L

Reportatge

Maltractament infantil .

No es maltracta sense voler.

 

Una realitat que ningú pot negar és el desenvolupament en aquestes darreres dècades d’una presa de consciència per part del món adult, de la necessitat d’oferir protecció i ajut als nens/es que són víctimes de maltractes.

LA NOSTRA OPINIÓ
Creiem que maltractar un infant per diversos motius és un delicte imperdonable no només pel mal causat immediatament al nen, sinò pel record que guardarà tota la vida. Maltractar,és imperdonable!

Creiem que no s’ho mereixen, són criatures innocents que mai els hi agradaria passar per això. Ll'únic que us demanen és molt d´amor i respecte cap a ells. Maltratar,és imperdonable

FORMES DE MALTRACTE


S'utilitzar formes de maltracte psíquic o físic com mètode o sistema educatiu, d' ensenyança o d' aprenentatge pot arribar a resultar temporalment eficaç però sempre acaba resultant terminalment deficient.

QUÈ ÉS EN REALITAT EL MALTRACTE INFANTIL

Un infant és maltractat o sofreix abusos quan la seva salut física i la seva seguretat o el seu benestar psicològic es troben en perill per les accions infligides pels seus pares o per les persones que tenen encomanada la seva cura. Es pot produir maltractament tant per acció com per omissió i per negligència
Tot maltracte psíquic o físic és el contrari a un aprenentatge adequat i sense futures conseqüències contraproduents, encara que per molts anys e inclús durant tota una vida això pot passar completament inadvertit. Encara que a moltes persones els hi resulti difícil de comprendre, l'ésser humà està fet per respondre negativament no només al ser maltractat de manera directa. Molts pares i professors arriben a crear un ambient hostil al voltant del nen o de l' adolescent que, malgrat de ser aquest tractat amb un relatiu respecte, a la llarga l'afecta.

 

 

 

 

 

Feu un clic per veure tipus, causes...

 

 

 

 

Algunes webs per consultar

http://www.maltratopsiquico.com/Educar%20Sin%20Maltrato.htm#Educarsinmaltrato

http://www.gencat.net/benestar/dgaia/malinf.htm

http://revista.consumer.es/web/ca/20010401/interiormente/

http://www.monografias.com/trabajos10/malin/malin.shtml#ca

 

AUTORES : Laura Tarazona Castillo, Laura Pérez Fernández

 

Incendis Forestals
Nivell d'Estudis