Educació per competències: del currículum a l'aula

Enllaç a: Currículum i Organització - Direcció General de l'Educació Bàsica i Batxillerat
Enllaç a la jornada del curs 2006-07

Jornada sobre Competències Bàsiques - 20 de maig de 2010

Acte d'inauguració
a càrrec del Sr. Josep Plancheria, Inspector en cap dels Serveis Territorials
Competències Bàsiques

Conferència:

a càrrec del Sr. Angel Domingo, Subdirector General d'Ordenació Curricular i Serveis Educatius

 

L'avaluació per a l'aprenentatge

Ponències sobre organització de centres per al treball competencial

Escola Miquel Martí Pol
Barberà del Vallès

Ins Joaquima Pla i Farreres
Sant Cugat del Vallès

Presentació d'experiències sobre el treball competencial a l'aula - Resum de les presentacions

Escola Els Pinetons
Ripollet

Capacitat de gestió de la informació i els projectes

Escola Collserola
Sant Cugat del Vallès

Competència social i ciutadana

Escola Juan Ramon Jiménez
Sabadell

Competència d'aprendre a aprendre
Documents Video1 Video2

Institut Leonardo da Vinci
Sant Cugat del Vallès

Competència tractament de la informació i competència digital
Document

Escola Emili Carles i Tolrà
Castellar del Vallès

Competència d'autonomia i iniciativa personal

Institut Badia del Vallès
Badia del Vallès

Competència comunicativa


Jornada sobre Competències Bàsiques - 27 de maig de 2010

Acte d'inauguració
a càrrec del Sr. Josep Plancheria, Inspector en cap dels Serveis Territorials
Competències Bàsiques

Conferència:

a càrrec de
la Sra. Conxita Mayós i Servet, Cap del Servei d'Ordenació Curricular

L'avaluació per a l'aprenentatge

Ponències sobre organització de centres per al treball competencial
Escola Onze de Setembre
Sant Quirze del Vallès

Institut Badia
Badia del Vallès


Competència comunicativa

Presentació d'experiències sobre el treball competencial a l'aula - Resum de les presentacions

Escola Roser Capdevila
Terrassa

Avaluació i projectes

Escola Pia
Terrassa

Competència matemàtica
documents

Institut Puig de la Creu
Castellar del Vallès

Competència artística
altres documents


Escola Rosella
Viladecavalls

Competència comunicativa lingüística i audiovisual

Institut Can Jofresa
Terrassa

Competència d'aprendre a aprendre

Escola Rellinars
Rellinars

Competència d'aprendre a aprendre
Vídeo1 i Vídeo2


Jornada sobre Competències Bàsiques - 3 de juny de 2010

Acte d'inauguració
a càrrec del Sr. Josep Plancheria, Inspector en cap dels Serveis Territorials
Competències Bàsiques

Conferència:

a càrrec de
la Sra. Conxita Mayós i Servet, Cap del Servei d'Ordenació Curricular

L'avaluació per a l'aprenentatge

Ponències sobre organització de centres per al treball competencial


Escola Joan Marquès Casals
Terrassa


Institut Can Jofresa
Terrassa

Presentació d'experiències sobre el treball competencial a l'aula - Resum de les presentacions

Centre Educatiu Avenç
Sant Cugat del Vallès

Presentació Competència matemàtica

altres documents

Escola Emili Carles i Tolrà
Castellar del Vallès

Competència d'autonomia i iniciativa personal

Centre Educatiu Lumen
Terrassa

Capacitat els projectes i la difusió de la informació
Projectes

Escola Marià Galí
Terrassa

Competència tractament de la informació i competència digital

Institut Joaquima Pla i Ferreres
Sant Cugat del Vallès

Competència comunicativa lingüística i audiovisual

Escola Rosella
Viladecavalls

Competència comunicativa lingüística i audiovisual

 

Materials de referència: