de la carpeta de Windows i ja la podreu utilitzar des del WORD o el WRITER.
http://www.softonic.com/s/generador-etiquetas-codigo-barras
Generador codi de barres.

 • RODA DELS ALIMENTS.

http://agrega.carm.es//repositorio/03032011/d1/es-mu_2011030322_9140237/sd2/ode03/index.htm
Joc.

http://blocs.xtec.cat/butbloc/2015/10/04/la-roda-dels-aliments/
Les nostres rodes.

http://www.youtube.com/watch?v=7O2miEku_gM
http://www.xtec.cat/~aporta1/treballsalumnes/rodaaliments.htm
http://blocs.xtec.cat/lesreceptesdelamarinailatietamontse/files/2013/01/roda_aliments.jpg

 • PIRÀMIDE ALIMENTÀRIA.

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Ciutadania/Vida_saludable/
Alimentacio/Consells_generals/documents/piramide2.pdf

La piràmide alimentària.

http://www.enredate.org/docs/doc4e7ca70d5a338.swf
Joc: l’alimentació i l’activitat física.

http://www.pulevasalud.com/ps/Zips/6749/piramide.swf
http://www.5aldia.es/ca/joc_piramide.php
Joc piràmide dels aliments.

http://blocs.xtec.cat/ullviu/files/2013/09/Piramide_dels_aliments2.pdf
Piràmide.

http://blocs.xtec.cat/escolaaltasegarracs/files/2013/11/piramide-alimentacic3b3-sana.jpg
Piràmide.

http://www.slideshare.net/MCASTONP/la-pirmide-dels-aliments
http://www.xtec.cat/~mserra14/salut/alimentacio.htm
http://blocs.xtec.cat/efsamc/menja-be-per-mouret-be/

 • DIETA SANA.

http://xtec.cat/~mmulet/trofos/dieteq1.htm
https://sites.google.com/a/xtec.cat/public-3r-eso/elaboracio-dieta-sana
http://www.xtec.cat/centres/a8021934/alimentacio/dieta.htm
https://escolaelpi.wordpress.com/category/dieta-equilibrada-i-saludable/

 • ELS ALIMENTS ECOLÒGICS

http://www.alimentos-ecologicos.net/control-de-los-alimentosecologicos.html
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AL_Alimentacio/AL01_PAE/08_Publicacions_material_referencia/Fitxers_estatics/
1310_FDMaterialEducatiuOnLineAE.pdf

 • ELS ALIMENTS.

http://www.xtec.cat/centres/c5003238/escriptors/text_poetic/ex_auca.htm
Auca dels aliments.

http://www.farmaceuticonline.com/escoles/origenaliments/index.html
Origen dels aliments.

http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=ca&identificador=es_2009091623_9760949&secuencia=false
L'alimentació.

http://www.slideshare.net/guest3ded5b/els-aliments-1019959
Presentacions.

http://www.edutic.ua.es/visualiza_wq/contenido.asp?opt=tarea&id=3962
http://webquest.xtec.cat/httpdocs/wqaliments/pLantwq22/index.HTM
Webquest dels aliments.

http://www.xtec.cat/~jlope326/menjars.htm
Webquest del menjar i el beure.

http://www.xtec.cat/ceipalber/ciencia/aliment/index.htm
Alimentació i nutrició.

http://www.biosfera.cat:8888/biosfera/?p=1583
Herbes culinàries i espècies.

http://www.arrakis.es/%7Ejols/tapas/index.html
Les tapes. història i receptes.

http://www.carnetrural.cat/
Què mengem?

http://www.consumopolis.es/concurso/?i=cat
Consumópolis. Fitxes pedagògiques. Grup A. Alimentació.

http://www.gastroteca.cat/ca/tipus_producte.php
Gastroteca. Lloc d'origen. Receptes.

http://www.xtec.cat/~exirgu/receptes/primplat/ptimplat.htm
Plats.

http://www.xtec.es/~acabus/taller/tallercuina.htm
Menus segons les estacions.

http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/c/00/animaciones/a_fc07_03.html
Elaborar un menú.

http://blocs.xtec.cat/pdillibertat/category/5-coneixement-del-medi/els-aliments/
Recursos.

 • CONSERVACIÓ

https://sites.google.com/site/laindustrialimentaria/about-me
http://www.slideshare.net/ersava/conservacio-dels-aliments-6901437
http://www.xtec.cat/~jgurrera/exp/4/practica4.htm
Com es conserven els aliments.

 • ELS NUTRIENTS

http://www.slideshare.net/jcarmonaespinosa/alimentaci-i-nutrici-presentation

 • ORIGEN DELS ALIMENTS

https://sites.google.com/site/mch4cmedi/generalitats-2

 • TRASTORNS ALIMENTARIS

http://blocs.xtec.cat/naturalsom/3r-eso/2-nutricio-i-alimentacio-aparell-digestiu/#.VPk9h3yG_Ho

 • LA XOCOLATA

http://www.slideshare.net/lluisamy/la-xocolata-1489495
La xocolata. Presentació.

http://www.slideshare.net/3repsadako/la-xocolata-15574269
La xocolata. Presentació.

http://www.xtec.cat/~agimeno5/caceres/xocolata/xocolata.htm
Cacera.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B2ria_de_la_xocolata
http://xtec.cat/ceipbanus/revi/r75/pa75/0275.htm

 • FRUITES I VERDURES FRUITA

http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/documenta/botigues/fruita.pdf
Retallable.

http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir2915/doc34505.html
Verdura i fruita de temporada.

http://www.5aldia.es/
http://www.5aldia.es/cat/tot/tot01.htm
5 al dia. Fruites i hortalisses. Unitats didàctiques. Jocs.

http://www.5aldia.com/
5 al dia. Castellà.

http://aplitic.edu365.cat/e13_colex/record.jsp
Col·lecció d'aliments vegetals.

http://www.xtec.es/~eescola/fruita/index.htm
Fruitem. Activitats de recerca.

http://www.gastroteca.cat/ca/productes-per-tipus-de-producte/fruita-fresca/
http://www.gastroteca.cat/ca/productes-per-tipus-de-producte/fruits-secs/
Fruites. Lloc d'origen. Receptes.

http://www.slideshare.net/riuiserra/fruits-tardor-presentation-726874
Fruits tardor. Presentació.

http://www.gastroteca.cat/ca/productes-per-tipus-de-producte/verdures-i-hortalisses/
Verdures. Lloc d'origen. Receptes.

ftp://85.192.116.145/
Calaixera: Programa Thao.Fruites i verdures.

http://blocs.xtec.cat/lacinciafcil/?p=1973
Fruita a l'escola.

http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=602e7994-b111-4f92-92e5-1083dd357828&groupId=1295730
Menjar bé per viure millor. Dossier fruites.

http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=6584fb6c-ec23-4e34-8b59-89b76d4e380b&groupId=1295730
Menjar bé per viure millor. Dossier fruita seca i del bosc.

http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=df8c0fc9-5aa0-4db7-97d8-cd7565a671e1&groupId=1295730
Menjar bé per viure millor. Dossier verdures.
 • ELS LACTIS

http://www.fenil.org/lacteosinsustituibles/accioncolegios/index.html
Els lactis.

http://lletiproducteslactis.blogspot.com/
Els lactis. Infografies.

http://www.xtec.cat/~abonet1/llet.htm
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llet
La llet.

http://phobos.xtec.cat/ceipalber/bloc/?p=166
Calç sense beure llet.

http://www.gastroteca.cat/ca/productes-per-tipus-de-producte/formatges-i-lactis/
Llet, formatges i derivats.

http://www.xtec.cat/~abonet1/indexf.htm
Elaboració. Tipus de formatges.

http://www.xtec.es/~mbaque/flam.htm
Elaboració de mató i flam.

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3181a948a20e563053b88e10b031e1a0/
?vgnextoid=
550eb4c93b2a5110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=
550eb4c93b2a5110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Tipus de formatges de Catalunya.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Quefir_de_llet
http://www.xtec.es/ceipbordils/tercer/quefir/quefir_archivos/frame.htm#slide0002.htm
El quefir.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Iogurt
El iogurt.

http://www.fageda.com/web/cat/main.xml
http://www.fageda.com/web/visitavirtual/cat/VisitaVirtual.htm
Iogurts La fageda.

http://www.xtec.cat/cdec/recursos/pdf/protocol_b/mic55.pdf
Els bacteris del iogurt.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Mantega
La mantega.

http://www.gastroteca.cat/ca/productes/mantega_de_l__alt_urgell_i_la_cerdanya
Gastroteca.

http://phobos.xtec.cat/c5007852/conte/conte.php
Contre 18è: La vaca Bali.

ftp://85.192.116.145/
Calaixera: Programa Thao.Lactis.

http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=d93e17be-3107-448d-bd6e-45771bfd71d2&groupId=1295730
Menjar bé per viure millor. Dossier làctics.

 • ELS LLEGUMS

http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=7e67fb1a-5de0-4361-98d5-2d564909406b&groupId=1295730
Menjar bé per viure millor. Dossier llegums.

 • ELS FARINACIS

http://www.gastroteca.cat/ca/productes-per-tipus-de-producte/arros-cereals-i-llegums/
Cereals.

http://www.elpaisdelsfarinons.cat/index.php?idMail=1
El país dels farinons.

ftp://85.192.116.145/
Calaixera: Programa Thao.Farinacis.

http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=e583a126-9165-47d4-a2fb-a6bc829fe2cf&groupId=1295730
Menjar bé per viure millor. Dossier pa i cereals.

 • EL PEIX I EL MARISC

http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=aa9a0998-9802-44c0-92fe-e344773574aa&groupId=1295730
Menjar bé per viure millor. Dossier peix i marisc.

 • LA CARN

http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=a68f2083-823d-4d48-82ef-9f5536f98b8e&groupId=1295730
Menjar bé per viure millor. Dossier carns i derivats.

 • L'OLI

http://www.xtec.cat/crp-garrigues/material%20garrigues/dossier%20oli/usrecomanem.htm

http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=be7475a0-078e-4515-945a-ae07c52ac20a&groupId=1295730
Menjar bé per viure millor. Dossier oli d'oliva i ous.

 • EL VI

http://www.xtec.cat/cda-bages/consulta/consvinya.htm

 • LA CERVESA

http://www.xtec.cat/~fsalat/seminari/treballs%20de%20recerca/Marc%20Cartany%E0.pdf
La cervesa.

 

 • JOCS

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/
enigma_nutricion/enigma/introduccion.html

El enigma de la nutrición.

http://www.pacomerselos.es/
Joc: Menú saludable.

http://phobos.xtec.net/acuesta1/esp/tastam.htm?joc_memory5
Memory aliments.

https://educalia.educared.net/externs/ali03/c/home.html
http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/c/00/animaciones/a_fc07_00.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/
Docsup/Recursos/34945833R/Piramide.swf

Joc de la piràmide dels aliments.

http://www.foodafactoflife.org.uk/
Es pot traduir amb Google.

 

 • VÍDEOS.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17151&p_num=3
El pa. 4min

http://www.youtube.com/watch?v=SyM_lJ2zl0o
Elaboració del pa. 10:10.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17164&p_num=3
La pasta. 4min.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=18208&p_num=3
La xocolata. 4min.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17207&p_num=3
Els caramels. 7min.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17811&p_num=3
L'oli. 4min.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17188
L'ou. 6min.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17164&p_num=3
La llet. 4min.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17163
El iogurt. 4min.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_ex=formatge&p_id=22874&p_num=3
Formatge i mantega.11min.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17213
El gelat. 6min.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=32414&p_alg=pinotxo%20pizza
La cuina dels titelles. Pinotxo fa pizza. 16 min.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Cerca?p_ex=la%20cuina%20dels%20titelles&p
_se=15315325&p_pag=1&p_ps=10

La cuina dels titelles.

http://cma.aldeae.net/mauxiliadora/aldea/animaciones.asp
Animacions.

http://www.xtec.es/audiovisuals/seriesdvd/donve.htm
Productes naturals i tecnològics.

http://www.youtube.com/watch?v=Mjszk2QyNIM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=_nteh_su1KA&feature=youtu.be
Dieta mediterrània.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8m0n6M5mWKA
Som el que mengem.

 • ACTIVITATS.

http://clic.xtec.net/qv_biblio/act.jsp?activity_id=107
Quadern virtual: Els aliments.La nutrició i l'aparell digestiu.

http://www.bcn.cat/patronatdomenech/patro/curs0708/alimentacio/index.htm
Informació i activitats.

http://www.xtec.cat/ceipempuries/TIC%20INFORMATICA/CICLE%20MITJA/
medi%20natural.htm

Activitats i informació sobre: Cos humà, animals, plantes, aigua, univers, roques,
alimentació i higiene.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3080
Els aliments. Cicle Inicial.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3084
3r: Éssers vius i éssers inerts/Els sentits/L'aparell locomotor/Els aliments i l'esport/
Els animals/Les plantes/Persones, animals i plantes
La Terra, el Sol i la Lluna/Calendaris i rellotges/El temps atmosfèric/L'aigua i la natura/El so.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3082
4t: Els sentits/Els aliments i la digestió/La respiració i la circulació/Naixem i creixem/
Els animals vertebrats/Els animals invertebrats
Les plantes/Els éssers vius i el medi/El sòl/Les roques i els minerals/Els materials/
Els invents i les màquines.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_1_Lalimentacio_i_la_salut.html
Activitats 3r: L'alimentació i la salut. Cruïlla.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_1__La_nutricio.html
Cruïlla 4t.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_1__La_salut_i_lalimentacio.html
Cruïlla 5è.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3083
6è: La cèl·lula/L'aparell locomotor/La nutrició I/La nutrició II/

El sistema nerviós i els sentits/
L'aparell reproductor/
La reproducció i el creixement/La Terra/Els volcans i els terratrèmols/
La modificació del relleu/La calor
L'electricitat i el magnetisme/La llum i el so/Els materials/Les màquines.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_4__La_nutricio.html
Cruïlla 6è.

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=172
L'alimentació. Quadern virtual.

 • EXPERIÈNCIES

http://www.xtec.cat/zerelsio/experienc.htm
Trobades de natura.

LA GARROTXAROQUES I MINERALS MAQUETA D'UN VOLCÀ
FITXA CAMP
TERRATRÈMOLT I TSUNAMI JAPÓ MARÇ 2011TSUNAMIINTERESSANT TERRATREMOLT JAPÓ 2011

http://www.slideboom.com/presentations/8472/GEODIN%C3%80MICA-II
Presentació geodinàmica.

http://www.xtec.net/cda-barcelona/mat_didactics/geologia_a_casa.pps#256,1,Geologia a casa
PowerPoint La geologia a casa. Interessant!

http://www.isftic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/
mem2009/materiales_online_pizarra_digital/tierra.html

La Terra.

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/001ciencia/terra.htm
La terra, els planetes, ...

http://ceipntrasradelapiedad.wordpress.com/category/actividades-para-segundo-ciclo/
Recursos.

 

 • PROCESSOS GEOLÒGICS: interns i externs.AGENTS GEOLÒGICS EXTERNS AGENTS GEOLÒGICS INTERN

http://www.slideshare.net/mredon6/dinmica-superficial-del-planeta-i
Presentació.

http://www.xtec.es/aulanet/ud/ciencies/planeta/index.htm
La dinàmica superficial del planeta. Interessant.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/proyectos2004/
la_tierra/tierra/indextierra.html

Activitats: Terra, volcans, terratrèmols, processos.

http://xtec.cat/aulanet/ud/ciencies/planeta/activitats/externs.htm
Processos geològics externs.

http://conteni2.educarex.es/mats/14366/contenido/
Meteorització.

http://conteni2.educarex.es/mats/14367/contenido/
Transport.

http://www.xtec.es/~jdomin11/projecte/glaceresinc.htm
Imatges agents geològics externs.

http://www.xtec.es/~jginer/projecte/agent.htm
Agents externs.

http://www.youtube.com/watch?v=ovCHfPSGKZ0
Vídeo: El modelado del relieve.

http://www.youtube.com/watch?v=ovCHfPSGKZ0
Vídeo: Erosión i sedimentación.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=30187
Vídeo erosió.

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1071
Processos geològics.

 • ESTRAT, PLEC I FALLA.

http://conteni2.educarex.es/mats/14370/contenido/
Formació estrat.

http://conteni2.educarex.es/mats/14368/contenido/
Plec i falla.

http://www.aula2005.com/html/cn1eso/04lalitosfera/04lalitosfera.htm
Litosfera: plecs, falles, ...

http://cienciasnaturales.es/FALLASYPLIEGUES.swf
Animació: plecs i falles. Tipus. Molt bo!

 • PLAQUES TECTÒNIQUES.

http://www.recercaenaccio.cat/jocs-i-recursos-educatius/la-tectonica-de-plaques-i-la-deriva-dels-continents/
Vídeo.

http://conteni2.educarex.es/mats/14394/contenido/
Tipus.

http://phobos.xtec.cat/dgraell/socials/soc6/Laderivacontinental.ppt
PowerPoint.

http://www.slideshare.net/gabriel_roig/tectnica-de-plaques-presentation
Presentació.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/tectonica_animada/tectonanim.htm
Animacions.

http://sites.google.com/site/tectonicadeplaques/Home
http://www.youtube.com/watch?v=47N0If30RPA&feature=player_embedded
Vídeos.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Placa_tect%C3%B2nica
Mapa.

http://aslwww.cr.usgs.gov/Seismic_Data/telemetry_data/map_sta_eq.shtml
Terratrèmols en directe.

http://www.xtec.net/ceipjungfrau/curri/naturals/tecto.htm
Síntesis de les plaques tectòniques, amb dibuixos i una adreça. 6è.

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1190
Tectònica.

 • ROQUES I MINERALS. OBSERVACIÓ DE MINERALS

TERCER LES ROQUES I EL SÒL

http://www.xtec.cat/ceipalber/ciencia/mineroca/index.htm
Roques i minerals. Interessant.

http://aulatres.wikispaces.com/Introducci%C3%B3+a+les+roques
http://femprojectes.blogspot.com.es/2010/11/tipus-de-roques.html
Tipus de roques i el cicle de les roques.

http://www.xtec.es/~fmas/mine/
Projecte: Els minerals de Catalunya. Tipus. Fitxa i localització. Interessant.

http://www.librosvivos.net/smtc/hometc.asp?temaclave=1059
Les roques.

http://www.xtec.es/~gmedina/minerals/minerals.html
Els minerals. Classificació. Interessant.

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1125
Minerals i roques.

http://blocs.xtec.cat/ullviu/2011/02/25/roques-i-minerals/
Roques i minerals.

http://contenidos.educarex.es/sama/2006/minerales/#
Minerals i roques: concepte, exercicis, jocs, diccionari, ...

http://www.fassers.com/pissarres/arxius/4t/medi/libro31280_els_minerals/index.html
Minerals, roques, el sòl.

http://www.xtec.cat/~jgirabal/
Aprenent de geologia.

http://www.roquesalcarrer.ad/pdf/unitatpropietatsminerals.pdf
Propietats dels minerals.

http://www.xtec.cat/~fcorral/minerals/
Minerals.

http://www.xtec.cat/~jvert/eso/primer/minera.pdf
Minerals.

http://www.xtec.cat/~jvert/eso/primer/minera/min2.swf
Joc reconeixement de minerals. Interessant.

http://www.xtec.cat/~jvert/eso/primer/minera/min1.swf
Joc propietats dels minerals. Interessant.

http://www.xtec.cat/~jvert/eso/primer/minera/min3.swf
Joc de relacionar minerals/metalls. Interessant.

http://www.xtec.cat/~jvert/eso/primer/minera/min4.swf
Joc de les utilitats dels minerals. Interessant.

http://www.xtec.cat/~jvert/eso/primer.htm
Unitats didàctiques: Orientació, minerals, diversitat d'espècies, la peixateria,
plantes urbanes, ...

http://www.xtec.net/centres/a8000402/natura/index.htm
Aula i natura.

http://es.brainpop.com//category_15/seeall/index2.weml
El suelo oceánico.

http://www.xtec.es/ceipfeliu-vegues/natura/index.htm
Aula de natura: animals, plantes, fòssils i minerals.

