Educació per competències: del currículum a l'aula

Educació Primària i Secundària - Abril 2007

Continguts i activitats

Presentació

Vídeo

Conferència:

"El repte de l'educació no universitària a Catalunya: situació actual i propostes d'actuació"

Presentació - Vídeo

Conferència:

"Aspectes bàsics dels projectes de decrets que estableixen l'ordenació
dels ensenyaments de l'educació obligatoria"

Presentacions: Pri - Sec


Educació Primària - Maig 2007

Conferència:

"Competències que han de tenir els nois i noies a l'incorporar-se al món del treball "

Presentació

Conferència:

"Treball per competències bàsiques en el centre "

Presentació

Experiències:

"Integració Curricular dels Projectes d'innovació "

Presentació

Experiències:

"Un vol pel Vallès "

Presentació

WEB

Experiències:

"Recital Poètic activat d'intercanvi entre alumnat de 6è i 1r al CEIP Joan Marquès Casals"

Presentació

Experiències:

"Treball per projectes Cicle Inicial. L'estudi del barri. Aprendre a aprendre"

Presentació

Experiència:

"Col·legi Lumen, Un treball per projectes "

Experiència:

"Projecte d'innovació en educació audiovisuals i comunicació "

Document del projecte
Presentació


Educació Secundària - Octubre 2007

Conferència:

"Fonaments socials i educatius del canvi curricular"

Presentació
Vídeo

Conferència:

"Claus d'interpretació de les experiències en base al currículum per competències "

Presentació
Vídeo

Experiència:

"Tècniques d'estudi"

Presentació
Vídeo

Experiència:

"Treball cooperatiu a l'àrea de Ciències Socials "

Presentació
Materials - Vídeo