Jornades sobre "Avaluació per competències"

 

Curs 2006-07
Curs 2009-10
Curs 2010-11

 

Curs 2011-2012

 

Disponibles les presentacions utilitzades en les jornades

Prop didàc. a partir d'un ítem PISA (J.Núñez)

Prop didàc. a partir d'un ítem PISA (J.Núñez)

Prop didàc. a partir d'un ítem PISA (J.Núñez)

Avaluació per competències (R. Canals )V1
Avaluació per competències (R. Canals )V1 Avaluació per competències (R. Canals )(V2)
L'Avaluació (Escola Fàtima ) Eines avaluació (ESC J. Marquès Casals) Aval. CCBB Itinerari paisatge(ESC Rosella)
L'Avaluació per rúbriques (INS l'Estatut )
Competència com. escrita ( INS Vallès ) Presa de decissions ( INS Pla I Farreras)
Avaluem procés d'apren.(Escola Collserola)
Av. treball projectes ( ESC Roser Capdevila ) Aval. presa de decissions (ESC Benviure)
Els ambients (Escola Martí i Pol )
Rúbrica .Redacció setmanal (ESC del Bosc) Avaluació analògica (Escola Pia Terrassa)
L'avaluació (ESC Emili Carles Tolrà )
Rúbriques, CCBB (Caps d'estudi Terrassa) Avaluem procés d'apren.(ESC Collserola)
Unitat Clonació (INS Forat del Vent )
Moviments cartesians (ESC Tecnos) Around the world . (GT Montcada-INS La Ribera)
Avaluar per competències ( Escola Rellinars) Avaluar per competències ( Escola Rellinars) L'avaluació (ESC Emili Carles Tolrà)
L'error eina aprenent. definitiu (Escola Avenç)
Treballem llengua oral (INS Ribot i Serra) Moviments cartesians (ESC Tecnos)

 

Contacte: sefp_vall.ensenyament@gencat.cat