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/naturals/natura/natura.htm
El petroli.

http://www.xtec.net/~cbarba1/temes/geologia2.htm
Geologia.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/geologia.htm
Enllaços geologia. Interessant.

http://xtec.cat/cda-monestirs/documents%20previs/Recerca/geologia/Roquesfashion.pdf
Roques fashion.

http://www.xtec.cat/serveis/cda/a8903085/La%20historia%20roques_csp.pdf
Història d'unes roques i un paisatge.

https://docs.google.com/document/d/155A6Wf7L3wxavrjnOghC_i38a0rlUzz-9kiBTFnnybA/edit?hl=es&pli=1
Treball cooperatiu.

http://blocs.xtec.cat/biogeobloc/files/2010/05/clau-minerals.pdf
Clau dicotòmica minerals.

http://www.xtec.cat/se-anoia/mineralsdelmon/fitxesalumnes/claudicotomicaminerals.pdf
Clau dicotòmica minerals.

http://mineralsroques.blogspot.com.es/2009/11/blog-post.html
Clau dicotòmica minerals.

ESCALA DE MOHS.
http://clasederamon.blogspot.com.es/2011/12/escala-de-mohs.html

http://www.cienciasnaturales.es/ESCALAMOHS.swf

http://ca.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Mohs
http://www.xtec.cat/centres/a8052207/DEPARTAMENTS/ciencies/web/escala%20de%20Mohs.html
http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn1eso/05minerales/05elsminerals.htm
http://coneixemelsminerals.blogspot.com.es/p/escala-de-mohs.html


 • VOLCANS.MAQUETA VOLCÀ

https://www.scribd.com/doc/130040912/Part-Del-Volca
Interessant.

http://xtec.net/%7Eftrillo/volcans.htm
Els volcans: parts, tipus, ...

http://www.volcano.si.edu/world/find_regions.cfm
Mapes volcans del món.

http://www.xtec.es/satis/ac/animatges/samaranch.htm#fotosint
Animació volcà.

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/naturals/medi%20natural/
volcans%20i%20terrtremosl/volcans%20i%20terratremols.html

Molts recursos.

http://www.xtec.net/ceipjungfrau/curri/naturals/volca.htm
Síntesis dels volcans, amb dibuixos i una adreça. 6è.

http://www.xtec.es/satis/ac/animatges/jbalmes.htm
Forces internes de la terra.

http://www.xtec.es/satis/ac/animatges/pauboada.htm
Els volcans, el vent i la pol·linització.

http://www.tosca.cat/cat/itguitp.htm
http://www.tosca.cat/cat/doc/pdf/pnzvg/fullet10pn_03.pdf
http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tabbed_w.
php?id_actividad=867&id_pagina=1
Els volcans de la Garrotxa.

http://www.xtec.es/centres/a8019411/volcans/index.htm#intro
Definició, parts, productes, zones, vocans a Catalunya, ...

http://www.xtec.es/iesbellvitge/volcans/volc_cat.htm
Vocans de Catalunya.

http://conteni2.educarex.es/mats/14395/contenido/
Volcans: Materials.

http://xtec.net/%7Eftrillo/linkvulcano.htm
Webs volcans.

http://alumnes6casserres.blogspot.com/2009/01/volcans.html
Recursos.

http://xtec.cat/iesbellvitge/volcans/volc_tip.htm
Tipus de volcans.

http://cp.c-ij.com/en/contents/3151/03340/downloads/mt-fuji_e_a4.pdf
http://cp.c-ij.com/en/contents/3151/03340/downloads/mt-fuji_i_e_a4.pdf
http://cp.c-ij.com/en/contents/3151/03340/index.html
Manualitat vulcà.

http://www.xtec.cat/ceipalber/ciencia/agentsint/index.htm
Volcans i terratrèmols. Interessant.

http://projectevolca.blogspot.com.es/
Projecte volcans E. Infantil.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/butweb/construccio-d-un-volca
Construcció volcà. Escola de Butsènit (ZER El Sió).

https://sites.google.com/a/xtec.cat/a-l-interior-de-la-terra/
Webquest: L'interior de la Terra.

 • SISMES. SIMÒGRAF

http://panamaigc-up.com/images/swf%20and%20flash%20file/terremoto.swf?8ee187
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esobiologia/2quincena5/imagenes1/terremoto.swf
Simulador terratrèmol. Escala de Richter.

http://xtec.net/%7Eftrillo/sismes.htm
Sismes: moviments, escales, ...

http://xtec.net/%7Eftrillo/linksisme.htm
Webs sismes.

http://www.iris.edu/seismon/
Monitor sísmic del món.

http://www.unav.es/malofiej/entries/14/020-4/Terremotos/terre1.swf
Terremotos.

http://www.xtec.cat/~maleman1/recursos_aula/CTMA1erBAT/terratremols.pdf
http://terratremols.wikispaces.com/
Terratrèmols.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=29026
Vídeo terratrèmol.

http://webquest.xtec.cat/WebCaceres/terra/index.htm
La Terra tremola.

http://webquest.xtec.cat/WebCaceres/tsunami/index.htm
Tsunami.

http://blocs.xtec.cat/ceipsoleras/2011/03/13/com-es-forma-un-tsunami/
Com es forma un tsunami.

http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3417911
Vídeo tsunami.

http://conteni2.educarex.es/mats/14396/contenido/
Escala de Richter i tsunamis.

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/naturals/medi%20natural/
volcans%20i%20terrtremosl/volcans%20i%20terratremols.html

Molts recursos.

http://www.xtec.net/ceipjungfrau/curri/naturals/terra.htm
Síntesis dels terratrèmols, amb dibuixos i duesadreces. 6è.

http://alumnes6casserres.blogspot.com/2008/11/terratrmols.html
Recursos.

http://www.igc.cat/web/gcontent/ca/index.php
Institut Geològic de Catalunya: Geologia, sismografia, allaus, ...

http://www.edumedia-sciences.com/fr/a90-les-ondes-sismiques
Animació de les ones sísmiques.

http://www.ua.es/ursua/ondas.htm
Tipus de ones sísmiques.

http://cp.c-ij.com/en/contents/3151/earthquake/index.html
Manualitat terratrèmols.

ESCALA DE RITCHER I ALTRES.
http://www.xtec.cat/~ftrillo/escales%20sismiques.htm#richter
http://p3virgendelcarmen.blogspot.com.es/2012/03/investiga-la-escala-de-richter.html
http://ca.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Richter
http://webquest.xtec.cat/ee2008/laterratremola/activitat4copiaret.htm

 • GLACERES, RIUS, MAREES,...MODIFICACIÓ RELLEU

http://www.xtec.es/~jdomin11/projecte/glaceresinc.htm
Definició, parts, ...

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/erosio/index.htm
Rius.

http://blocs.xtec.cat/pedra/2011/02/18/les-formes-de-relleu-carst-erosio-hidrica-torrents/
Rius, torrents, ...

http://blocs.xtec.cat/pedra/files/2011/02/els-torrents_al1.pdf
Torrents.

http://www.xtec.cat/aulanet/aracne/htmls/c0u03/c0u03m3f3n3.htm#marees
Les marees.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3_marina
Erosió marina.

 • VÍDEOS.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=29026&p_num=3
Terratrèmols.

http://cma.aldeae.net/mauxiliadora/aldea/animaciones.asp
Animacions.

http://www.tv3.cat/videos/230397914
Volcans Garrotxa.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=8882&p_ex=garrotxa
Zona volcànica de la Garrotxa.

http://www.youtube.com/watch?v=1-FbUNO2UzA&feature=player_embedded
Origen de la vida.

http://www.youtube.com/watch?v=KlzROd3HRkg
Ones sísmiques.

http://www.youtube.com/watch?v=B8Y7S2ZwGNQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LHhp03XClXw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5b4I3Dl0IdM&feature=fvwrel
Vídeos roques.

 • ACTIVITATS.

http://www.xtec.es/~prifa/volcans/volcans.htm
Webquest: Coneguem els volcans. Cicle inicial i Mitjà.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3082
4t: Els sentits/Els aliments i la digestió/La respiració i la circulació/Naixem i creixem/
Els animals vertebrats/Els animals invertebrats
Les plantes/Els éssers vius i el medi/El sòl/Les roques i els minerals/Els materials/
Els invents i les màquines.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3083
6è: La cèl·lula/L'aparell locomotor/La nutrició I/La nutrició II/
El sistema nerviós i els sentits/
L'aparell reproductor/
La reproducció i el creixement/La Terra/Els volcans i els terratrèmols/
La modificació del relleu/
La calor/L'electricitat i el magnetisme/La llum i el so/Els materials/Les màquines.

http://www.xtec.cat/ceipempuries/TIC%20INFORMATICA/CICLE%20MITJA/
medi%20natural.htm

Activitats i informació sobre: Cos humà, animals, plantes, aigua, univers, roques,
alimentació i higiene.

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=155
Quadern virtual: Els minerals. ESO.

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=153
Quadern virtual: Utilitat dels minerals. ESO.

eclipseASTRONOMIA Bloc amb molt de recursosesq_terra_universesq_terra_aigua

Situació de la Terra i la Lluna
 

 


Observatori astroṇmic
Què veurem aquesta nit?

 

 
La imatge astronòmica del dia

La terra i l'univers Eclipsis TROBADES DE NATURA EL BIG-BANG LES FESTES I LES ESTACIONS APARELLS

http://htwins.net/scale2/lang.html
http://www.recercaenaccio.cat/jocs-i-recursos-educatius/viatge-per-lescala-de-lunivers/
Viatge per l'escala de l'Univers.

http://www.xtec.cat/recursos/ciencies/astronomia_centres/
Astronomia als centres.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Portal:Astronomia
Portal d'astronomia.

http://www.estacionespacial.com/
Estació espacial.ISS.

http://www.astrosabadell.org/html/ca/astroinfantil_ca.php
PDF amb experiències.

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1196715252781_1988830049_7151/L'Univers.cmap
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1H25SD554-JDDJVL-HJT/L'univers%204.cmap
Esquemes.

http://www.ub.edu/slc/edic/astronomia/welcome.html
Diccionari d'astronomia.

http://blocs.xtec.cat/ccnnsamc/vocabulari/
Vocabulari.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/univers/index.htm
Què hi ha a l'Univers?

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/medi/bloc1/univers/portada%20univesr.htm
Webs Univers. Molts recursos.

http://www.bcn.es/escolacasas/web4rt/index.htm
L'univers. Pàg. web feta per nens/es.

http://www.esa.int/esaKIDSes/index.html
Agència Espacial Europea per als més joves.

http://www.slideshare.net/ges_c_tarda/lorigen-de-lunivers-332027
Presentació: L'origen de l'Univers.

http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/univers/univers.htm
L'univers.

https://www.pinterest.com/guidix/continguts-univers-prim%C3%A0ria/
Recursos.

http://www.xtec.cat/recursos/ciencies/astronomia.htm
Recursos.

http://www.xtec.net/~cbarba1/temes/astronomia2.htm
Recursos.

http://selene.bloc.cat/post/1412/26617
Llegendes sobre la Via Làctia.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/sistema_solar.htm
Enllaços.

http://www.neave.com/planetarium/
Planetari virtual.

http://www.foradorbita.com/
Planetari mòbil.

http://www.xtec.net/~egarcia1/
La conquesta de l'espai al segle XXI.

http://www.cientec.or.cr/astronomia.html
Observació, cronologia i activitats.

http://www.apod.cat/
Imatge del dia.

https://sites.google.com/a/genmagic.net/pasapalabras-genmagic/areas/social-natural/
l-univers/univers1.swf?attredirects=1

Passaparaula de l'Univers.

http://astroedu.net/
Astroedu.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Setmana
Nom dels dies de la setmana.

http://www.xtec.cat/~jjareno/activitats/calendaris/mesos.htm
Nom mesos.

http://concepru.blogspot.com.es/2010/03/el-universoel-sistema-solar.html
Recursos Infantil.

http://pedagogoterapeuta.blogspot.com.es/search/label/Coets%20d%27aigua
Coets d'aigua.

http://www.xtec.cat/~egomez17/medi_5/T1-UNIVERS.pdf
Esquema en PDF.

http://www.glassgiant.com/rocket/
Coet personalitzat.

http://www.says-it.com/badge/
Generador d'insígnies.

http://www.jouscout.com/astro/estrella.htm
Curset astronautes.

http://www.nostranau.net/
Informació.

http://miclase.wordpress.com/category/3-conocimiento-medio/la-materia/
Laboratori d'experiments.

http://blocs.xtec.cat/socialsnet/2009/07/23/les-grans-expedicions-dexploracio-recursos/
Grans expedicions: Apollo, ...

http://www.slideshare.net/IsabelMontasVarella/projecte-terra-i-univers
Projecte CM. Autoavaluació.

http://www.youblisher.com/p/296487-Please-Add-a-Title/
Projecte CS.

http://quadratsrodons.blogspot.com.es/search/label/Astronomia
Recursos.

http://encenentlaimaginacio.blogspot.com.es/2013/01/gak-al-final.html
Fer petjades.

 • COPÈRNIC

http://www.xtec.cat/~rmolins1/bios/cat/copernico.htm
http://blocs.xtec.cat/naturalsom/nicolas-copernic-1473-1543/#.VKo0VtKG_Ho
Informació.

http://www.xtec.cat/~restiu/indexco.swf
Revolució copernicana.

http://www.xtec.cat/~lvallmaj/taller/atmodern/c-helioc.htm
Heliocentrisme.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=43480
Vídeo.

 • KEPLER

http://www.xtec.cat/~rmolins1/bios/cat/kepler.htm
http://www.xtec.cat/~acosiall/personal/kepler.pdf
http://srvcnpbs.xtec.cat/creamat/joomla/index.php/noticies-/efemerides/1083-15-de-novembre-johannes-kepler
Informació.Òrbites el·líptiques.

http://blocs.xtec.cat/fisica2b/2013/09/16/les-lleis-de-kepler/
Lleis.

 

 • NEWTON

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=43478&p_ex=kepler
Vídeo.

http://www.xtec.cat/~rmolins1/textos/cat/gravedad.htm
Gravetat.

http://www.xtec.cat/~rmolins1/bios/cat/newton.htm
Informació.

http://www.xtec.cat/~jtrilla3/cacera_tresor/lleis_newton_2eso.htm
Lleis.

 • LE VERRIER

http://ca.wikipedia.org/wiki/Urbain_Le_Verrier
Informació.

http://blocs.xtec.cat/lcat/2009/05/26/n-e-p-t-u/
http://www.xtec.cat/~amore/3eso/Web/bcastro/neptu.html
Neptú.

 • GALILEU GALILEI

http://brunelleschi.imss.fi.it/esplora/cannocchiale/dswmedia/simula/esimula1.html
Telescopi Galileu. Interessant!

http://www.xtec.cat/ceiplillet/treballs/ci/telescopi-galileu.htm
Treball.

http://aula-primaria.blogspot.com/2011/01/galileu-galilei.htm
Informació.

http://ceipdrassanes.ravalnet.org/webquest/ambgalileu/index.htm

Webquest: Descobrint el cel amb Galileu.

http://primaria.ieduca.caib.es/images/stories/recursos/webquests/Galileo_Galilei/
galileo_galilei.html

Webquest:Galileo Galilei.

http://www.slideshare.net/xolles/galileo-galilei-6b
Presentació Galileo Galilei.

http://www.cienciafacil.com/Videotelescopio.html
Construcció telescopi.

 • TELESCOPI VIRTUAL/OBSEVATORI ONLINE.

http://www.astrobanyoles.org/vista/index.php
De Banyoles.
http://lescienciesdelanaturadelllido.wordpress.com/2009/06/10/els-astres-que-
puc-veure-aquesta-nit-i-moltes-nits-mes/

Explicació.

http://observatorio.info/2011/02/el-sistema-solar-desde-la-messenger/
El Sistema Solar des de la messenger.

http://www.slideshare.net/escolaolost/telescopi
Telescopoli.

http://www.astroviewer.com/current-night-sky.php?lon=2.17&lat=41.4&city=Barcelona&tz=CET
http://www.astroviewer.com/interactive-night-sky-map.php
Observatori online.

 • ESTELS.

http://www.gencat.net/toponimia/interactiu/index.htm
Nom de les constel·lacions.

http://www.nostranau.net/
150 episodis sobre astres.

http://conteni2.educarex.es/mats/14472/contenido/
Vida i mort d'una estrella.

http://www.xtec.cat/~adonoso/wqpolsest/index.htm
Pols d'estrelles. Webquest.

http://www.astrosabadell.org/html/pdf/ca/llico_09_estrelles_ca.pdf
Experiències estrelles.

 • CONSTEL·LACIONS.

http://www.xtec.cat/~jjimen18/constel.lacions.htm
Informació.

http://www.xtec.cat/~adonoso/webarabs/Constel/Constel2.pdf
http://www.jouscout.com/astro/estrella.htm
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/internet/interet2.htm
Mites.

http://www.xtec.cat/~jjimen18/constel.lacions.htm
http://ca.wikipedia.org/wiki/Constel%C2%B7laci%C3%B3
http://www.astrogea.org/coordenada/ficha4_c.htm
http://www.jouscout.com/astro/constel.htm
http://www.calameo.com/books/00001098008b5ed96a05d
Informació.

http://www.jouscout.com/astro/hercules.htm
Hercules.

http://www.jouscout.com/astro/esmain.htm
Estrelles i constel·lacions.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Zod%C3%ADac
Zodíac.

http://www.xtec.cat/~ifigols/mitologia/mites/const.htm
Mites constel·lacions zodiacals.

http://www.carmemas.cat/diccionari/constel-lacio-del-zodiac.htm
Les constel·lacions del Zodíac.

http://www.xtec.cat/~sargemi/webquest/index.htm
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=47278
Webquest. Vídeo.

http://blocs.xtec.cat/elfildelesclassiques/2010/03/16/zodiacae-constellationes/
Vídeo.

http://www.cientec.or.cr/astronomia/constelaciones/index.html
Dibuixos.

http://blocs.xtec.cat/elceldelsmites/2013/03/22/creu-del-sud/
La Creu del Sud

 • SISTEMA SOLAR.ESQUEMA

http://www.bbc.com/future/bespoke/20140304-how-big-is-space-interactive/index.html
Com és de gran l'espai? Interessant.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared01/sistema_solar/
indexflash.htm

El sistema solar.

http://en.calameo.com/read/00030734563898418c298
Dossier.

https://prezi.com/0smbkyp5pnrn/sistema-solar/
Prezi.

http://www.slideshare.net/tecnologiaprimer/planetes-del-sistema-solar-304138
Presentació: Sistema solar.

http://nea.educastur.princast.es/flash/evo/index.html
El sistema solar. Flash. En castellà.

http://www.slideshare.net/caj0n_d3sorden/lapbook-sistema-solar-en-catal
http://es.slideshare.net/caj0n_d3sorden/paso-a-paso-sistema-solar-lapbook
http://bibliomedinaturalsocial.blogspot.com.es/2014/04/els-nostres-lapbooks.html
http://www.homeschoolshare.com/lapbook-templates.php
Lapbook Sistema solar.

http://www.tressisens.org/inca/tesor/solar.htm
Sistema solar. Preguntes.

http://www.educar.org/SistemaSolar/
Sistema solar.

http://www.xtec.net/ceipjungfrau/curri/naturals/solar.htm
Síntesis del sistema solar. 6è.

http://personal.telefonica.terra.es/web/elsistemasolar/
http://www.xtec.cat/~avicedo/webquest/webquest/t-index.htm
El sistema solar. Webquest.

http://www.xtec.net/~mmontene/web/els%20planetes/els%20planetes.htm
El sistema solar. Enllaços.

http://blocs.xtec.cat/sistemasolar
Bloc Sistema Solar.

http://www.xtec.es/~eescola/solar/solar.htm
El Sistema Solar. Activitats de recerca.

http://www.xtec.cat/aulanet/ud/socials/solar/index.htm
El sistema solar
Webquest per la descoberta i el coneixement del sistema solar: el Sol, els planetes,
els astres,
la Lluna, el dia i la nit...
[Cicle mitjà de primària]

http://conteni2.educarex.es/mats/14391/contenido/
Sistema solar.

http://www.wikisaber.es/CentroDeRecursos/content.aspx?id=15005
Representació del sistema solar. Mural.

http://letitbemontessori.typepad.com/let-it-be-montessori/2011/07/make-
your-own-solar-system-mat.html

http://www.coloringcastle.com/planets_coloring_pages.html
http://www.montessoriprintshop.com/Solar_System.html
Pintar Sistema solar. Manualitats.

http://cp.c-ij.com/en/contents/3151/sun/index.html
Manualitat Sol.

http://cp.c-ij.com/en/contents/3148/mobile_solar-system/index.html
Manualitat Sistema solar.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZUPi8pLb9Dw
Vídeo Sistema solar.

http://www.solarsystemscope.com/
Simulador Sistema solar.

http://cinquecontalluisrevest.blogspot.com.es/2011/09/lunivers.html
Projecte Sistema solar 6è.

http://www.astrosabadell.org/html/pdf/ca/llico_04_sol_ca.pdf
Experiències del Sol.

http://www.xtec.cat/~egomez17/GES/4Esq-El%20Sistema%20Solar-cat.pdf
Esquema en PDF.

