Materials i recursos de suport a la jornada de formació "la inclusió escolar i social" organitzada en el marc del Pla Educatiu d'Entorn i els Serveis Educatius del Baix Ebre.
 
    Index for Inclusion. Toni Booth, Mel Ainscow i altres autors. Publicat pel Center for Studies on Inclusive Education.
  Aquesta publicació és el punt de partida , un exemple del qual podem aprendre molt en el camp de la inclusió escolar. És el document principal sobre el tema.
    "Desenvolupant els sistemes educatius inclusius: quins són els propulsors per al canvi?". Article de Mel Ainscow (Octubre de 2004):
  Article on s'argumenta que la inclusió és el repte més gran amb el qual es troben els sistemes educatius d'arreu del món.
    Introducció a l'Index for Inclusion. Elaborat per la doctora Sílvia Carrasco (UAB).
  Power point que resumeix l'extens contingut de l'Index for Inclusion i n'extrau les idees principals.
    Metodologies inclusives en alules amb diversitat. Elabora pels assessors LIC.
  Power Point que aclareix conceptes relacionalts amb la inclusió i amb la interculturalital. També inclou estratègies per treballar la inclusió a les aules.
    Èxit escolar i alumnat en risc d'exclusió social: Què ens diu la recerca? Actuacions per a l'atenció de l'alumnat amb risc d'exclusió social. Dra. S.Carrasco (UAB).
  Extens Power Point que dóna una àmplia visió de com s'està tractant el tema de l'alumnat en risc d'exclusió social.
    Inclusió dins l'aula. Una experiència institucional. Teresa Huguet i Conxi López
  Power Point amb l'anàlisi d'una experiència d'inclusió a l'escola Folch i Torres d'Esplugues.
    Experiencias de éxito para todo el alumnado.Departament de Educación, Investigación y Universidades del Gobierrno Basco.
  Experiencias globales: programa de desarrollo escolar, escuelas acelerades, comunidades de aprendizaje, ...
    Comunidades de aprendizaje. Antecedents, projecte, funcionament i bibliografia.
  Portal web sobre comunitats d'aprenentatge d'Aragó, Euskadi, Catalunya i Castella-Lleó.
    Experiències de centres.
    CEIP Marede Déu de Montserrat.
    Escola de Persones Adultes de la Verneda.
    CEIP Dr.Fleming.
    Comunitat Catalana de WebQuest. Portal web nombroses WQ catalogades i altres recursos per a la seua edició.
  Treball cooperatiu de búsqueda guiada de recursos a Internet.
    I Jornada d'Educació al Berguedà. "Cap a una escola inclusiva".
  Ponències i materials de la jornada.
    Banc d'experiènces.
  Recull d'experiències sobre inclusió escolar publicades a revistes especialitzades.
    Bibliografia.