• Fer grups
 • Cintes i anelles
 • La base
 • Bases auxiliars
 • Les reines
 • Un món ben divers
 • Un món ben divers

  Davant d’aquests dos signes

  76

  pràcticament tothom comprendrà quin nombre representen. Però el llegiran de formes molt diferents.

  Francès  soixante-seize seixanta-setze
  Japonès nanajû roku sis deu set
  Alemany sechsundsiebzig sis i set deu
  Swahili sabini na sita setanta-sis
  Basc hirurogei ta hamasei tres vints i deu i sis

  A la manera de dir els nombres de cada llengua  queden rastres de formes de comptar més antigues. I, entre aquests rastres podem trobar els nombres d’agrupament que s’han fet servir. Encara que a les numeracions orals no podem parlar estrictament de «base», perquè els agrupaments no són tan regulars com a les numeracions escrites, podem aplicar la paraula d’una forma genèrica. Si rastregem diverses numeracions orals tornarem a trobar les bases més freqüents (5, 10, 20...). Els « tres vints i deu i sis» del basc ens mostren un rastre de base 20. Però també es poden trobar altres bases. Prova de trobar els rastres.

   

  Escriu cada resposta numèricament