 • ECLIPSIS

http://www.ieec.fcr.es/eclipsi/quees.php
Eclipsis de sol. Hi ha animacions.

http://conteni2.educarex.es/mats/14392/contenido/
Eclipse de sol i de lluna.

http://www.xtec.es/~scapella/Eclipsis/cacera/eclipsis.htm
Webquest eclipsis.

http://www.eclipsis.cat/
Eclipse de sol i de lluna.

http://www.genmagic.net/fisica/eclip1.swf
Eclipses de sol i lluna. Joc.

http://www.text-lagalera.cat/interact/F_i_Q_1/eclipsis.htm
Per saber quan serà el proper eclipsis de sol i de lluna.

http://serviastro.am.ub.edu/twiki/bin/view/ServiAstro/MetodEcsol
Com observar-lo.

http://srvcnpbs.xtec.cat/cdec/index.php/component/content/article/14-recursos-secundaria/675-eclipsi-20032015
Eclipsi parcial de sol, 20/03/2015.

 • PLANETES.

http://www.cca.org.mx/cca/cursos/AIDA/Analisis_y_consecuencias_de_la_definicion_formal_de_planeta_version
_1.5/ch02s03.html

http://ca.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3_de_planeta
http://dilc.org/planeta/
Significat de planeta: vagabund i errant.


http://blocs.xtec.cat/fisica4eso20132014pobla/files/2014/02/ELS-PLANETES-DEL-SISTEMA-SOLAR1.pptx
Temperatura planetes i altres dades.

http://www.xtec.es/centres/a8044314/treballsflash.htm
Animació planetes.

http://video.google.com/videoplay?docid=320103624395833558
Planetes a escala.

http://en.calameo.com/read/000621706a6a971c26143
Dossier.

http://phobos.xtec.cat/mroman/terra/tamany.htm
Planetes segons el tamany.

http://blocs.xtec.cat/elceldelsmites/2013/01/30/els-planetes/
Nom dels planetes.

http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=2033996
Plutó deixa de ser un planeta.

http://www.xtec.cat/~jmoreno1/sistsol/planeta.htm
Planetes interiors (La Mercè venia terra i margarides. Frase per recordar-los) i exteriors.

http://www.xtec.cat/~aporta1/natura/planetes/planetes.htm
http://blocs.xtec.cat/rodoredamitja/2012/02/23/212/
http://www.xtec.cat/~llopez12/Muntatge%20astronomia/1sistema%20solar/12nans.html
https://sites.google.com/a/xtec.cat/planets/planetes-nans
http://ca.wikipedia.org/wiki/Planeta_nan
Planetes nans.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=43564
Descobriment Plutó. Vídeo.

http://eplion.blogspot.com.es/2011/02/ordenar-els-planetes.html
Ordenar planetes. Activitat.

http://www.xtec.cat/~jferna12/ven_intr.html
http://www.xtec.cat/~aarderiu/WEB%20UNIVERS/VENUS.html
Venus. Estel del Matí.

 • LA TERRA I ELS SEUS MOVIMENTS.
  LA TERRA EL NOSTRE PLANETA
  TERCER EL PLANETA TERRA SISÈ. LA TERRA I L'UNIVERS
  DOSSIER
  AVALUACIÓ INICIAL SOLUCIONS AVALUACIÓ INICIAL AVALUACIÓ FINAL SOLUCIONS AVALUACIÓ FINAL

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/03cs/primer/socials/planeta%20terra/
planetaterra.htm

El planeta Terra.

http://www.fassers.com/pissarres/arxius/3r/MEDI/cuaderno_El_planeta_terra/index.html
El planeta Terra.

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1187
https://www.scribd.com/doc/125074585/La-Terra-Per-Dins
Interior de la Terra.

http://4epsafa.blogspot.com/2011/02/la-terra-vista-des-dun-satellit.html
Vídeo de la Terra vista des d'un satèl·lit.

http://www.xtec.es/recursos/socials/taller/unitat1/index.htm
La Terra, un punt de l'Univers.

http://www.webquestcat.org/wqplaneta/index.HTM
Plantat en un planeta.

http://weib.caib.es/Recursos/univers_webquest/UniversWQ/index.htm
Webquest: La Terra a l'Univers. CS.

http://weib.caib.es/Recursos/sistema_solar_webquest/sistemasolar.htm
Webquest: La Terra en el Sistema Solar.

http://conteni2.educarex.es/mats/14393/contenido/
https://www.scribd.com/doc/125255783/Moviments-de-La-Terra
Moviment de translació i de rotació.

http://jverdaguer.org/jsmedia/cdweb/concursple/fla_soc_cat/translacio.swf
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/001ciencia/terra.htm
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/004terra/tema3.swf
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/004terra/estructura.htm
Moviment de translació.La Terra.Estructura.

http://www.xtec.cat/~mmulet/SimSol/
Simulador del cicle anual de les estacions.

http://www.youtube.com/watch?v=o67ocCnKL4o&feature=related
Vídeo: Per què hi ha estacions.

https://www.youtube.com/watch?v=A1nstGrhvC0
Vídeo: Dia i nit per a nens.

http://segundoconvento.blogspot.com/2009/02/unidad-8-la-tierra-y-el-sol.html
Vídeos moviments.

http://lescienciesdelanaturadelllido.wordpress.com/2009/06/15/un-simulador-per-
comprendre-les-estacions-de-lany/

http://astro.unl.edu/naap/motion1/animations/seasons_ecliptic.html
Simulador del cicle anual de les estacions. Molt interessant!

http://www.xtec.cat/~jjareno/activitats/calendaris/intro.htm
El calendari: Aplicatiu per saber quan serà Carnaval, Pasquua, si un any és de traspàs,
l'origen dels mesos, les setmanes, ... Interessant!

http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/estacions/index.htm
Les estacions de l'any.

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/geografia/htm%20equinoccio/
equinoccio.htm

El dia i la nit.

http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/Earth/action?opt=-p
On és de dia ara.

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1460
La mesura del temps.

http://www.pepe-rodriguez.com/Anuncios_links/Tiempo_de_vida.htm
Calcular el temps viscut.

http://sundial.damia.net/vertical/relojdesol.html
Rellotge de sol online.

http://www.primaria.profes.net/propuestas4.asp?id_contenido=57385&n1=Segundo%20Ciclo%20-%20C.%20del%20Medio&nombre=Taller%20de%20astronom%EDa&materia=452&categoria=57384
Rellotge de sol.

http://www.xtec.es/~jmasalle/RellotgesDeSol-JosepMasalles.pdf
Rellotge de sol.

http://blocs.xtec.cat/cursaorientacio/2009/03/10/com-fer-un-rellotge-de-sol/
Rellotge de sol.

http://pedagogoterapeuta.blogspot.com.es/2011/04/una-plana-per-fer-un-rellotge-de-sol.html
Rellotge de sol. Interessant.

http://cp.c-ij.com/en/contents/3151/sundial/index.html
Rellotge de sol. Manualitat paper.

http://www.timeticker.com/
Fusos horaris. Interessant.

http://24timezones.com/reloj_hora_exacta.php
Fusos horaris.

https://sites.google.com/site/elsfusoshoraris/home
Fusos horaris.

http://cronometro-online.chronme.com/
Cronòmetre online.

http://www.getlatlon.com/
http://www.mygeoposition.com/
Per localitzar la longitud i la latitud de qualsevol lloc del planeta.

http://www.ign.es/ign/home/flash/mi_amiga_la_tierra/home.swf
Mi amiga la Tierra. Interessant: representació, capes de la Terra, ...

http://4artprimaria.blogspot.com/search/label/Medi-1
La Terra i la Lluna.

http://www.ign.es/ign/home/flash/mi_amiga_la_tierra/home.swf
Mi amiga la Tierra: orientació, mapes, sitema solar, capes de la Terra, ...

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/001ciencia/terra.htm
La terra, els planetes, ...

http://cp.c-ij.com/en/contents/3151/03339/index.html
Manualitats globus terraqui.

http://cp.c-ij.com/en/contents/3151/03342/index.html
Manualitats planisferi.

http://blocs.xtec.cat/jiplena/primer-eso/el-planeta-terra/
Recursos ESO.

http://www.astrosabadell.org/html/pdf/ca/llico_12_cel-terra_ca.pdf
Experiments.

http://www.xtec.cat/~egomez17/GES/5Esqu-Terra%20i%20embolcalls-cat.pdf
Esquema en PDF.

http://victorhckinthefreeworld.wordpress.com/2013/06/22/cosmos-de-carl-sagan-uno
-de-los-grandes-documentales/

Cosmos de Carl Sagan.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17078
La Terra amb moviments.

http://www.e-vocacion.es/files/html/143175/recursos/la/U04/pages/recursos/
143175_P57_5.html

La construcció d’un model de la geosfera.

 • PANGEA

http://blocs.xtec.cat/totdegeologia/category/general/
http://blocs.xtec.cat/socialscristina/tag/pangea/

 • CAPES DE LA TERRA.ESQUEMA

http://blocs.xtec.cat/cienciesges1/2010/03/

ATMOSFERA

http://blocs.xtec.cat/naturalsom/1r-eso/3-latmosfera/
http://www.xtec.cat/~imartin6/1/hotpot/terra/index_atm.htm
http://cienciasnaturales.es/ATMOSFERA.swf
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esobiologia/3quincena1/imagenes1/atmosfera.swf
http://www.xtec.cat/~jcamps15/atmosfera/cacera_atm.html

http://www.xtec.cat/~mferna99/projecte/ozo.htm
http://www.xtec.cat/monografics/socials/taller/unitat6/forat.htm
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=28586
Forats capa d'ozó.

GEOSFERA ESQUEMA ESQUEMA

http://www.xtec.cat/~imartin6/1/hotpot/terra/capes_geosfera.htm
http://www.xtec.cat/~imartin6/1/hotpot/terra/index.htm
http://www.xtec.es/~rmolins1/solar/cat/terra.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1ESO/Astro/contenido20.htm

BIOSFERA

http://www.youtube.com/watch?v=_Bnuo1n_pVg&feature=player_embedded#at=74
http://recursoslibart.blogspot.com/2010/03/concepto-biosfera.html

HIDROSFERA ESQUEMA

http://acte.xtec.cat/~mpitarque/calaixdesastre/ResultatsTIC08/CristinaPineda/index.html
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/hidrosfe/index.htm

 • LA LLUNA.

http://www.xtec.es/~acosiall/index.htm
Viatge a la Lluna.

http://www.vacioperfecto.com/category/astronomia/#SlideFrame_1
Eclipse lunar. 3 de març de 2007.

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/minut_de_ciencia/index.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/minut_de_ciencia/index.htm?lang=ca
Un minut de ciència. La gravetat, la lluna, ...

http://www.physics.sjsu.edu/tomley/MoonPhase.html
Fases de la Lluna dia a dia.

http://guillem.montardit.net/seccions/lluna
La Lluna.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/lluna/index.htm
Per què canvia la lluna?

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceip_san_rafael/LUNA/la_luna.html
Mapa conceptual. Castellà.

http://cp.c-ij.com/en/contents/3151/moon/index.html
Lluna manualitats.

https://ccmc2010.wikispaces.com/file/view/2-luna-40aniversario.swf
Apolo11.

http://blocs.xtec.cat/elceldelsmites/2013/03/20/la-lluna/
Neil Armstrong.

https://www.youtube.com/watch?v=jpi7V3x0jco
Vídeo.

 • COMETES.

http://www.xtec.cat/~jferna12/cometes.html
http://www.xtec.cat/~rmolins1/solar/cat/cometes.htm
Cometes.

http://www.xtec.cat/~rmolins1/bios/cat/halley.htm
Edmund Halley.

http://blocs.xtec.cat/sucdecocu/2009/02/04/el-cometa-halley-enviat-perdavid-vargas-pons/

http://blocs.xtec.cat/tic31/halley/
Cometa Halley.


http://www.tv3.cat/videos/5341694/Tot-a-punt-perque-un-modul-de-la-sonda-Rosetta-aterri-en-un-cometa
Cometa 67P.

http://www.tv3.cat/videos/5343036/Aterratge-historic-del-robot-de-la-sonda-Rosetta
Sonda Rosetta, mòdul Philae, aterra al cometa 67P. Dimecres, 12 de novembre de 2014.

 • ASTEROIDES

http://www.xtec.cat/~amore/3eso/Web/bcastro/cinturo.html
http://www.bcn.cat/escolacasas/web4rt/index.htm
Cinturó d'asteroides.

http://www.xtec.cat/~rmolins1/solar/cat/asteroid00.htm
http://www.xtec.cat/~llopez12/Muntatge%20astronomia/1sistema%20solar/14kuiper.html
http://www.xtec.cat/~aparra1/astronom/kuiper.htm
Cinturó Kuiper.

http://www.xtec.cat/~rmolins1/solar/cat/asteroid.htm

http://blocs.xtec.cat/elceldelsmites/2013/03/28/que-son-els-asteroides/
Definició.

http://blocs.xtec.cat/cmbellvitge/2013/02/18/asteroide/
Asteroide. Notícia.

http://blocs.mesvilaweb.cat/marco/?p=270676
http://blocs.xtec.cat/cienciasexperimentals/2015/01/26/un-asteroide-gegant-passara-aquesta-matinada-a-prop-de-la-terra/
2004 BL 86, l’asteroide de 650 metres. 27 de gener de 2015.

 • METEORITS.

http://www.spmn.uji.es/catala.html
Xarxa de bòlids i meteorits.

http://www.xtec.cat/~aparra1/astronom/craters/tunguska.htm
El meteorit de Tunguska.

 • ORIENTACIÓ.

http://jasper.xtec.net:7451/qv/getQuadernAlumne?quadernURL=http://clic.xtec.net/quaderns/
jvert/no_tho_perdis/no_tho_perdis.xml&quadernXSL=formal&currentSect=7

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=92
Orientar-nos.

http://blocs.xtec.cat/cursaorientacio/2009/03/11/els-punts-cardinals/
Els punts cardinals.

http://blocs.xtec.cat/cursaorientacio/2009/03/10/mhe-perdut-pero-tinc-bruixola/
http://blocs.xtec.cat/cursaorientacio/2009/03/11/mhe-perdut-i-no-tinc-bruixola/
http://blocs.xtec.cat/cursaorientacio/2009/03/11/mhe-perdut-i-no-tinc-bruixola-2/
http://blocs.xtec.cat/cursaorientacio/2009/03/11/mhe-perdut-i-no-tinc-bruixola-3/
M'he perdut i no tinc brúixola.

http://blocs.xtec.cat/cursaorientacio/category/2028/
Orientar-se.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/orientacio1/index.htm#
Mud orientació.

http://conteni2.educarex.es/mats/14467/contenido/
Orientació navegants.

http://www.slideshare.net/ceipagustibartra/orientaci-amb-la-bruxola-presentation
Presentació brúixola.

http://www.xtec.cat/~jgurrera/exp/3/practica3.htm
Brúixola.

http://www.xtec.cat/~jgurrera/exp/3/practica5.htm
Frabricació d'una brúixola.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16512&p_ex=bruixola
Vídeo brúixola.

http://blocs.xtec.cat/cursaorientacio/videos/
Vídeos.

 • ALTRES.

http://spaceplace.nasa.gov/sp/
http://www.nasa.gov/audience/forkids/kidsclub/flash/index.html
Pàgina Nasa per a nens i nens. Jocs.

http://space.jpl.nasa.gov/
Sistema solar. Moltes possiblitats.

http://www.nasa.gov/externalflash/nasa_gen/index.html
Pàgina de la NASA.

http://www.nasa.gov/multimedia/index.html
NASA multimèdia: imatges, vídeos, ... Anglès.

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=92
Quaderns virtuals.

http://celestia.albacete.org/
Proyecto celestia.

http://www.xtec.net/~cbarba1/temes/astronomia2.htm
Recursos.

 • VÍDEOS.

http://alumnes6casserres.blogspot.com/2008/10/lany-2009-any-de-lastronomia.html
2009 Any internacional de l'astronomia.

http://www.youtube.com/watch?v=lmIFXIXQQ_E&feature=player_embedded#!
Un any en 40 segons. El pas de les estacions.

http://www.youtube.com/watch?v=OIP9FTWEpy4&feature=player_embedded
Vídeo formació del Sol.

http://www.youtube.com/watch?v=BZ-qLUIj_A0&feature=related
The Solar System Song.

https://www.youtube.com/watch?v=RliwAjIyP7o
Les 3 bessones i l'espai.

 • JOCS.

http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/ca/experiment/080325-
juga-a-reconeixe.jsp?page=3

Joc de les constel·lacions.

http://www.bigbang.cat/
Joc del Big Bang.

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/573662/sopa_de_lletres__l_univers_.htm
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/706180/l_univers.htm
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/609339/l__univers.htm
Sopa de lletres.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Medio/Tierra/
Del%20sistema%20solar%20a%20nuestro%20planeta/contenido/PlayerSM.swf

Activitats.

 • ACTIVITATS.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3084
3r: Éssers vius i éssers inerts/Els sentits/L'aparell locomotor/Els aliments i l'esport/
Els animals/Les plantes/Persones, animals i plantes/La Terra, el Sol i la Lluna/
Calendaris i rellotges/El temps atmosfèric/L'aigua i la natura/El so.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_9__Lespai_i_el_temps.html
Activitats 3r: L'espai i el temps.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_9__La_Terra_i_lUnivers.html
Activitats 4t: La Terra i l'Univers.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3081
5è: El medi ambient/Els animals/Els éssers vius/Les plantes/Els animals vertebrats I/
Els animals vertebrats II/Els animals invertebrats
La reproducció dels animals/Les adaptacions dels éssers vius/Els ecosistemes/
La conservació del medi/La matèria/L'energia/
L'aigua i l'aire/La meteorologia/La terra i l'univers.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3290
El sistema solar.

 

 

http://www.xtec.cat/ceipempuries/TIC%20INFORMATICA/CICLE%20MITJA/medi%
20natural.htm

Activitats i informació sobre: Cos humà, animals, plantes, aigua, univers, roques,
alimentació i higiene.

http://www.xtec.es/%7Ejsors/natura02.htm
Proposta d'activitat. L'univers i els sitema solar.

http://www.xtec.es/ceip-pauromeva/WEBESPAI/index.html
Webquest Infantil Univers. Molt interessant.

 

 • EXPERIÈNCIES

http://www.xtec.cat/zerelsio/experienc.htm
Trobades de natura.


 

MECÀNICA I MATERIALS ESQUEMA MÀQUINESESQ_MATERIALS
La matèria1LA MATÈRIA I ELS MATERIALSLES MÀQUINES CICLE SUPERIORLES MÀQUINES CICLE SUPERIORELS MATERIALSMESCLES I DISOLUCIONS LES MÀQUINES. CICLE MITJÀ AVALUACIÓ MÀQUINES CICLE MITJÂ ELS MATERIALS CICLE MITJÀ AVALUACIÓ MATERIALS ESQUEMA CANVIS D'ESTAT FITXA ESQUEMA CANVIS D'ESTAT FOTOS MATERIALSFOTOS DISSOLUCIONS LA MATÈRIA ELS AVENÇOS TÈCNICS DOSSIERS
 • MÀQUINES. ESQUEMA ESQUEMA EL PLA INCLINAT FORCES I MÀQUINES

http://www.xtec.es/satis/ac/animatges/cristofor.htm
Animació màquines.

https://sites.google.com/site/camidemontserrat/les-maquines
Les màquines.

http://www.edu365.cat/aulanet/comfuncionen/
Màquines i inventors.

http://4artprimaria.blogspot.com/search/label/Medi-9
Invents i màquines.

http://enricvaloreugenidors.wordpress.com/2010/03/19/els-materials-i-les-maquines/
Materials i màquines. Materials naturals i artificials. Interessant.

http://web.terrassa.org/web-pame/eduterrassa/host/tallers/
Eines segons oficis. Interessant.

http://www.xtec.cat/%7Epgabriel/
Invents i descobriments. Cronologia, inventors, ...

http://weib.caib.es/Recursos/muds/mud_2t/anamarialopez/index.html
Els invents i els inventors. Interessant.

http://web.terrassa.org/web-pame/eduterrassa/host/Ceipfranca/invents/
Presentació: Els invents.

http://www.educar.org/inventos/
Descobrir quan es van inventar la majoria de coses que fem servir cada dia.

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/medi/bloc7/portada%20bloc7.htm
Recursos.

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/problemes/maquines_simples/msimples_a.htm
Màquines simples.

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_planoinclinado.htm
El pla inclinat.

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/cdweb/concursple/fla_nat_cast/noria.swf
La sínia.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/bicicleta/index.htm
Anar amb bicicleta.

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3509
La bicicleta.

http://www.gencat.cat/ics/germanstrias/revista/num37/prevencio.htm
Riscos ordinador.

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/minut_de_ciencia/index.htm
Un minut de ciència. El motor d'explosió, el telèfon, la nevera, ...

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=137
Màquines simples.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/03cs/primer/naturals/maquines/maquines.htm
Màquines. CS.

http://www.fassers.com/pissarres/arxius/3r/MEDI/cuaderno_les_maquines/index.html
Les màquines.

http://www.educar.org/inventos/lineadeltiempo/default.asp
http://www.educar.org/inventos/OtrosInventos.asp
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cronologia_d'invents
Invents.

http://lafura.cat/suplements/arxius/ARXIUS/DOMOTICA/DOSSI1.HTM
Cases del futur.

http://www.xtec.es/centres/a8031812/t_recerca/Jimenez/WEB_archivos/
Motor4T/Animacion4T.htm

Animació motor d'explosió.

http://proyectos.cnice.mec.es/arquimedes/movie.php?usuario=2&nivel=1&movie=fp005/
gm001/md001/ut001/0flash/movie.swf

Màquines.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/
proyectos2003/apoyo_cm/enmaq/enmaq.html

Energia i màquines.

http://primaria.ieduca.caib.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=
category&task=category&id=16&Itemid=126

Màquines.

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/eines/glossari.htm
Llistat d'eines.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/loreto/sugerencias/pequemuseo/index.html
El Pequemuseo: La calor, l'electricitat, el magnetisme, la mecànica, l'òptica i el so.

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/index.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/activitats.htm
Tecnologia.

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/mp3/index2.htm
mp3.

http://centros4.pntic.mec.es/cp.garcilaso.de.la.vega2/index.html
Animacions politges, engranatges, ..
.

http://www.edu365.cat/vadellibres/mon-llibres/
http://www.xtec.cat/~aribas4/universal/web%20viatges/m%E0quines.htm
http://www.xtec.cat/~adonoso/WebVerne/temes.pdf
Jules Verne
. Prediccions.

http://www.aeok.org.ar/museo/
Museu tecnològic de Buenos Aires.

http://historiesdelaciencia.blog.cat/
Històries de la ciència.

http://www.xtec.cat/~pgarcia/ictineo/11%20construir%20submari.pdf
Construcció d'un submarí.

http://tecno-globusaerostatic.blogspot.com.es/2010/02/els-germans-mongolfier.html
Germans Montgolfier. Globus.

http://issuu.com/damiarf/docs/maquines1
Lapbook màquines simples.

http://es.scribd.com/doc/133675757/MAPA-CONCEPTUAL-MAQUINES
Mapa conceptual.

 • LES FORCES.

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/forces1/

 • LA MATÈRIA I ELS MATERIALS. ESQUEMA ESQUEMA ESQUEMA CAIXA MATERIALS

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3080
Els materials. Cicle Inicial.

http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/materia1.ppt
Power point La matèria.

http://4artprimaria.blogspot.com/search/label/Medi-7
Materials i matèria.

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/primaria/conocimiento/lamateria/inicio.html
La matèria. Castellà.

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/materiales_online_pizarra_digital/materia.html
La matèria.

http://www.fassers.com/pissarres/arxius/4t/medi/libro_web_la_materia_84668/index.html
La matèria.

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1046&idIdioma=ES
La matèria.

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/massa_pes/imatges/massapes1.swf
Propietats de la matèria.

http://www.edu365.cat/aulanet/experimenta/univers.htm?144NNNNNN
El so, la llum, l'electricitat, la matèria, la calor, les forces, ...

http://proyectos.cnice.mec.es/arquimedes/movie.php?usuario=2&nivel=1&movie=fp005/
gm001/md004/ut001/0flash/movie.swf

Materials.

http://www.slideshare.net/jsole125/els-materials-7341436
Materials.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/materia_energia.htm
Enllaços matèria i energia.

http://www.educacion.es/mnct/pequemuseo/CD/pequemuseo.html
El Pequemuseo: La calor, l'electricitat, el magnetisme, la mecànica, l'òptica i el so.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/
proyectos2003/apoyo_cm/materiales/materiales.html

Materials.

http://www.xtec.cat/aulanet/ud/ciencies/webstionaris/marcosmaterials.htm
http://www.xtec.cat/aulanet/ud/ciencies/webstionaris/lamateria.htm
Els materials i les seves propietats. Interessant.

http://www.xtec.cat/centres/a8053170/quim/materiac.htm
http://blocs.xtec.cat/aprendremediesfacil/2015/11/09/els-materials-i-el-seu-origen/
Origen materials.

http://ceipntrasradelapiedad.wordpress.com/category/actividades-para-segundo-ciclo/
Recursos.

http://primaria.ieduca.caib.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=
category&task=category&id=15&Itemid=125

Matèria i energia.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/butweb/canvis-d-estat
Canvis d'estat. Escola de Butsènit (ZER El Sió).

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/massa_pes/index.htm
Massa i pes.

http://blocs.xtec.cat/naturalsom/1r-eso/1-la-materia-i-els-materials/#.UpH5iidZAtg
Matèria, materials i substància.

http://jugantaprenem.blogspot.com.es/search/label/La%20mat%C3%A8ria%20i%20les%20propietats
Matèria i propietats. Densitat.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=46101&p_ex=materials&p_niv=2219
Vocabulari construcció.

 • ELS VESTITS.

http://www.slideshare.net/pautecno/les-fibres-i-els-teixits
Fibres i teixits.

http://cienciamestral.blogspot.com.es/2007/03/materials-intelligents-smart-materials.html
http://cmciessentmenat2011.blogspot.com.es/2012/05/els-materials-intelligents.html
Materials intel·ligents.

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/20110215/els-teixits-mes-intelligents/732001.shtml
http://prezi.com/npzdlel1ynrt/teixits-intelligents/
Fibres intel·ligents.

http://www.dissenyhubbarcelona.cat/main/index.html
Museu Tèxtil i d’Indumentària de Barcelona.
http://www.ajterrassa.es/terrassaalmon/museus/textil.htm
Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa.

http://www.barcelona-on-line.es/cat/oci/museus_calcat.htm
Museu de la Història del Calçat.
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/86be795d-7422-4517-
8ce5-d0425c8aa738/Q4-Els_vestits.pdf

Els vestits.

http://www.xtec.cat/~jdot/textil/vestit.htm
http://xtec.cat/crp-girones/caceres/vestit.htm
Història dels vestits.

 • ESTATS DE LA MATÈRIA. ESQUEMA LES DISSOLUCIONS

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/wqsolids/index.HTM
Sòlids, líquíds i gasos. 1r ESO.

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/naturals/medi%20natural/materia/materia.html
Molts recursos.

http://medi3r.blogspot.com/
Estats de la matèria.

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/aigua/imatges/aigua2.swf
Estats de l'aigua.

http://www.isftic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009
/materiales_online_pizarra_digital/mezclas.html

Canvis i mescles.

https://sites.google.com/site/alsiusfq/home/3r-eso/t3-reaccions-quimiques/1-canvis-fisics-i-qu
Canvi físic i canvi químic.

 • MESCLES I DISSOLUCIONS.

https://docs.google.com/file/d/0B8sNrH19i-fYb0NIVnh1ZXdEcHM/edit

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/molvie1.swf
http://programs.northlandcollege.edu/biology/Biology1111/animations/dissolve.html
Dissolució aigua i sal.

 

 • DESTILACIÓ.

http://www.xtec.net/recursos/flash/galeria/naturals/destilacio/froig123_pro.swf
La destilació. Interessant.

 

 • VÍDEOS.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23027&p_num=3
Plàstic, envasos i embocalls.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23051&p_num=3
El paper.

http://www.xtec.es/audiovisuals/seriesdvd/donve.htm
Productes naturals i tecnològics.

https://www.youtube.com/watch?v=FBJA8IaCELw
Les 3 bessones i Watt i la màquina de vapor.

 • JOCS.

http://educalia.educared.net/externs/tcosmojocs/esp/index.htm
CosmoClik: mesures i construccions, forces i moviments, energia i màquines, cos humà i
matèria, llum i color i música i so.

http://personales.ya.com/ivilater/eines/eines.html
Joc estris i eines.

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/cm4_u7_act2/frame_prim.swf
Propietats de la matèria.

 • ACTIVITATS.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3080
Els materials. Cicle Inicial.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_11__Solids__liquids_i_gasos.html
Activitats 3r. Sòlids, líquids i gasos.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_12__Eines_i_maquines.html
Activitats 3r. Eines i màquines.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1067
Els materials. Cicle Mitjà.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3082
4t: Els sentits/Els aliments i la digestió/La respiració i la circulació/Naixem i creixem/
Els animals vertebrats/Els animals invertebrats
Les plantes/Els éssers vius i el medi/El sòl/Les roques i els minerals/Els materials/
Els invents i les màquines.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_11__Els_materials_i_els_seus_usos.html
Activitats 4t: Els materials i els seus usos.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_12__Forces_i_maquines.html
Activitats 4t: Forces i màquines.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3081
5è: El medi ambient/Els animals/Els éssers vius/Les plantes/Els animals vertebrats I/
Els animals vertebrats II/Els animals invertebrats
La reproducció dels animals/Les adaptacions dels éssers vius/Els ecosistemes/
La conservació del medi/La matèria/L'energia/
L'aigua i l'aire/La meteorologia/La terra i l'univers.

http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/univers/prova1.htm
http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/univers/prova2.htm
Avalua't 5è.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3083
6è: La cèl·lula/L'aparell locomotor/La nutrició I/La nutrició II/El sistema nerviós i els sentits/
L'aparell reproductor/La reproducció i el creixement/La Terra/Els volcans i els terratrèmols/
La modificació del relleu/La calor
L'electricitat i el magnetisme/La llum i el so/Els materials/Les màquines.

http://clic.xtec.net/qv_biblio/act.jsp?activity_id=138
Quadern virtual: Mecanismes de transmició del moviment de rotació.

http://clic.xtec.net/qv_biblio/act.jsp?activity_id=137
Quadern virtual: Màquines per transportar càrregues.

http://www.xtec.cat/ceipempuries/TIC%20INFORMATICA/CICLE%20MITJA/
medi%20natural.htm

Activitats i informació sobre: Cos humà, animals, plantes, aigua, univers, roques,
alimentació i higiene.

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3490
La matèria. ESO.

CLIMA I VEGETACIÓMETEOROLOGIA APARELLS FENÒMENS ATMOSFÈRICS METEOROLOGIA DOSSIERS
 • GENERAL.

http://www.edu365.cat/aulanet/naturalesa/
Enciclopèdia: Animals, plantes, fons, clima, ecologia, hàbitats, micromon, ...

http://www.xtec.cat/%7Eftrillo/meteorologia.htm
Meteorologia: Els núvols, la presió atmosfèrica,...

http://perso.gratisweb.com/mjcloquells/AIRE/aire_i_el_temps_atmosferic.html
Aire i temps atmosfèric.

http://www.xtec.net/~cbarba1/RECURSOS/indexmedi.htm
Webs medi ambient, aigua i meteorologia.

http://xtec.net/%7Eftrillo/linkmeteo.htm
http://pedagogoterapeuta.blogspot.com.es/2011/05/metereologia-lescola.html
Webs meteorologia.

http://www.slideshare.net/guest64b1b6/alumnes-de-4t
Presentació: El temps atmosfèric.

http://www.xtec.cat/~cbarba1/temes/meteorologia.html
Enllaços.

http://www.angeldaban.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=126
Dossier Meteorologia: dades, refranys, curiositats, ...

http://www.xtec.cat/~mconchil/introduccio.htm
http://www.xtec.cat/~gbermell/meteoeduca/fenomens.htm
Fenòmens atmosfèrics.

http://blocde6e.blogspot.com.es/2008/11/factors-climtics.html
http://www.slideboom.com/presentations/231141/01_-Clima-i-factors-clim%C3%A0tics
Factors climàtics.

http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/prova1.htm
Avalua't 5è.

http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/temps3.ppt
General.

http://www.xtec.net/~cbarba1/temes/meteorologia.html
http://www.xtec.cat/serveis/crp/b7990105/meteo/ACTIVITATS.htm
Recursos.

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/espana
Predicció.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/agua_y_aire.htm
Enllaços l'aigua i l'aire.

http://conteni2.educarex.es/mats/14471/contenido/
El Niño y la Niña.

http://www.igc.cat/web/gcontent/ca/index.php
Institut Geològic de Catalunya: Geologia, sismografia, allaus, ...

http://www.gencat.cat/web/multimedia/cat/pluges/index_htm.htm
Informació: pluges, inundacions, ...

http://lescienciesdelanaturadelllido.wordpress.com/2009/06/09/quatre-maneres-facils-per-
informar-te-de-la-previsio-de-loratge-per-internet/

Per saber el temps.

http://ceipntrasradelapiedad.wordpress.com/category/actividades-para-segundo-ciclo/
Recursos.

http://www.xtec.cat/ceipalber/ciencia/temps/index.htm
El temps. Interessant.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=46104&p_ex=que%20m%27has%20dit&p_to=
vocabulari&p_alg=primera%20part

Vocabulari de la meteorologia. Vídeo.

http://www.docstoc.com/docs/130234955/ELS-DESASTRES-NATURALS
Els desastres naturals.

https://www.pinterest.com/guidix/continguts-meteorologia/
Recursos.

 • ATMOSFERA

http://www.xtec.cat/ceipalber/ciencia/temps/atmosfera.htm

http://www.xtec.cat/~imartin6/1/hotpot/terra/index_atm.htm

http://www.xtec.cat/~gbermell/meteoeduca/atmosfer.htm

http://www.xtec.cat/~mferna99/projecte/aire.htm

http://www.xtec.cat/ceipalber/ciencia/temps/aire.htm

 • OZÓ

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=28586

 • APARELLS

http://elrebost.escoltesiguies.cat/node/212
http://www.xtec.es/centres/c5001436/anemometre.htm
Construcció aparells.
http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/temps1.ppt

http://tecnotec.es/frescot(24)/els__fenmens_atmosfrics.html
Aparells.

http://primariaexperimentos.blogspot.com.es/2010/11/estacion-metereologica-primera-parte.html
http://primariaexperimentos.blogspot.com.es/2010/11/estacion-metereologica-segunda-parte.html

http://primariaexperimentos.blogspot.com.es/2010/11/estacion-metereologica-tercera-y-ultima.html
Estació meteorològica.

 • PRECIPITACIONS.

http://c http://www.xtec.cat/~mconchil/tipusgotes.htm onteni2.educarex.es/mats/14398/contenido/
http://www.xtec.cat/~ftrillo/tipus%20precipitacions.htm

Formació i tipus.

 • LLAMPS I TRONS.

http://www.xtec.es/satis/ac/animatges/circell.htm
Animació llamp i tro.

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/minut_de_ciencia/index.htm
Un minut de ciència. El llampec,...

http://interesantes.iespana.es/llamps.htm
Precaucions davant els llamps.

http://www.infomet.fcr.es/llamps/
Mapes de decàrregues elèctriques.

http://www.ztresearch.com/
http://lescienciesdelanaturadelllido.wordpress.com/2009/06/08/llamps-a-alta-velocitat/
Vídeos.

 • AIRE I VENTS. L'AIRE PESA

TERCER L?AIGUA I L'AIRE

http://www.xtec.es/%7Encoma4/huraca/index.htm
Cacera: Els huracans.

http://www.xtec.cat/~rbru/
Els tornados.

http://www.xtec.es/satis/ac/animatges/pauboada.htm
Els volcans, el vent i la pol·linització.

http://www.isftic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/
mem2009/materiales_online_pizarra_digital/aire.html

L'aire.

http://www.fassers.com/pissarres/arxius/3r/MEDI/cuaderno_aire_i_temps_atmosferic/
index.html

L'aire i el temps atmoafèric.

http://4artprimaria.blogspot.com/search/label/Medi-2
L'aire i l'atmosfera.

https://sites.google.com/site/experimentaire/
Webquest: Experimentem amb l'aire.

http://www.slideshare.net/Marigregor/v-ents-forts
Vents forts.

http://www.xtec.cat/~xplanes/
Rosa dels vents. A jocs.

http://www.lacenet.org/gps/
Rosa dels vents. Activitat.

