SUETONI

Gai Suetoni Tranquil (aproximadament 70-125 d. C.) va ser secretari i bibliotecari del palau imperial i gràcies a això va poder accedir als arxius imperials per documentar-se. No és un veritable historiador sinó més aviat un erudit, ja que la seva obra enciclopèdica abraça gran varietat de branques del saber. Tanmateix només han arribat a l'actualitat dues sèries de biografies:

  • La secció de gramàtics i oradors del vast tractat Homes il·lustres (De uiris illustribus), en el qual havia agrupat per gèneres biografies d'homes de lletres.
  • Les Vida dels dotze Cèsars (De uita duodecim Caesarum), una col·lecció de retrats de Juli Cèsar i de tots els emperadors des d'August fins a Domicià. Malgrat que el camp que tracta és el propi de la història, Suetoni no actua com a historiador sinó que es limita a recollir dades, curiositats i xafarderies sobre els emperadors: descripció física, tics, anècdotes i intimitats. Quant al seu estil, escriu amb correcció però sense art.