Què és el compost ?


El COMPOSTATGE és un procés natural de descomposició, a través del qual les restes orgàniques es transformen en humus

.

El procés de compostatge es basa en l'activitat dels microorganismes que viuen al nostre entorn (fongs, bacteris, actinomicets); aquests éssers microscòpics són els responsables de la descomposició de la matèria orgànica.

És un adob orgànic de gran qualitat, ja que conté tots els nutrients necessaris per a un creixement saludable de les plantes i els allibera lentament, la qual cosa permet una aportació contínua. A més de les seves propietats fertilitzants, el compost millora l’estructura del sòl perquè hi aporta materials húmics que compensen les pèrdues de nutrients derivades de l’ús que en fa l’home.

 

 

 

Amb què ho fem a l'escola?

 

-materia orgànica:
-restes de verdures (excepte tomàquet)
-pell de fruites
-fulles seques
De tant en tant és remena i es té cura del seu bon estat ..

 

 

informació:

http://www.asepma.com/tec2compost.htm

 

AUTORS : Carlos Hernández Ligero i Daniel Morente González

Tot i més

El compostatge.

Reciclem la materia orgànica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastronomia del món

Història del bàsquet
Compostatge
Invents decisius
Tunning