ESCALA DE BEAUFORT
Mesura els vents.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Beaufort
http://www.xtec.cat/~xplanes/material/material.htm
http://www.bellera.org/molins/vent_velocitat_dades.htm

ESCALA DE SAFFIR SIMPSON.
Mesura els huracans.
http://www.xtec.cat/~aporta1/natura/huracans/huracans2.ht
http://blocs.xtec.cat/rosalindfranklin/2012/04/25/modificacio-de-lescala-dhuracans
-per-al-2012/


ESCALA DE FUUJITA
Mesura els tornados.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Escala_Fujita-Pearson

ESCALA DE DOUGLAS
Estat de la mar.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Escala_Douglas
http://www.xtec.cat/~xplanes/material/material.htm

 • ELS NÚVOLS.

http://weib.caib.es/Recursos/meteo_webquest/meteo/index.htm
http://www.xtec.es/centres/e3004438/meteo/nuvols.htm
http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/temps2.ppt
Els núvols.

http://www.slideshare.net/marcrosmarti/tipus-de-nvols
http://www.xtec.cat/~xplanes/nuvols/nuvols.htm
http://www.xtec.cat/centres/b7001565/projectes/08aigua/nuvols/index.htm
Tipus de núvols.

http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/nuvols01.htm
Avalua't 5è.

 • VÍDEOS I FOTOS.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16893&p_num=3
Vigilància meteorològica.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=28584&p_num=3
Pressió atmosfèrica.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=27589&p_num=3
La pluja.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=27625&p_num=3
Les gelades.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=27416&p_num=3
Els llamps.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=28317&p_alg=catalunya%20des%20de%20l'aire
La humitat.

http://www.tv3.cat/pprogrames/quequicom/qqcSeccio.jsp?seccio=home
La gran ventada del 24 de gener de 2009.

http://www.meteored.com/fotos/
Fotos.

 • JOCS

http://www.educaplus.org/cat-57-p1-Atmósfera_Ciencias-Tierra.html
L'atmosfera.

 • ACTIVITATS.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3084
3r: Éssers vius i éssers inerts/Els sentits/L'aparell locomotor/Els aliments i l'esport/
Els animals/Les plantes/Persones, animals i plantes/La Terra, el Sol i la Lluna/
Calendaris i rellotges/El temps atmosfèric/L'aigua i la natura/El so.

http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/meteorologia/prova1.htm
Avalua't. 5è.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3081
5è: El medi ambient/Els animals/Els éssers vius/Les plantes/Els animals vertebrats I/
Els animals vertebrats II/Els animals invertebrats
La reproducció dels animals/Les adaptacions dels éssers vius/Els ecosistemes/
La conservació del medi/La matèria/L'energia/
L'aigua i l'aire/La meteorologia/La terra i l'univers.

22 de març dia mundial de l'aiguaAIGUA esq_aigua_aire DOSSIERS SUREN O NO SUREN
 • GENERAL.

http://www.un.org/es/events/waterday/
http://www.xtec.cat/crp-girones/recursos/aigua/aigua.htm
22 de març, dia internacional de l'aigua.

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/naturals/aigua/aigua.htm
Webs aigua. Molts recursos.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29008589/helvia/aula/archivos/
repositorio//250/270/AGUA.pdf

Molts recursos.

http://www.isftic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/
mem2009/materiales_online_pizarra_digital/agua.html

L'aigua.

http://www.enredate.org/retrocd/escuela/agua_rara/elaguesraraV60PRI_VAL.pdf
L'aigua és rara. Dossier.

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/minut_de_ciencia/index.htm
Un minut de ciència.El gel, l'aigua, el color, el mirall, el sabó, ...

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/aigua/imatges/aigua1.swf
Les aigües potables.

http://www.ccmaresme.es/aigua/
L'aigua.

http://www.fassers.com/pissarres/arxius/3r/MEDI/cuaderno_L_aigua/index.html
L'aigua.

http://www.xtec.cat/ceiptiana/jornades%20aigua/aigua.htm
Web aigua.

http://acte.pangea.org/aigua2000/index.htm
Webs sobre l'aigua.

http://www.mncn.csic.es/home800.php
Museu ciències naturals.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3080
L'aigua. Cicle Inicial.

http://acte.pangea.org/aigua2000/index.htm
Projecte aigua.

http://www.xtec.cat/ceiptiana/jornades%20aigua/aigua.htm
Jornades aigua. Interessant.

http://educalia.educared.net/externs/aigua/s/gota_gota.html
Joc: El agua.

http://xtec.net/%7Ejplanas3/aigua/
El planeta aigua.

http://www.xtec.es/%7Ecbarba1/RECURSOS/recursosaigua.htm
http://www.xtec.net/~cbarba1/temes/aigua2.htm
Enllaços.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/agua_y_aire.htm
Enllaços l'aigua i l'aire.

http://www.parcolimpic.com/ca/index.aspx
Parc Olímpic del Segre.

http://www.asac.es/aigua/cat/flash/flash.html
L'aigua: importància, cicle, jocs, ...

http://ceipntrasradelapiedad.wordpress.com/category/actividades-para-segundo-ciclo/
Recursos.

http://issuu.com/cescayora/docs/unitat2
http://prezi.com/b3x962mh0lfb/laigua/
L'aigua.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/aigua/treballant-per-projectes
Projecte.

http://www.xtec.cat/~nalart/coleccio/gotaaigua/index.htm
Webquest: La gota d'aigua.

 • CICLE.DOCUMENT

ttp://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/aigua/index.htm#
El cicle de l'aigua.

http://www.xtec.es/satis/ac/animatges/masiperera.htm
Cicle de l'aigua i d'un delta. Animació.

http://www.xtec.net/%7Eaxirgo/wq/
Cicle de l'aigua.

http://www.cassa.es/
http://www.fundaciocassa.org/
Cicle de l'aigua.

http://conteni2.educarex.es/mats/14397/contenido/
El cicle de l'aigua.

http://www.ccmaresme.es/aigua/
Cicle de l'aigua.

http://primaria.ieduca.caib.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=523:04-el-
cicle-de-laigua&Itemid=198

Cicle de l'aigua.

http://www.xtec.cat/centres/e3001127/videos/elCicleDeLAigua/index.htm
Interessant.

http://www.bcn.cat/agenda21/Models/aigua/in_aigua.htm
Consum d'aigua.

http://xtec.cat/~jplanas3/aigua/consum.htm
Consum a casa.

http://www.xtec.cat/~egimeno3/projecte/cami.htm
Camí de l'aigua.

http://www.bioygeo.info/Animaciones/ciclo_urbano_agua.swf
Cicle urbà de l'aigua.

https://www.pinterest.com/guidix/continguts-cicle-aigua/
Recursos.

 • ESTATS.

http://www.xtec.cat/~egimeno3/projecte/estats.htm
http://www.slideshare.net/amgica/els-estats-de-laigua-6554199
https://sites.google.com/a/xtec.cat/l-aigua/estats-de-laigua
http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/aigua/imatges/aigua2.swf

 • SEQUERA/ESTALVIAR AIGUA.

http://www.gencat.cat/web/multimedia/cat/estalviaigua/index.htm

http://aca-web.gencat.cat/aca/sequera/ca/inici.jsp

http://aca-web.gencat.cat/aca/sequera/ca/pdf/sabies_que.pdf
Mesures per estaviar aigua.

 

 • VÍDEOS.

http://cma.aldeae.net/mauxiliadora/aldea/animaciones.asp
Animacions.

http://player.discoveryeducation.com/views/hhView.cfm?guidAssetId=
087777c8-4ff0-45d2-878f-e7cd90f7ee19

Animació cicle de l'aigua. Interessant. Anglès.

http://www.tv3.cat/videos/390689
L'aigua en joc.

http://immamariscot.blogspot.com/2011/01/el-cicle-de-laigua-videos-jocs.html
Vídeos.

 • JOCS.

https://www.aiguesdeterrassa.net/aigua/jocs.php
http://www.asac.es/aigua/cat/flash/menu.swf

 • ACTIVITATS.

http://www.xtec.cat/ceipempuries/TIC%20INFORMATICA/CICLE%20MITJA/medi%
20natural.htm

Activitats i informació sobre: Cos humà, animals, plantes, aigua, univers, roques,
alimentació i higiene.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3080
L'aigua. Cicle Inicial.

http://weib.caib.es/Recursos/cacera_planeta_aigua/planeta_aigua.mht
Cacera Planeta aigua. CS.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3084
3r: Éssers vius i éssers inerts/Els sentits/L'aparell locomotor/Els aliments i l'esport/
Els animals/Les plantes/Persones, animals i plantes
La Terra, el Sol i la Lluna/Calendaris i rellotges/El temps atmosfèric/L'aigua i la natura/
El so.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_10__Laigua.html
Activitats 3r. L'aigua.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3081
5è: El medi ambient/Els animals/Els éssers vius/Les plantes/Els animals vertebrats I/
Els animals vertebrats II/Els animals invertebrats
La reproducció dels animals/Les adaptacions dels éssers vius/Els ecosistemes/
La conservació del medi/La matèria/L'energia/
L'aigua i l'aire/La meteorologia/La terra i l'univers.

http://www.castellnoudigital.com/webquest/aigua.jsp
Webquest: L'aigua.

 • EXPERIÈNCIES

http://www.xtec.cat/zerelsio/experienc.htm
Trobades de natura.

http://blocs.xtec.cat/butbloc/taller-de-ciencies/
Taller de ciències.

http://www.xtec.cat/centres/e3004232/la%20depuradora%20d'aigua.pdf
Depuradora d'aigua.

http://www.xtec.cat/~jgurrera/exp/4/practica15.htm
Absorció de l'aigua en terra i sorra.

 

BIOLOGIA DOSSIERS ELS ECOSISTEMES Els ecosistemes LA SELVA AMAZÒNICA

https://esp.brainpop.com/ciencia/ecologia_y_comportamiento/ecosistemas/
https://esp.brainpop.com/ciencia/ecologia_y_comportamiento/ecosistemas/cuestionario/
Los ecosistemas.

http://tercerprimariaripo.wixsite.com/ecosistemes
Projecte.

http://www.fassers.com/pissarres/arxius/4t/medi/libro_web_elsecosistemes_75110/index.html
Els ecosistemes. Interessant.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/coneixement-del-medi-6/els-ecosistemes
Los ecosistemas.

http://4artprimaria.blogspot.com/search/label/Medi-5
Els ecosistemes. Vídeos.

http://www.fassers.com/pissarres/arxius/4t/medi/libro_web_elsecosistemes_75110/index.html
Els ecosistemes.

http://medi4t.blogspot.com/search/label/unitat%206
Els ecosistemes.

http://xtec.cat/centres/c5004747/informatica/0405/xarxes.pps#282,1,Ecosistema
Ecosistema d'aigua dolça.

http://portal.perueduca.edu.pe/modulos/r_ecosistemas/ecosistemas.html
Molt bo! Adaptacions.

https://sites.google.com/site/cancoixecosistemes/home
Els ecosistemes. Webquest.

http://es.calameo.com/books/000472518035d5b8a8e7a
http://es.calameo.com/books/000472518b3cf9d552887
Dossier.

http://www.xtec.cat/centres/c5000274/Basseta/basseta%20webquest/plantillWQ/index.htm
Ecosistema: La basseta.

http://www.xtec.cat/~jperez17/mediweb/que/basura/basura.htm
L'entorn.

http://ceipntrasradelapiedad.wordpress.com/category/actividades-para-segundo-ciclo/
Recursos.

http://www.xtec.es/cda-empuries/mataiguamolls.htm
Aiguamolls de l'Empordà.

http://www.xtec.es/cda-monestirs/boscdepoblet/index.htm
Bosc de Poblet.

http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/bosccatala/bosccatala.htm
El bosc català.

http://www.edu365.cat/aulanet/naturalesa/
Enciclopèdia: Animals, plantes, fons, clima, ecologia, hàbitats, micromon, ...

http://www.xtec.net/%7Ecbarba1/temes/biologiageneralbookmarks.html
Biologia.

http://blocs.xtec.cat/zerelsio/2013/10/30/sortida-castanyada-2013/
Visita a l'Estany d'Ivars i Vila-sana i a l'espai Cultural dels Canals d'Urgell de Mollerussa.

http://pedagogoterapeuta.blogspot.com.es/2016/01/els-ecosistemes-educacio-primaria.html

 • CADENES I XARXES.

https://dlmlopez.wordpress.com/2015/02/15/cadena-alimentaria-3/

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/cadenes/index.htm#
Bon profit! Cadenes i xarxes tròfiques.

http://www.ecokids.ca/pub/eco_info/topics/frogs/chain_reaction/play_chainreaction.cfm
Cadena alimentària. Joc.

http://recursos.encicloabierta.org/enciclomedia/cnaturales/enc_cn_cadenas_alimenticias/
http://primariaexperimentos.blogspot.com.es/2012/11/construir-una-red-alimentaria.html
http://primariaexperimentos.blogspot.com.es/2013/10/otra-cadena-alimentaria-pero-en-ingles.html
Construcció de cadenes alimentàries.

http://www.xtec.es/cda-valldeboi/tapagr.html
Xarxa tròfica.

http://www.recercaenaccio.cat/jocs-i-recursos-educatius/el-joc-de-levolucio/
Joc de l'evolució.

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/eslabones_cadenalimentaria_cono5EP_ud5/
cadena_alimentaria.swf

Activitat.

https://www.blinklearning.com/useruploads/r/a/19213159/activity_other_imported/u12_peraprofundir.pdf
Ecosistemes de Catalunya.

AQUÀTICS

 • MARÍ.

https://www.slideshare.net/magda96/treball-de-naturals-2954753

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9LZzaZYJQ0A
Mar Mediterrani.

TERRESTRES

 • DESERTS.

http://www.xtec.cat/cda-empuries/DunesWeb/Dunes1.htm
http://blocs.xtec.cat/dunes/
http://blog.nuestroclima.com/?p=380
Dunes.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Takla_Makan
http://ca.wikipedia.org/wiki/S%C3%A0hara
http://ca.wikipedia.org/wiki/Desert
https://sites.google.com/site/indretsdelmon/sahara-occidental/el-mes-gran-dels-deserts
http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/El%20desert.pdf
http://blocs.xtec.cat/gajenjo/2009/01/12/deserts/
http://blocs.xtec.cat/cienciesnaturaslbellvitge/la-vida-al-desert/
http://blocs.xtec.cat/projectedesertp5/2012/03/11/animals-del-desert-2/
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=27889
http://ca.wikipedia.org/wiki/Namib
Deserts.

http://hipolit2.xtec.cat/llibres/eillamol_2638/llibre/
http://hipolit2.xtec.cat/llibres/eillamol_2638/llibre/index.php?section=3&page=1
Tuareg.

https://www.slideshare.net/sarahurtado09/ppoint-15471137
Deserts freds.

http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/diagnostica_2011-2012/models_anys_anteriors/primaria_catala_2010_11.pdf
Lectura.

BOSC MEDITERRANI.

https://sites.google.com/site/ciencies2a/home/grup9/biomes/bosc-mediterrani
http://www.xtec.cat/crp-sabadell/vol%20valles/pagines/esqbosc.htm

TAIGA/ALTA MUNTANYA.

https://docs.google.com/presentation/d/1p_PGSOmO5l7_jBJsY7q3JMRdjNQSLq4hUnsOBZD3NrM/
edit?hl=ca&pref=2&pli=1#slide=id.p

SABANA

http://africansalvaje.blogspot.com.es/p/sabana-africana.html

https://es.slideshare.net/domingosenpijam/la-sabana-16761143

https://www.youtube.com/watch?v=_eZg2j079IY

https://www.youtube.com/watch?v=Uf9EE8IBFJM

SELVA

http://www.biopedia.com/selva-tropical/

https://www.youtube.com/watch?v=l-AxxpcUbx4

http://blocs.xtec.cat/gajenjo/2009/01/12/selva-tropical-la-jungla/

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3416

POLS/TUNDRA

http://agora.xtec.cat/ceipalins/wp-content/uploads/usu1508/2017/04/els_pols_Eloi.pdf

https://www.slideshare.net/Naturaenviu/05-la-tundra

ALZINAR

http://www.xtec.cat/cda-cansantoi/L%27alzinar_eso.pdf
https://prezi.com/0j5mtnnczdi_/estudi-dun-ecosistema-lalzinar/
http://ecologia1b.blogspot.com.es/2009/03/xarxa-trofica-dun-alzinar.html

 • JOCS.

http://www.editorialteide.com/elearning/Primaria.asp?IdJuego=1604&IdTipoJuego=1
Ecosistemes.

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=1605&IdTipoJuego=2
Xarxes.


http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=1625&IdTipoJuego=7
Biomes de la terra.

 • VÍDEOS.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=562&p_ex=ecosistema
Els hàbitats.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=18235&p_ex=els%20boscos%20de%20catalunya
Els boscos de Catalunya.

 • ACTIVITATS.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3081
5è: El medi ambient/Els animals/Els éssers vius/Les plantes/Els animals vertebrats I/
Els animals vertebrats II/Els animals invertebrats
La reproducció dels animals/Les adaptacions dels éssers vius/Els ecosistemes/
La conservació del medi/La matèria/L'energia/
L'aigua i l'aire/La meteorologia/La terra i l'univers.

http://clic.xtec.net/qv_biblio/act.jsp?activity_id=144
Quadern virtual: Els paisatges naturals.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_6__Ecosistemes.html
Activitats 4t: Els ecosistemes.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_5__La_proteccio_del_medi.html
Cruïlla 6è.

ESPAIS NATURALS PROTEGITS

http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/natura/inici.jsp
Medi Natural.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/catalonia/els-espais-protegits
De Catalunya.

http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/parcs_de_catalunya/
Parcs de Catalunya.

http://www10.gencat.net/pls/turistex/p03.recurs?dm=01&fllScrn=1&tpsBarra=RD&rcrs=EN
Espais naturals.

http://www.xtec.es/serveis/cda/c5911027/Activitats/CSP/MediNatural/
CSP_MediNatural.htm

La Vall d'Àneu.

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/red_ppnn/mapa.htm
Parcs nacionals.

http://66.249.93.104/custom?q=cache:IR1uC7y4hQoJ:www.xtec.es/cdec/enllacos/pdf/
parcs.pdf+Escoles+de+Natura&hl=ca&ct=clnk&cd=1&ie=UTF-8
Adreces parcs naturals.

 • VÍDEOS.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=8885&p_num=3
Espais naturals protegits.

JARDINS BOTÀNICS
 
Gràfics_reciclatgeDOSSIER RECOLLIDA SELECTIVAPRÀCTICAMEDI AMBIENT InstruccionsDiccionari ecològig 1_10Reciclatge_fusteria REDUIR, REUTILITZAR I RECICLAR
 • GENERAL.

http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/natura/inici.jsp
Medi Natural.

http://blocs.xtec.cat/paupicasso6/2015/05/08/dia-mundial-del-medi-ambient/
5 de juny Dia Mundial del Medi Ambient.

http://www.arc.cat/ca/home.asp
Agència de residus.

http://www.bcn.es/agenda21/
Agenda 21.

http://www.bcn.es/mediambient/verdia/cat/
Vèrdia. Jocs i animació.

http://www.xtec.net/recursos/socials/taller/unitat6/index.htm
La Terra un planeta en perill. Amb avaluacions.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/mediambient/index.htm#
Té problemes la Terra?

http://www.mediambient.bcn.es/verdia/cat/intro.htm
Vèrdia. Animació.

http://www.xtec.net/%7Emferna99/projecte/
http://www.xtec.net/~mferna99/projecte/aire.htm
http://www.xtec.net/~mferna99/projecte/aigua.htm

Salvem la Terra. Aire i aigua.

http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/educacio_ambiental/entorn.net/INDEX.html
L'entorn net.Jocs i fitxes.

