Municipi
Igualada
Escola Àuria
 
 
 
  EDIFICI GARCIA FOSSAS - SEU ACTUAL DE LA NOSTRA ESCOLA
 

Edifici Garcia Fossas a començaments dels anys 50.

Actualment aqust edifici està ocupat per l'Escola Àuria.

El 15 de novembre de l'any 1933, s'inaugura l'Institut Garcia Fossas. Aquest Institut de batxillerat va ser el primer que es va edificar a Igualada, gràcies a un donatiu a la ciutat d'Igualada fet pels germans Jaume i Artur Garcia Fossas.

Va ser projectat per l'arquitecte Jordi Gallecs, el qual basa la seva construcció en dos elements: el totxo i l'estucat.


Escola anys 70.

A l'any 1936, al començament de la guerra, van parar les classes. Després de la guerra es va prendre tot el material cap a l'Institut Menendez y Pelayo de Barcelona. L'edifici va quedar buit i sense fer-hi res en ell.

Posteriorment, cap a l'any 1952 es va ocupar pel Frente de Juventudes, Ràdio Igualada, Auxili Social i beneficència i un club de tennis.

Cap els anys 60, va tornar a ser Institut Garcia Fossas fins que, més tard, es va fer un institut nou per manca d'espai.

 

 


Escola 2005.

La planta superior de l'edifici es va cedir als jutjats i l'any 1968 la planta baixa la va ocupar l'Escola Àuria (fundada per APINAS l'any 1967 per atendre a tot l'alumnat amb necessitats educatives especials de la comarca de l'Anoia).

El patronat Garcia Fossas, gestiona el llegat econòmic que aquests germans van deixar a la ciutat d'Igualada i sempre amb finalitats educatives.

Es van construir uns espais nous pels jutjats i l'Ajuntament va acordar cedir definitivament tot l'edifici per a les instal·lacions de l'Escola Àuria.

A partir de l'any 1997 es començen les reformes i s'adeqüa a les necessitats d'una escola especial. Les obres de l'edifici principal s'acaben l'any 2005.


L'escola vista pels seus alumnes (Març 2005).
   
Índex
         
Avaluació