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/
medinat5/jclic/conserv5/conserv5.jclic.zip&lang=ca&title=Coneixement+del+medi+
natural+5%E8+de+prim%E0ria

JClic. La conservació del medi.

http://www.xtec.net/~cbarba1/RECURSOS/indexmedi.htm
Webs medi ambient, aigua i meteorologia.

http://www.pilagest.es/home.php
Pilagest.

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/naturals/ciencies/ciencies.htm
http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/naturals/ecologia/ecologia1.htm
Webs de Ciències. Molts recursos.

http://www.webquestcat.org/wqpaperots/index.HTM
Paperots, paperots i més paperots.

http://www.materrassa.salesianas.net/recicla.htm
Cibertaller.

http://www.xtec.es/%7Ecbarba1/RECURSOS/remediamb.htm
Enllaços.

http://www.xtec.es/serveis/crp/a8930045/sostenibilitat/websostenib-2.htm
Webs sostenibles.

http://archivo.greenpeace.org/ninos/educahome.htm
Pequeño Greenpeace.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3456
Compostatge.

http://phobos.xtec.cat/ceipmarianao/webciencia/index.htm
El compostador.

http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/ecologia/llarecologica.htm
Una llar més ecològica.

http://www.xtec.cat/recursos/ciencies/ambinet/flash.htm
Ambinet. Interessant.

http://www.xesc.cat/xesc/index.php
Hàbitat és una guia d’activitats per a l’educació ambiental.

 • RECOLLIDA SELECTIVA.

http://www.xtec.cat/ceip-jacint-verdaguer-tarrega/Documentsweb/projecte_archivos/j
ornadesmediambient.htm

Recollida selectiva.

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%20dactuacio/Sensibilitzacio/
Material/form_recollida.pdf

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%20dactuacio/Sensibilitzacio/
Material/cartell_femrecollida_a3.pdf

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%20dactuacio/Sensibilitzacio/
Jocs/Joc%20de%20paper%20El%20Pop%20
del%20Reciclatge/Promo%20Pop.pdf

Recollida selectiva.Joc.

 • MATÈRIA ORGÀNICA.

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%20dactuacio/Sensibilitzacio/
Material/form_cicle.pdf

Cicle de la matèria orgànica.

 • EL VIDRE.

http://www.reciclavidrio.com/entrar.htm
Recicla vidre.

 • EL PAPER.

http://www.xtec.es/ceipvallgarriga/revista3/portada.htm
El paper.

http://www.xtec.es/recursos/ciencies/ambinet/ambinet/cubi-paper/paper.htm
Història del paper.

 • EL PLÀSTIC.

http://www.quimica.urv.es/~w3siiq/DALUMNES/98/siiq44/plastics.html

 • DEIXALLES.

http://www.ema-amb.com/ca/recursos/jocs/deixalles/
Joc deixalles.

http://www.deixalleries.com/
Deixalleries.

http://www.xtec.net/~mferna99/projecte/deixalla.htm
Salvem la Terra. Tipus de residus.

 • DEPURADORES.

http://www.gencat.net/mediamb/ea/virtual/e-balagu.htm
Què és una depuradora? Visita virtual.

 • CAMVI CLIMÀTIC.

http://www.josoclasolucio.com/josoc_index.php?lang=cat
Jo sóc la solució al canvi climàtic. Mosaic.

http://www.slideshare.net/immav/el-canvi-climtic
Presentació per explicar el canvi climàtic.

http://www.xtec.cat/iesolivera/webalum/alumnes/index.html
Què passa?

http://conteni2.educarex.es/mats/14399/contenido/
Efecte hivernacle.

http://conteni2.educarex.es/mats/14400/contenido/
Pluja àcida.

http://conteni2.educarex.es/mats/14401/contenido/
Forat a la capa d'ozó.

http://www.kirima.es/cuento/index.htm
Conte.

 • JOCS.

http://www.ecopibes.com/juegos/index.html
Jocs. Castellà.

http://www.xtec.es/%7Efmarti58/reciclajoc/reciclajoc_tradicional.htm
Reciclajoc.

http://www.arc-cat.net/ca/publicacions/exe/reciclatge/index.html
Joc reciclatge.

http://www10.gencat.net/agaur_web/rym/
Joc de ciència.

http://www.guardianesdelclima.com/gc/juego.aspx
Vigilants del clima.

http://www.marukin-ad.co.jp/ecoego/ecoego.html
Consum responsable.

http://www.unicef.org/voy/wes/
L'aigua.

http://www.xtec.es/recursos/ciencies/ambinet/flash.htm
Ambinet. Molt interessant!

http://www.fida.es/actividades/este_mes/juego_hoja/JuegoHoja.html
Joc de la fulla.

http://www.gencat.cat/mediamb/joc_endoll/popup.htm
Joc estalviar energia.

 

 • VÍDEOS.

http://cma.aldeae.net/mauxiliadora/aldea/animaciones.asp
Animacions.

http://www.youtube.com/watch?v=eLK1Bh_ek-E&eurl=http://www.xtec.net/~mmontene/
web/medi%20ambient.htm

Impacto de las pilas.

http://www.youtube.com/watch?v=gjRaZvEBUIQ&eurl=http://www.xtec.net/~mmontene/
web/medi%20ambient.htm

...estan matant la Terra.

http://www.tv3.cat/videos/226065001#
Efecte hivernacle.

http://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM
HOME
Aprofitant la celebració del Dia Mundial del Medi ambient el 5 de juny, s’estrena el
documental “Home”, una producció que s’ha filmat durant any i mig en 54 països i
que mostra imatges aèries de la degradació de la Terra a causa de l’actuació
humana sobre el planet

http://www.youtube.com/watch?v=uua8EQAvrcw&feature=player_embedded#!
Ozzy Ozono.

http://www.youtube.com/watch?v=Se5h9nUVkZY
La brossa és un tresor.

 • ACTIVITATS.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3081
5è: El medi ambient/Els animals/Els éssers vius/Les plantes/Els animals vertebrats I/
Els animals vertebrats II/Els animals invertebrats
La reproducció dels animals/Les adaptacions dels éssers vius/Els ecosistemes/
La conservació del medi/La matèria/L'energia/
L'aigua i l'aire/La meteorologia/La terra i l'univers.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3474
Les tres erres. Reciclar.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3456
El compostatge.

http://www.xtec.es/%7Elxanco/protelem.html
Projecte.

http://weib.caib.es/Recursos/medi_ambient_webquest/medi_ambient/index.htm
Webquest: Millorem el medi ambient.

http://www.consumopolis.es/
Consum responsable.

FOTOGRAFIES I SONS

http://www.freefoto.com/index.jsp
Tot tipus de fotos.

http://www.natureduca.com/galeria_indice.php
Imatges.

http://www.natureduca.com/sonidos_indice.php
Sons.

ELS FONGS I LES ALGUES ÉSSERS VIUSFITXA CAMP ELS FONGS

http://www.edu365.cat/aulanet/naturalesa/
Enciclopèdia: Animals, plantes, fons, clima, ecologia, hàbitats, micromon, ...

http://www.xtec.cat/~dnavarr7/fongs.htm
http://www.xtec.cat/~dnavarr7/inici.htm
Els microorganismes.

http://www.xtec.es/~jserla/projecte/index.htm
Les nostres plantes. Interessant.

http://blocs.xtec.cat/naturalsom/1r-eso/el-regne-fongs/
El regne dels fongs.

http://www.grn.es/amjc/
Bolets dels boscos de Catalunya.

http://www.xtec.cat/ceipbordils/web%20ci%E8ncia/projecte/intro.htm
Els bolets.

http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/aliments/csam_6.htm
Recomanacions sobre els bolets.

http://www.saissoft.com/bolets/Bolets.htm
Fitxes sobre bolets.

http://www.tocatsdelbolet.com/
Joc de bolets.

http://www.xtec.es/centres/c5001709/bolets.htm
També hi ha receptes.

http://obrasocial.caixacatalunya.es/osocial/idiomes/1/fitxers/mediambient/bolets/minisite.htm
Classificació bolets de Catalunya.

http://www.aquariumbcn.com/AQUARIUM/exhi_acu_mediterr.php?id=cw42f0957a9ecd7
Praderies de posidònia o altina. (No són algues).

http://ca.wikipedia.org/wiki/Floridura
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B2ria_de_la_penicil%C2%B7lina
http://blocs.xtec.cat/sisecalderet/2008/10/22/observem-floridures-al-laboratori/
Floridura.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Alga
http://www.xtec.net/ceippuigdarques/iatic/infan/p5/projecte/algues/algues.htm
L'alga.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Liquen
http://blocs.xtec.cat/faunaiflora/category/liquens/
Líquen.

http://www.xtec.es/~jserla/projecte/index.htm
Les nostres plantes: fongs, algues, molses, ...

http://www.terra.es/personal2/jaumecarles/pagina_nueva_4.htm
Bolets i fongs.

http://www.slideboom.com/presentations/28675
http://www.slideshare.net/Mprof/reconeixent-els-fongs
Els fongs. Presentació.

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1031
Plantes i fongs.

 • VÍDEOS.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=36223&p_ex=algues&p_niv=2219&p_num=3
La Xina, jardí d'algues.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17593&p_ex=fongs&p_niv=2219&p_num=3
Temps de bolets.

http://www.tv3.cat/videos/729579
Bolets.

http://www.youtube.com/watch?v=F_8VDUheI2o&feature=player_embedded
Floridura del tomàquet.

 • ACTIVITATS.

 • EXPERIÈNCIES

http://www.xtec.cat/zerelsio/experienc.htm
Trobades de natura.

LABORATORI ADRECES EXPERIMENT CLOROFIL·LA
Observació d'una flor Clorofila Dissecció d'una truita EXPERIMENTS DIVERSOS DISSECCIÓ CUIXA CIRCUÏTS ELÈCTRICSMONGETERA

http://clic2.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=2240
Eines i materials del laboratori.

http://www.slideshare.net/joseangelb7/treball-al-laboratori-presentation
Treball laboratori.

https://www.pinterest.com/rakelcat/medi-experimentacio/
Recursos.

https://www.pinterest.com/angelspons/ciencia-a-l-escola/
Recursos.

http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/c5002672_459/llibre/index.php
Llibre Fem experiències.Pràctiques 1 Lleida.

http://www.recercaenaccio.cat/category/experimenta/
Experiments.

http://primariaexperimentos.blogspot.com.es/
Experiments.

http://www.xtec.cat/~jgurrera/exp/index.htm
Experiments. Interessant!

https://sites.google.com/a/xtec.cat/jornadesderecerca/home/taller-3-cs
Experiments. Interessant!

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=69
Laboratori. ESO.

http://www.genmagic.net/fisica/pract2.swf
Dissecció del cor. Bo!

http://www.slideshare.net/annaravalnet/aparell-locomotor-presentation-846965?from=ss_embed
Dissecció d'una cuixa de pollastre. Presentació.

http://sites.google.com/site/experimentacions/els-pulmons
Experiment pulmons. N'hi ha d'altres.

http://www.xtec.cat/centres/c5000109/nostres_treballs/llenties/llenties.htm
Observació de les llenties.

http://www.xtec.cat/centres/c5000109/nostres_treballs/mongetera_infantil2009/
mongetera_petits.htm

Observació de la mongetera.

http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/resources/documents/090702-llet-
colorants-i-l-quid-m-gic-64671.pdf

Llet colorants i líquid màgic.

http://www.xtec.cat/~jgurrera/exp/4/practica9.htm
Canvis d'estat de la mantega.

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/quimica/index.htm
Experiments: El guant que s'infla/Canvis de color/Una pila cassolana.

http://ciencianet.com/experimentos.html
Experimentos.

http://www.xtec.es/centres/a8021351/ciencia.htm
Experiments.

http://www.valorafegit.net/naturals/experimenta.html
Experiments.

http://blocs.xtec.cat/experiments/2010/03/18/les-floridures/
Floridures.

http://phobos.xtec.cat/zers/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=7&id=
17&Itemid=30

Fitxes d'experiments d'escoles.

http://www.xtec.es/ceip-santiscle-vidreres/primaria/csuperior/experiencies/flor/flor.htm
La flor.

http://www.xtec.es/ceip-santiscle-vidreres/primaria/cinicial/plantes/plantes.htm
Creixement d'una mongetera.

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/quimica/monedes1/index.htm
Monedes ben netes.

http://www.mnactec.cat/virtual/mentora_alsina/home_cat.html
Laboratori de física.

http://www.cientec.or.cr/ciencias/experimentos/quimica.html
Experimentos de química. (Castellà).

http://www.xtec.cat/iesemperadorcarles/miriam/index.htm
Experiments interessants. Amb vídeos.

http://www.xtec.es/cdec/portada.htm
Centre d'experimentació i documentació en ciències: Manuals, vídeos d'experiències,...

http://www.primaria.librosvivos.net/Practicas.html
Experiments.

http://www.pnte.cfnavarra.es/piki/investigar/experimenta/nexperimenta.php
Experiments: electricitat, aigua, colors i aire.

http://www.xtec.cat/iesemperadorcarles/miriam/index.htm
Experiments per fer a casa: ou, flors, glaçons, dilatació, naftalina i paper.

http://www.xtec.cat/iesemperadorcarles/gruiz/index/index2.htm
EXperiments senzills.

http://educalia.educared.net/virtagora4/ciberteca/jsp/documento.jsp?idSeccion=
TEMAS_CIENCIAYMEDIAMBIENT&oid=8268&idioma=ca&idioma=ca

Activitats i fitxes: Paisatges, plantes, animals, roques, atmosfera, ...

http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/volcans/volcans1.htm
Maqueta d'un vulcà.

http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/ca/experiment/
061123-vols-fer-un-iceb.jsp?page=8

Fer un iceberg.

http://www.portaleureka.com/content/blogcategory/93/188/lang,ca/
Llamps, diners nets, aigua, vulcà, pressió atmosfèrica, ...

http://www.xtec.net/%7Ecbarba1/temes/laboratorivirtual.html
Laboratoris virtuals.

http://www.educadormarista.com/PQEDISON/index.htm
El pequeño Edison. Interessant.

http://www.curiosikid.com/view/index.asp?pageMS=23039&ms=158
http://www.xtec.cat/ceip-anselmclave/web%20ei/index.htm
Experiències Infantil i CI.

http://www.xtec.cat/ceiptorresjonama-palafrugell/labpract.htm
Pràctiques de laboratori.

http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/ca/projecte/
090604-ciencia-a-la-cui.jsp

Científics a la cuina.

http://blocs.xtec.cat/miralletesexperiments/
Experiments.

http://educalia.educared.net/externs/tcosmoexp/esp/index.htm
CosmoClik experiments diversos.

http://www.curiosikid.com/view/index.asp?pageMS=23040&ms=158&jump=true
Experiments online.

http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/experimentos/swf/HagamosExperimentos.swf
Fem experiments: vista, oïda, tacte, gust, olfacte, aigua, aire, plantes, natura i tecnologia.

http://jugandoconblue.blogspot.com/
Experiments.

http://www.valorafegit.net/naturals/experimenta.html
Experiments ESO. Òrgans i altres.

http://www.slideshare.net/conanillo/power-de-ciencies
Experiències. Racons.

http://www.portaleureka.com/content/view/312/143/lang,es/
Revista Eureka.

http://repositorio.encicloabierta.org/enciclomedia/geografia/enc_geo_labgeo/index.html
Activitats experimentals.

http://repositorio.encicloabierta.org/enciclomedia/cnaturales/enc_cn_microscopio/index.html
El microscopi. Interessant.

www.genmagic.net/fisica/pl1c.swf

http://www.micro.magnet.fsu.edu/primer/java/electronmicroscopy/magnify1/index.html
El microscopi virtual.

http://www.xtec.cat/~jllort1/biolegseuropa/leeuwenhoek.htm
Van Leeuwenhoek.

http://blocs.xtec.cat/experiments/
Bloc experiments.

http://www.cienciafacil.com/Videotelescopio.html
Construcció telescopi.

http://redexperimental.gob.mx/pagina.php?id_pagina=14
PDFs amb experiments per Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Interessant!

http://vicente1064.blogspot.com.es/2012/03/experimento-casero-cohetes-de-bolsa-de.html
http://www.youtube.com/watch?v=GkkrXxJ4db8
Fer un coet amb una bossa d'infusió.

http://blocs.xtec.cat/ullviu/
https://www.youtube.com/watch?v=LtwUeJsVWNI
Fer un electroscopi.

http://primariaexperimentos.blogspot.com.es/2012/04/formar-viento-con-polvos-de-talco.html
Ficar flexo amb bombeta mirant amunt. Escampar pólvores de talc a la bombeta i encendre-la. Quan s'esclafi, la pols puja amb l'aire.

http://www.youtube.com/watch?v=HL4t-wjIaz4
Experiment sobre energia calorífica. Dibuixar i retallar espiral de paper. Equilibrar centre d'espiral sobre llapis. Encendre flexo. Quan bombeta estigui calenta, ficar llapis amb l'espiral sobre bombeta. Quan l'aire estigui calent, la llum fa que comenci a girar. Explicació: l'aire, quan s'esclafa, es fa més lleuger i puja lentament, creant un vent que fa girar l'espiral com un molí.

http://fq-experimentos.blogspot.com.es/2011/05/165-espiral-de-papel-en-rotacion.html
http://los-experimentoscaseros.blogspot.com.es/2010/07/una-espiral-en-rotacion.html
Fer una espiral en un paper.

http://primariaexperimentos.blogspot.com.es/2011/06/fabricar-jabon-casero-una-experiencia.html
Fer sabó.

https://www.youtube.com/watch?v=umMmg2ap7Ig
Experiment vaixell de vapor.

https://www.youtube.com/watch?v=BzPGqwYCw2A
Per què puja el fum per la xemenèia.

https://www.youtube.com/watch?v=c8-1l6gjKvU
Fer un arc.

 • VÍDEOS.

http://www.google.com/search?q=youtube+experimentos+primaria&hl=
en&prmd=v&source=univ&tbs=vid:1&tbo=u&ei=
ERcCTIvzIoK44gb5htnLDg&sa=X&oi=
video_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CB4QqwQ

http://phobos.xtec.cat/cdec/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=40

 • JOC.

http://www.cientec.or.cr/ciencias/trivia/index.html
Trivial de ciències.

 • ACTIVITATS.
 • EXPERIÈNCIES

http://www.xtec.cat/zerelsio/experienc.htm
Trobades de natura.

http://blocs.xtec.cat/butbloc/taller-de-ciencies/
Taller de ciències.

REVISTES I VINCLES

http://www.teidenet.org/RinconAlumnos.asp
Projecte Polar. Ed Teide. Exercisis per cursos i per àrees.

http://www.xtec.net/formaciotic/presentacions/experimentals/apli.htm
Recursos TIC a l'àrea de ciències.

http://www.edu365.cat/aulanet/naturalesa/
Enciclopèdia de la Naturalesa. Animals, plantes, .... (Sonor).

http://antalya.uab.es/crecim/revista_ciencies/revista/index.htm
Revista.

http://www.tvcatalunya.com/webclip/llistes/wc_69503136.htm
Recursos.

http://www.xtec.es/%7Ecbarba1/RECURSOS/indexciencia.htm
Webs ciència.

http://www.xtec.cat/%7Ejvert/raco/camp/webcamp/inde1.htm
Web camp: plantes, animals, fongs, roques, minerals, fòssils,...

http://www.xtec.cat/iesolivera/power/
Mescles, didssolucions, reaccions químiques, reproducció cel.lular, ...Power ESO.

http://www.tvcatalunya.com/webclip/llistes/wc_69503282.htm
Recursos alimentació.

http://www.tvcatalunya.com/webclip/llistes/wc_69503303.htm
Recursos salut.

http://www.tvcatalunya.com/webclip/llistes/wc_69503208.htm
Recursos ed. sexual.

http://www.xtec.cat/~jvert/eso/primer.htm
Unitats didàctiques: Orientació, minerals, diversitat d'espècies, la peixateria,
plantes urbanes, ...

http://www.xtec.es/%7Empedreir/index.htm
Fem ciència: Experiències, llibres, ...

http://www.xtec.es/ses-stmartisarroca/
Webs Naturals.

http://www.xtec.cat/cdec/
Web de ciència.

http://www.sciencemuseum.org.uk/visitmuseum.aspx
Museu de la Ciència de Londres.

 

ENERGIA esq_energia esq_canvis_estat PRÀCTICAENERGIES
 • GENERAL.

SISÈ. ELECTRICITAT I MAGNETISME

https://sites.google.com/a/xtec.cat/butweb/les-energies
Les energies i els aerogeneradors. Escola Butsènit (ZER El Sió).

http://www.bcn.cat/agenda21/Models/energia/gas/in_gas.htm
Consum gas.

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen
Institut català d'energia. Continguts educatius.

http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/energia1.htm
Esquema Energia. Fonts d'energia. Centrals.

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1183
Energia mecànica.

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/materiales_online_pizarra_digital/
L'energia.

http://4artprimaria.blogspot.com/search/label/Medi-8
L'energia.

https://sites.google.com/site/recursospel3rcicledeprimaria/coneixement-del-medi/coneixement-del-medi-6e/10-l-energia
L'energia.

http://www.fassers.com/pissarres/arxius/4t/medi/libro_web_forces_i_energia_94355/index.html
Les forces i l'energia.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/animalplanta/index.htm
Energia per viure.

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/naturals/energia/energia.htm
Totes les energies. Interessant.

http://www.ceip-diputacio.com/portada%20mediCM%20CS.htm
http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/medi/bloc6/electricitat/electricitat.html
Webs de Ciències. Molts recursos.

http://conteni2.educarex.es/mats/14458/contenido/
Energia renovable.

http://centros.edu.xunta.es/iesoteropedrayo.ourense/dptos/bio/bach_1_ccmc_2010/images/
Animacions/enerxia/Enerxias.swf

Energia renovable.

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1080
Energies alternatives.

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/medi/bloc1/ecologia/ecologia1.htm
Tipus d'energia. Ecologia.

http://www.inspectores.energia.gob.mx/
Inspectores de energía.(Castellà).

http://www.icaen.net/index.jsp?idmenu=20&mtipo=A&nombre=
Les%20fonts%20energ%C3%A8tiques

Institut català de l'energia. Informació sobre les fonts d'energia.

http://es.brainpop.com//category_15/seeall/index2.weml
La luz.

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/minut_de_ciencia/index.htm
Un minut de ciència. L'electricitat, la pila, les radiacions, ...

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/03cs/segon/naturals/energia/energia.htm
Recursos per treballar l'energia: energies renovables, fonts d'energia, aliments i energia,
centrals elèctriques, ...

http://icaen.net/
Institut Català de l'Energia. Tipus d'energia, fonts, ...

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/materia_energia.htm
Enllaços matèria i energia.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/loreto/sugerencias/pequemuseo/index.html
El Pequemuseo: La calor, l'electricitat, el magnetisme, la mecànica, l'òptica i el so.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/
proyectos2003/apoyo_cm/enmaq/enmaq.html

Energia i màquines.

http://ceipntrasradelapiedad.wordpress.com/category/actividades-para-segundo-ciclo/
Recursos.

http://primaria.ieduca.caib.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=
category&task=category&id=15&Itemid=125

Matèria i energia.

http://blocs.xtec.cat/minireceptesliteraries/2010/09/18/quequicom-energies-netes/
Energies netes.

 • L'ELECTRICITAT

http://www.xtec.cat/~rjosa/flash/electricitat.swf
L'electricitat. Molt bo!

http://suite101.net/article/los-animales-y-la-electricidad-a27203
http://interactuandoconlosanimales.blogspot.com.es/2010/07/la-electricidad-y-los-animales.html
Animals i electricitat.

http://blocs.xtec.cat/ferranbayle/2013/10/07/breu-historia-de-l-electricitat/
http://www.xtec.cat/~mbanere6/electr.html
https://www.youtube.com/watch?v=ySYeSiAEpiY
Història de l'electricitat.

http://www.bcn.cat/agenda21/Models/energia/electricitat/in_energia.htm
Consum electricitat.

http://www.bellera.org/electricitat/default.htm
Generem electricitat! Energies renovables i no renovables.

http://www.edenorchicos.com.ar/edenorchicos/
Com s'origina l'electricitat.

http://www.edu365.cat/aulanet/experimenta/univers.htm?144NNNNNN
El so, la llum, l'electricitat, la matèria, la calor, les forces, ...

https://sites.google.com/a/xtec.cat/planetaciencia/eso/fisica---quimica/fq-3-eso
http://www.yenka.com/science/
Informació.

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/ielectriques/a1/a10.htm
Instal·lacions elèctriques.

http://www.xtec.cat/~jgurrera/exp/6/practica8.htm
Càrregues elèctriques. Experiment.

http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/electrostatica_ca/html/section_1.htm?&js=
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/
html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/
Càrregues elèctriques.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17010
http://sextodeprimariaedublog.blogspot.com.es/2013/01/t6-la-corrent-electrica.html

El corrent elèctric.

https://sites.google.com/site/alsiusfq/home/3r-eso/t4-l-electricitat/3-circuits-el
http://blocs.xtec.cat/blocprimaria/2009/03/24/que-es-un-circuit-electric/
http://coneixementcmedi6primaria.blogspot.com.es/2011/12/tema-7-la-llum-el-magnetisme-i.html
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/circuits/
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/ielectriques/a1/a10.htm
http://proyectos.cnice.mec.es/arquimedes/movie.php?usuario=2&nivel=1&movie=fp005/
gm001/md005/ut001/0flash/movie.swf

http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/electric_circuit/index.html
http://www.xtec.cat/~jgurrera/exp/6/practica12.htm
Circuït elèctric.

http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/electricity_rules/index.html
Mesures de seguretat.

http://www.xtec.cat/ieslabisbal/fmarch/Electrodom.htm#Electrodom_Frigorif_EstalviEnerg
Electrodomèstics.

http://forum.ad/2012/12/26/consumir-menys-electricitat/
http://www.bcn.cat/agenda21/A21_text/guies/estalvi_energetic.pdf
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa_Catalan/recursos-interactivos/el-uso-de-la-electricidad/xxiv.-el-ahorro-energetico
http://www.xtec.cat/~jrosell3/alumnes/estalvi_energetic/
http://blocs.xtec.cat/tecnologia/2011/05/18/estalvi-energetic/
Consumir menys.Estalvi energètic.

http://dgener.caib.es/energia2/default.htm
http://revista.consumer.es/web/ca/20050701/economia_domestica/69825.php
Consells per estalviar energia.

http://www.youtube.com/watch?v=t97XK6Ph0Yk
http://blocs.xtec.cat/ferranbayle/2013/10/07/breu-historia-de-l-electricitat/
Història de l'electricitat.

http://blocs.xtec.cat/ullviu/
https://www.youtube.com/watch?v=LtwUeJsVWNI
Fer un electroscopi.

 • EÒLICA.

http://www.ambientech.org/activitats/catala/energia/energia_11/eng11_madre.html
Activitats d'energia eòlica.

http://www.ambientech.org/activitats/catala/explorant/expl_vent/explorant_vent.html
Parc eòlic.

http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/cienciasnaturales/media/200705/07/
ecologia/20070507klpcnaecl_1.Ges.SWF.swf

Els aerogeneradors.

http://www.windpower.org/es/kids/index.htm
Els aerogeneradors.

http://www.sesamo.com/jigsaw/wind_power-es.html
Trenclaclosques d'un aerogenerador.

http://www.solarizate.org/pdf/catalan/fichasalumnos/FICHA10.pdf
Fitxa energia eòlica.

http://enclauupc.blog.upc.edu/energia-sense-fi/
Vídeo.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=22141
Vídeo: El motor invisible.

 • ESTÀTICA.

http://www.xtec.net/%7Eaporta1/natura/natelec.htm
http://www.portaleureka.com/content/view/216/55/lang,ca/
Electricitat estàtica.

 • SOLAR.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/energia/index.htm
Energia del sol.

http://solarcooking.org/catala/default.htm
Cuinant amb el sol.

 • FORN SOLAR FORN SOLAR

http://www.xtec.cat/iesb7/departs/mates/fornsol.htm
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/b7870504_2263/llibre/index.php?section=5&page=13
https://sites.google.com/a/xtec.cat/setmana-de-la-ciencia-4/forns-solars-fet-a-classe
https://www.youtube.com/watch?v=6o71dNhkPik

 • NUCLEAR.

http://conteni2.educarex.es/mats/14457/contenido/
Funcionament.

 • GEOTÈRMICA.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Energia_geot%C3%A8rmica

 • PILES

http://www.youtube.com/watch?v=AY9qcDCFeVI
http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/quimica/piles1/index.htm
Pila casolana.

http://www.xtec.cat/ceipdelpontdarmentera/integra_tecnologia/48_IT_Piles.pdf
Les piles.

http://borregosdespertad.blogspot.com/2011/08/electricidad-antiguedad-bateria-bagdad.html
Pila Bagdad.

 • EFICIÈNCIA ENERGÈTICA/ETIQUETATGE ENERGÈTIC.

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/Migracio%20automatica/Documents/
El%20gestor%20energetic/Arxius/dipticetiquetatge.pdf

http://www.xtec.cat/~jherna24/eficiencia%20energetica.htm

 • CONSUM D'ENERGIA: DIAGRAMA SECTORS.

CONSUM ENERGIA. DIAGRAMA SECTORS.
http://www.xtec.cat/~ooromi/Faig/2eso/Naturals/jor01.htm

 • CANVI CLIMÀTIC.

https://eljardidetercerb.wordpress.com/tag/explicar-el-canvi-climatic-a-nens/

 • VÍDEOS.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23040&p_alg=Costumari%20catal%
E0&p_niv=2219&p_are=2254&p_num=3

El gas.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23035&p_num=3
L'energia solar.

http://www.tv3.cat/videos/216290228
Energies no contaminants.

http://www.youtube.com/watch?v=GI8A06OxUOM&eurl=
http://www.mestreprimaria.com/energia-eolica/

Vídeo energia eòlica.7:51 min.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=30367&p_ex=energia%20e%F2lica&p_num=3
El vent i l'electricitat. 6 min.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=31361&p_ex=El%20mix%20el%E8ctric:
%20d'on%20ve%20l'electricitat&p_num=3
El mix elèctric.7 min.

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen
Institut català d'energia. Continguts educatius.Vídeos.

 • JOCS.

http://www.gencat.cat/mediamb/joc_endoll/popup.htm
Joc d'en Doll.

http://www.edenorchicos.com.ar/edenorchicos/
Com s'origina l'electricitat.

http://www.managenergy.net/kidscorner/es/u11/u11.html
Jocs: Estalviar Energia. Castellà.

http://educalia.educared.net/externs/tcosmojocs/esp/index.htm
CosmoClik: mesures i construccions, forces i moviments, energia i màquines,
cos humà i matèria, llum i color i música i so.

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.c953bfabb4074c1fc644968bb0c0e1a0/
?vgnextoid=99f9375d4df8c110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=
99f9375d4df8c110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Jocs energia.

 • ACTIVITATS.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Unitat_10__Fonts_denergia.html
Activitats 4t: Fonts d'energia.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3081
5è: El medi ambient/Els animals/Els éssers vius/Les plantes/Els animals vertebrats I/
Els animals vertebrats II/Els animals invertebrats
La reproducció dels animals/Les adaptacions dels éssers vius/Els ecosistemes/
La conservació del medi/La matèria/L'energia/
L'aigua i l'aire/La meteorologia/La terra i l'univers.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3083
6è: La cèl·lula/L'aparell locomotor/La nutrició I/La nutrició II/
El sistema nerviós i els sentits/
L'aparell reproductor/La reproducció i el creixement/La Terra/
Els volcans i els terratrèmols/
La modificació del relleu/
La calor
L'electricitat i el magnetisme/La llum i el so/Els materials/Les màquines.

 • EXPERIÈNCIES

http://www.xtec.cat/zerelsio/experienc.htm
Trobades de natura.

PAISATGES NATURALS

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=144
Quadern virtual: Els paisatges naturals: muntanya, desert, selva,...

http://www.edu365.cat/aulanet/naturalesa/
Enciclopèdia: Animals, plantes, fons, clima, ecologia, hàbitats, micromon, ...

http://www.gencat.cat/clicat/
Fotos i vídeos de Catalunya.

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/red_ppnn/index.htm
Parcs nacionals.

TECNOLOGIA PROCÉS TECNOLÒGIC

http://www.xtec.net/formaciotic/presentacions/tecnologia/apli.htm
Recursos TIC a l'àrea de tecnologia.

http://www.xtec.net/recursos/tecnologia/index.htm
Recursos i materials.

http://www.xtec.net/~cbarba1/temes/tecnologia2.htm
Tecnologia.

http://www.xtec.es/~jmasalle/RellotgesDeSol-JosepMasalles.pdf
Rellotges de sol.

http://www.xtec.cat/ceipdelpontdarmentera/integra_tecnologia.html
Tecnologia. Molt interessant.

 

QUÍMICA

http://www.taulaperiodica.upc.edu/
La taula periòdica. ESO.

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1075
Sistema periòdic.

 • ELEMENTS I COMPOSTOS.

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1070
Elements, compostos, àtoms, mol·lècules.

 

 • REACCIONS QUÍMIQUES.

http://fisica-quimica.blogspot.com.es/2007/05/vdeos-de-reacciones-qumicas.html

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1072
Canvis químics.

EL SO CALOR, LLUM I SO ESQUEMA LLUM I SO EXPERIMENTEM AMB EL SO

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/03cs/segon/naturals/so_oida/so_oida.htm
Recursos per treballar el so i l'oïda: l'audició, les ones sonores, el micròfon, l'altaveu, ...

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/naturals/fenomens%20fisics/fenomens%20fisics.html
Webs de Ciències. Molts recursos.

http://blocs.xtec.cat/sosoroll/
So/Silenci.

http://apliense.xtec.cat/arc/node/29625
Fèlix Baumgartner, trenca la barrera del so.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/loreto/sugerencias/pequemuseo/index.html
El Pequemuseo: La calor, l'electricitat, el magnetisme, la mecànica, l'òptica i el so.

http://blocs.xtec.cat/100ciacat/2n-eso/el-so-i-la-llum/
El so i la llum.

http://www.edu365.cat/aulanet/experimenta/univers.htm?144NNNNNN
El so, la llum, l'electricitat, la matèria, la calor, les forces, ...

http://www.xtec.cat/~nminguez/quart/Microsoft%20Word%20-%20Calor,%20llum%20i%20so.pdf
http://www.xtec.cat/~nminguez/quart/Microsoft%20Word%20-%20avaluaci%F3%20calor,%20llumi%20so.pdf
Calor, llum i so. PDF. Avaluació.

http://superclasse.wordpress.com/2010/03/10/calor-llum-i-so/
JClic energia, calor, so i llum.

http://en.educaplay.com/en/learningresources/576365/calor__llum_i_so.htm
Activitat.

http://www.slideshare.net/guest151e1a/calor-llum-i-so-1532208?from=ss_embed
Presentació.

http://www.xtec.cat/~jtrilla3/llum_so_jbz1.htm
Activitats llum i so.

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/minut_de_ciencia/index.htm#
El so és vibració.

http://experciencia-cat.blogspot.com.es/search/label/experiments%20amb%20el%20so
Experiments amb el so.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/2010---2011-4t-b/unitat-6---la-llum-i-el-so
http://www.slideshare.net/bendinat2esoc/unitat-5-llum-i-so
La llum i el so.

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3084
JClic El so.

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3083
La calor, la llum i el so.

 • VÍDEOS.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=21344&p_alg=catalunya%20des%20de%20l'aire
La transmissió del so.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uhJ4brVRsXE
So i audició.

https://www.youtube.com/watch?v=EgxN8UnZzdg
Propietats del so.

 • EXPERIMENTS.

https://www.youtube.com/watch?v=nfCtrlj63_k

 • JOCS.

http://educalia.educared.net/externs/tcosmojocs/esp/index.htm
CosmoClik: mesures i construccions, forces i moviments, energia i màquines, cos humà i matèria, llum i color i música i so.

 • ACTIVITATS.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3084
3è: Éssers vius i éssers inerts/Els sentits/L'aparell locomotor/Els aliments i l'esport/
Els animals/Les plantes/Persones, animals i plantes
La Terra, el Sol i la Lluna/Calendaris i rellotges/El temps atmosfèric/L'aigua i la natura/El so.

LA CALORCALOR, LLUM I SO

http://www.edu365.cat/aulanet/ciencia/
El so, la llum, l'electricitat, la matèria, la calor, les forces, ...

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/pequemuseo/peque5/calor/101.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/pequemuseo/peque8/calor/101.html

El Pequemuseo: La calor, l'electricitat, el magnetisme, la mecànica, l'òptica i el so.

http://superclasse.wordpress.com/2010/03/10/calor-llum-i-so/
JClic energia, calor, so i llum.

http://en.educaplay.com/en/learningresources/576365/calor__llum_i_so.htm
Activitat.

http://www.slideshare.net/guest151e1a/calor-llum-i-so-1532208?from=ss_embed
Presentació.

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/naturals/fenomens%20fisics/fenomens%20fisics.html
La calor i la temperatura.

http://www.xtec.cat/~jtrilla3/lacalor_jbz1.htm
La calor: concepte i activitats.

http://www.xtec.cat/~jtrilla3/WebQuest_CalorTemp_cat/index.htm
WebQuest: Calor i temperatura.

http://agustimedi.blogspot.com.es/2013/01/experiments-amb-la-calor.html
Experiments amb la calor.

http://www.librosvivos.net/smtc/hometc.asp?temaclave=1062
Calor i temperatura.

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/Calor/index.htm
Calor i temperatura.

http://superclasse.wordpress.com/2010/03/10/calor-llum-i-so/
JClic energia, calor, so i llum.

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3083
La calor, la llum i el so.

https://sites.google.com/site/temperaturacalor/home/la-propagacio
Propagació, efectes, percepció...

https://es.slideshare.net/ProfeManel/propagaci-de-la-calor-13589677
Propagació: conducció, convecció i radiació.

 • CONVERSORS ESCALES

http://www.wbuf.noaa.gov/tempfc.htm
http://www.stabb.com/tools/convert.html
http://www.convertworld.com/pt/temperatura/Fahrenheit.html
http://www.metric-conversions.org/temperature/fahrenheit-to-celsius.htm
http://www.metric-conversions.org/temperature/celsius-to-fahrenheit.htm
http://www.albireo.ch/es/conversortemperatura/formula.htm
http://pequenoldn.librodenotas.com/matiaventuras/1153/porque-8-no-es-siempre-el-doble-de-cuatro
Convertir Fahrenheit a Celsius. Fórmules.

 • VÍDEOS

http://www.youtube.com/watch?list=PL5ED98FCD885E346C&feature=player_embedded&v
=u1pSX-ztvaA

El globus que no explota.

http://www.youtube.com/watch?list=PL5ED98FCD885E346C&v=vyylCs8InvM&feature=
player_embedded

Paper que no es crema.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G5VRcPUbOzU&list=
PL5ED98FCD885E346C

Calor humana.

http://www.xtec.cat/iesemperadorcarles/gruiz/dilatac/dilata.htm
Dilatació sòlids, líquids i gasos.

 

EL MAGNETISME ELECTRICITAT I MAGNETISME

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/loreto/sugerencias/pequemuseo/index.html
El Pequemuseo: La calor, l'electricitat, el magnetisme, la mecànica, l'òptica i el so.

http://proyectos.cnice.mec.es/arquimedes2/objetos/fyq_030302_fenomenos_magneticos/index.html
Fenòmens magnètics.

http://www.xtec.cat/iesemperadorcarles/webfq/elisa/magnetisme/magnetisme.htm
Magnetisme. Vídeos.

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/cmedio6/el_magnetismo/index.htm
El magnetisme.

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/cmedio/la_energia/
magnetismo/magnetismo.html

El magnetisme.

http://coneixementcmedi6primaria.blogspot.com.es/2011/12/tema-7-la-llum-el-magnetisme-i.html
La llum, el magnetisme i l'electricitat.

http://www.slideshare.net/rogembak/lelectricitat-i-el-magnetisme
L'electricitat i el magnetisme.

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3083
L'electricitat i el magnetisme.

https://sites.google.com/site/rotes6a/c-medi/medi-natural/tema-12-electricitat-i-magnetisme
L'electricitat i el magnetisme.

http://lapizarra.webnode.es/conocimiento-del-medio/a5-electricidad-y-magnetismo/
L'electricitat i el magnetisme.

https://sites.google.com/site/recursospel3rcicledeprimaria/coneixement-del-medi/coneixement-del-medi-6e/9-electricitat-i-magnetisme
L'electricitat i el magnetisme.

http://auka6.blogspot.com.es/2013/09/presentacions-medi-6e.htmll
http://auka6.blogspot.com.es/2013/10/medi-t-5-electricitat-i-magnetisme.html
Electricitat i magnetisme.

http://sextodeprimariaedublog.blogspot.com.es/2013/01/t6-cono-lelectricitat-i-el-magnetisme.html
Construcció brúixola.

http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Curiosid/rc-65/Rc-65.htm

http://www.xtec.cat/~mpere3/classica/em_swf/timeline_em.htm
http://www.youtube.com/watch?v=pRGr8V-69nM
Història magnetisme. William Gilbert.

http://es.wikipedia.org/wiki/Tren_de_levitaci%C3%B3n_magn%C3%A9tica
http://www.xtec.cat/ceipdelpontdarmentera/integra_tecnologia/57_IT_Levitaci%F3.pdf
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=34450
Transport i magnetisme. Levitar sense truc.

http://www.xtec.cat/~egomez17/Medi_6/3_energia.pdf
L'energia, l'electricitat i el magnetisme. Esquema.

http://www.xtec.cat/~mpere3/classica/em_swf/time_em_origens.swf
Origen de l'electricitat i el magnetisme.

http://www.csicenlaescuela.csic.es/proyectos/magnetismo/experiencias/e1.htm
Experiments.

http://gmprimaria6.blogspot.com.es/2013/02/experiments-electricitat-magnetisme-i.html
http://www.xtec.cat/ceipjpalacin/curs0910/comunitat/gegants/EXPERIMENTEM/AMBIMANTS0910.htm
Experiments.

http://www.youtube.com/watch?v=EUB90AJuwbY&feature=player_embedded#!
Experiments.

 • ELS IMANTS

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1073
Imants i corrent elèctrica.

http://cienciescolonia.blogspot.com.es/2012/05/propietats-dels-imants.html
http://www.xtec.cat/iesemperadorcarles/webfq/elisa/efectesmagnetisme/forsaimants.htm
Propietats.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=19207
Vídeo.

http://www.xtec.cat/ceipjpalacin/curs0910/comunitat/gegants/EXPERIMENTEM/AMBIMANTS0910.htm
Experiments.

 • ELECTROIMANT

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/electroimant/index.htm
Electroimant.

http://www.portaleureka.com/content/view/313/143/lang,ca/
Construir un electroimant.

 • CAMP MAGNÈTC

http://www.xtec.cat/iesemperadorcarles/webfq/elisa/efectesmagnetisme/campmagnetic.htm
Camp magnètic.

http://www.xtec.cat/~jgurrera/exp/6/practica9.htm
Els imants i el camp magnètic. Experiment.

 

EL MOVIMENT

http://www.edu365.cat/aulanet/experimenta/univers.htm?144NNNNNN
El so, la llum, l'electricitat, la matèria, la calor, les forces, ...

http://www.xtec.cat/~rbernau1/moviment/Portada.html
Moviment.

LES FORCES

http://www.edu365.cat/aulanet/experimenta/univers.htm?144NNNNNN
El so, la llum, l'electricitat, la matèria, la calor, les forces, ...

http://jugantaprenem.blogspot.com.es/search/label/Les%20forces%20i%20el%20moviment
Forces i moviment.

 

LA LLUM esq_llumTROBADES DE NATURA CALOR, LLUM I SO ESQUEMA LLUM I SO

http://www.xtec.cat/web/centres/celebracions/
2015. Any internacional de la llum.

http://outreach.icfo.eu/media/upload/pdf//la_laura_i_en_joan_en_una_recerca_enlluernadora_1_9_1_7.pdf
Conte.

http://cloret.ceipflix.cat/03cs/segon/naturals/llum_visio/llum_visio.htm
La llum i la visió. Recursos: reflexió, refracció, lents, la llum i els colors, l'ull humà, ...

http://ca.wikipedia.org/wiki/Llum
La llum.

http://www.fassers.com/pissarres/arxius/4t/medi/libro_web_la_llum_33354/index.html
La llum.

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/medi/bloc6/portada%20bloc6.htm
Webs de Ciències. Molts recursos.

http://www.xtec.cat/alfresco/download/direct?path=/Company%20Home/
Innovaci%C3%B3/xtec_public/ceipsantjosepelpi_1.pdf

Llum i òptica.

http://es.wikipedia.org/wiki/Sombras_chinescas
Les ombres. Jocs.

https://ocio.uncomo.com/articulo/como-hacer-sombras-chinescas-1512.html
Ombres xineses.

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/contenidosdigitales
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_20090625_3_9130326/null
Activitats. La llum, l'energia, reflexió, refracció, aparells, ...

http://proyectos.cnice.mec.es/arquimedes/movie.php?usuario=2&nivel=1&movie=fp005/
gm001/md008/ut001/0flash/movie.swf

La llum.

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/medi/bloc6/portada%20bloc6.htm
Els colors, el so, la llum...

http://pintalaluna.blogspot.com.es/2012/05/pintura-teoria-del-color.html
Experiment colors.

http://ceipntrasradelapiedad.wordpress.com/category/actividades-para-segundo-ciclo/
Recursos.

http://www.cientec.or.cr/ciencias/instrumentos/index.html
Aparells.

http://blocs.xtec.cat/100ciacat/2n-eso/el-so-i-la-llum/
El so i la llum.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/2010---2011-4t-b/unitat-6---la-llum-i-el-so
http://www.slideshare.net/bendinat2esoc/unitat-5-llum-i-so
La llum i el so.

http://www.edu365.cat/aulanet/ciencia/
El so, la llum, l'electricitat, la matèria, la calor, les forces, ...

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/pequemuseo/index.html
El Pequemuseo: La calor, l'electricitat, el magnetisme, la mecànica, l'òptica i el so.

http://www.xtec.cat/~nminguez/quart/Microsoft%20Word%20-%20Calor,%20llum%20i%20so.pdf
http://www.xtec.cat/~nminguez/quart/Microsoft%20Word%20-%20avaluaci%
F3%20calor,%20llumi%20so.pdf

Calor, llum i so. PDF. Avaluació.

http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448162773.pdf
El rebut de la llum. El compatdor i altres.

http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/recerca/programes_actuacions/divulgacio/ciencia_escoles/
recerca_escoles/guies/sincrotro/v1t5.html

http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/recerca/programes_actuacions/divulgacio/ciencia_escoles/
recerca_escoles/guies/sincrotro/doc/act1.pdf

La llum va recta. Experiments.

http://superclasse.wordpress.com/2010/03/10/calor-llum-i-so/
JC energia, calor, so i llum.

http://www.fassers.com/pissarres/arxius/4t/medi/libro_web_la_llum_33354/index.html
La llum.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Lux
Lux unitat de mesura d'il·luminació.

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/minut_de_ciencia/index.htm#
El meravellós món del color.
El mirall.

http://www.xtec.cat/~jtrilla3/llum_so_jbz1.htm
Activitats llum i so.

http://vedruna-angels.org/blocs/naturals/2012/03/11/la-llum/
La llum.

http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/recerca/programes_actuacions/divulgacio/ciencia_escoles/
recerca_escoles/guies/sincrotro/doc/act2.pdf

http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/recerca/programes_actuacions/divulgacio/ciencia_escoles/
recerca_escoles/guies/sincrotro/doc/act3.pdf
http://blocs.xtec.cat/cmbellvitge/2012/11/27/roda-de-newton/
Arc de Sant Martí. Experiments.

http://blocs.xtec.cat/cmbellvitge/2012/11/29/qui-era-isaac-newton/
Isaac Newton.

http://experciencia-cat.blogspot.com.es/search/label/experiments%20amb%20la%20llum
Experiments amb la llum.

http://coneixementcmedi6primaria.blogspot.com.es/2011/12/tema-7-la-llum-el-magnetisme-i.html
La llum, el magnetisme i l'electricitat.

https://es.slideshare.net/jcamps1/la-llum-i-el-so-54996520
La llum i el so. Presentació.

http://blocs.xtec.cat/100ciacat/2n-eso/el-so-i-la-llum/
Càlculs, activitats i altres recursos llum i so.

http://llumip.blogspot.com.es/2015/04/la-llum.html
La llum.

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3083
La calor, la llum i el so.

https://sites.google.com/site/reculldematerials/curs-2010-2011/la-llum
Resum i experiments.

http://www.symbaloo.com/mix/calor-llumiso?searched=true
Color, llum i so.

 • LA REFLEXIÓ.

http://cefax.org/eso/llum/reflexio.html

 • LA REFRACCIÓ.

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/fullscreen?id=20124
https://www.educ.ar/recursos/20124/pla-refraccion-de-la-luzp/fullscreen

 • EL COLOR.

https://yenka.com/media/attachment.action?quick=90&att=640
www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=opt_newtonkotouc&l=es&zoom=1
Roda o disc de Newton.

http://www.educaplus.org/play-160-Colores-primarios-aditivos.html
Colors primaris.

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/color/
Color_Indice0.htm

El color.

http://www.cefax.org/eso/llum/colprima.html
Barreja colors.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/projecte-els-colors/que-en-sabem-dels-colors
Projecte Els colors.

http://weib.caib.es/Recursos/muds/angelapericas/7_projecte/index.html
Cercle cromàtic.

 • ÒPTICA.

http://www.xtec.cat/~rmelia/optica/indexoptica.htm
Òptica.

http://www.cientec.or.cr/ciencias/instrumentos/optica.pdf
Instruments d'òptica.

http://www.xtec.cat/~mgisbert/projecte/index.htm
Òptica: miralls, lents, ...

http://www.optics4kids.org/home/illusions.aspx
Il·lusions òptiques
.

 • VÍDEOS.

http://www.youtube.com/watch?v=O16xFGB6Hv4&eurl=http://www.xtec.cat/%7Emmontene/
web/9hivern.htm

http://www.youtube.com/watch?v=BiTxRlih3H4
Espectacle ombres xineses.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=28587
L'arc de Sant Martí. 4 min.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=29320
Llum i òptica.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17060
Propagació de la llum.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G4UllsFCwIM#!
Llet màgica.Experiment.

http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/ca/diari/20110620-experiment-2-ll.jsp
Llum i colors.
Experiment.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HdttkxRI-Yw
Llum i color.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embed

2015/anyllumded&v=IEFBhMrIyLM
Reflexió i refracció.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_63InYBp22w
La llum.

http://www.tv3.cat/videos/4454151/Pep-Puig-El-rebut-de-la-llum-de-tot-menys-claror
El rebut de la llum.

https://www.youtube.com/watch?v=GcsZHl1-_O4
La llum, el so i la calor.

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom%22,%22permalink%22-%22http-www.ccma.cattv3alacartaquequicomcolors-a-la-vistavideo231035180/colors-a-la-vista/video/231035180/
Colors a la vista.

 • EXPERIMENTS.

https://www.youtube.com/watch?v=xgxJ_9ws0Z4
http://www.recercaenaccio.cat/?s=llum

 • JOCS.

http://educalia.educared.net/externs/tcosmojocs/esp/index.htm
CosmoClik: mesures i construccions, forces i moviments, energia i màquines, cos humà i matèria, llum i color i música i so.

http://www.slideshare.net/ramonacapell/experiments1-6
Experiments llum i so.

RECURSOS

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/claus/#
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/inf_pri/dpns/modul_2/practica_4
Claus per classificar. Claus dicotòmiques.

http://www.nationalgeographic.es/
Nacional Geographic en espanyol.

http://rym.cat/
Trívial de ciències.

http://www.xtec.cat/cdec/portada.htm
Centre de documentació i experimentació en ciències: Recursos, enllaços, webquest,...

http://www.genmagic.org/natural/naturalc.swf
Joc veritat/fals. Coneixement del medi.

http://www.cienciesnaturals.com/index.html
Web Ciències naturals. Molta informació i enllaços.

http://www.tv3.cat/programa/219540924/
Un forat per la butxaca.

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/varis/varis2.htm
Jocs CosmoCaixa.

http://algobar.com/recursos/spip.php?rubrique10
Recursos educatius en Flash. Classificats per àrees i cicles.

http://www.xtec.net/~cbarba1/temes/ciencia.html
Ciència.

http://www.xtec.net/~cbarba1/temes/darwin.html
http://webquest.xtec.cat/httpdocs/darwincat/index.html
Darwin.

http://www.natureduca.com/
Naturalesa educativa. Castellà.

http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/ca/index.jsp
Recerca en acció.

http://www.cientec.or.cr/ciencias/trivia/index.html
Trívial.

http://contenidos.educarex.es/mci/2005/31/laocalin.htm
L'oca de les ciències.

http://www.xtec.cat/crp-noguera/Primaria/ConeixementMediNaturalPrimaria.pdf
Recursos.

http://crecim.uab.cat/revista_ciencies/index.php?num=021&id=inici
Revista Ciències.

http://profesblanco.wikispaces.com/Ciencias
Adreces de Ciències.

 

NATURA PER CICLES
 • CICLES

http://www.xtec.es/~ncoma4/medi/index.htm
Medi per cicles.

http://blocs.xtec.cat/stacterraalta/medinatural-i-social/
Recursos medi.

http://www.teidenet.org/ListaMaterias.asp?IdCurso=6
Activitats llengua catalana i castella, medi natural i social i matemàtiques.

http://www.xtec.cat/ceipempuries/TIC%20INFORMATICA/CICLE%20INICIAL/
medi%20social.htm

Medi CI.

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/index.php?option=com_
content&task=view&id=87&Itemid=125

Medi i Castellà 3r, 4t, 5è i 6è.

http://www.xtec.net/~aporta1/natura/natura3.htm
Cicle superior.

 • PRIMER

http://www.castellnoudigital.com/ca/stage/p/type/tic/exercise/070524-coneixement-del-.jsp
http://www.castellnoudigital.com/ca/stage/p/type/tic/exercise/080519-coneixement-del.jsp
Medi 1r.

http://www.wikisaber.es/Contenidos/ContentObject.aspx?level=4&subject=6&year=1&c=1
Medi 1r.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/57/html/datos/03_
cmedio/03_Recursos/cono_rdi.htm

ANAYA 1r.

 • SEGON

http://www.castellnoudigital.com/ca/stage/p/type/tic/exercise/080519-coneixement-del-1.jsp
http://www.castellnoudigital.com/ca/stage/p/type/tic/exercise/070524-coneixement-del-1.jsp
Medi 2n.

http://www.wikisaber.es/Contenidos/ContentObject.aspx?level=4&subject=6&year=2&c=1
Medi 2n.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/
archivos/repositorio/0/74/html/datos/03_cmedio/03_Recursos/cono_rdi.htm

ANAYA 2n.

 • TERCER

http://www.castellnoudigital.com/ca/stage/p/type/tic/exercise/080519-coneixement-del-2.jsp
Medi 3r.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Coneixement_del_medi_natural__social_i_cultural_3r.html
Cruïlla Medi 3r.

http://portaleducativo.educantabria.es/binary//618/files723/
Adreces 3r.

http://www.wikisaber.es/Contenidos/ContentObject.aspx?level=4&subject=6&year=3&c=1
Medi 3r.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/
repositorio/0/62/html/Programa/menu.htm

ANAYA 3r.

http://www.xtec.cat/~nminguez/tercer.htm
Temes de Medi en PDF i avalauació.

 • QUART

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Coneixement_del_medi_natural__social_i_cultural_4t.html
Cruïlla Medi 4t.

http://www.castellnoudigital.com/ca/stage/p/type/tic/exercise/080519-coneixement-del-.jsp
Medi 4t.

http://www.wikisaber.es/Contenidos/ContentObject.aspx?level=4&subject=6&year=4&c=1
Medi 4t.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/65/html/Programa/
02recursos.htm

ANAYA 4t.

http://www.xtec.cat/~nminguez/quart.htm
Temes de Medi en PDF i avalauació.

 • CINQUÈ

http://www.text-lagalera.cat/interact/tram5Demo/demo.html
Activitats 5è.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Coneixement_del_medi_natural_5e.html
Cruïlla Medi Natural 5è.

http://www.wikisaber.es/Contenidos/ContentObject.aspx?level=4&subject=6&year=5&c=1
Activitats 5è.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/58/html/Programa/menu_and.htm
ANAYA 5è.

http://www.primaria.librosvivos.net/120192.html
Medi 5è: Èssers vius, animals vertebrats i invertebrats, les plantes, els ecosistemes, la matèria, les màquines, els avenços tècnics, el sistema solar i la Terra, el relleu terrestre, el paisatge de la teva comunitat, les institucions i la població de la teva comunitat, prehistòria i edat antiga de la teva comunitat, edat mitjana i edat moderna de la teva comunitat i edat contemporània de la teva comunitat.

 • SISÈ

http://www.primaria.librosvivos.net/120302.html
Medi 6è: La nostra salut, la relació i la coordinació, l'aparell locomotor, la reproducció, la nutrició, l'energia, l'electricitat i el magnetisme, la llum i el so, el relleu d'Espanya, el clima i els rius, la prehistòria i l'edat antiga, l'edat mitjana i l'edat moderna, l'edat contemporània, la població i els sectors de producció i Europa i la Unió Europea.

http://www.text-lagalera.cat/interact/tram6Demo/demo.html
Activitats 6è.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Coneixement_del_medi_natural_6e.html
Cruïlla Medi Natural 6è.

http://www.wikisaber.es/Contenidos/ContentObject.aspx?level=4&subject=6&year=6&c=1
Activitats 6è.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/56/html/datos/02_cono/menu_general.html
ANAYA 6è.

http://www.xtec.cat/ceipisidremarti/activitats/recursos/departaments/naturals.htm
Clics per cicles.

http://www.xtec.cat/~ajimeno/
http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn1eso/naturals.htm
Ciències ESO.