La nostra biblioteca

Actualitzat: 1-4-2016

Curs 15-16
Escola de Bordils

PLÀNOL DE LA BIBLIOTECA
Imaginació Infantil i Cicle Inicial
Imaginació Cicle Mitjà i Cicle Superior
Serveis-bibliotecari/
Ordinadors
Taules treball i lectura
Novetats
Revistes
Llibres coneixements

Petita història:

L'escola de Bordils en l'actual ubicació es va construir el 1934 i 1935. Ja des dels seus inicis, l'antiga biblioteca estava ubicada a l'espai que correspon a l'entrada actual i es guardaven llibres per als mestres. Durant uns anys va funcionar com a biblioteca pública. Era una biblioteca viatgera, a la qual es canviaven els llibres cada uns quants mesos i s'obria els diumenges per tothom.

L'any 1969 es va fer una petita ampliació a l'escola que va consistir en la construcció d'una aula nova, una cuina i el menjador. El 1971 es van canviar totes les finestres i es van posar persianes enrollables. L'any 1970 el "Ministerio de Educación" va enviar molts llibres per dotar les biblioteques d'un mínim de volums d'interès escolar.

Durant el curs 1983-84 es comença una altra ampliació que va consistir en la construcció de tres aules, una biblioteca, un laboratori, una aula de plàstica, es va modificar la cuina i va quedar més petit el menjador. Des de llavors ençà, la biblioteca va estar uns anys on hi ha ara l'aula d'informàtica, després on hi ha ara el laboratori fins arribar a l'actual ubicació.

El curs 96-97 el Claustre acorda destinar tres hores setmanals, per a que una mestra realitzi lectura de contes als alumnes. Hi passen tots els grups al llarg del curs, l'activitat és d'un hora setmanal per a cada classe durant un trimestre. Aquest mateix any dues mestres realitzen el curs sobre el Programa Pèrgam.

Fins al curs 05-06, es manté la dinamització de la biblioteca i es continua la tasca de catalogació, enregistrament i ordenació dels llibres. El nombre d'hores que s'hi destinava variava en funció de la programació general de cada curs i dels recursos humans disponibles.

Al juny del 2006 ens van aprovar el projecte "Aprenc a llegir, aprenc a somiar" dels Projectes d'Innovació Educativa de Biblioteques escolars PuntEdu.

El projecte PuntEdu:

El curs 08-09 vam acabar el Projecte d'Innovació Educativa PuntEdu de biblioteques escolars, que hem continuat pel nostre compte. El centre disposa d'un espai d'uns 50 m2 destinat a la biblioteca. El fons documental és de més de 7.000 exemplars, dels quals uns 3000 són per a la consulta i la resta de literatura infantil. També disposem de còmics i revistes infantils.

Actualment s'utilitza el programa ePèrgam per a la catalogació dels llibres. Anteriorment, des de l'any 1997 s'utilitzava el programa PERGAM1.1 per a la catalogació. La biblioteca compta amb un servidor i sis ordinadors connectats en xarxa i internet, una impressora i un scanner.

Per a l'activitat de la biblioteca cada classe, des de P3 fins a 6è, disposa com a mínim d'una hora reservada a la biblioteca per anar-hi amb la tutora per treballar quasevol de les àrees del Currículum. Els alumnes en tot moment poden accedir a la biblioteca per buscar llibres relacionats amb el projecte o treball que estiguin realitzant en aquell moment, sempre amb la supervisió d'un mestre.

Les activitats i la dinàmica de la biblioteca són moltes, d'aquestes es destaquen les següents:
- l'activitat de lectura i préstec de llibres es realitza a tots els cursos.
- es participa a concursos organitzats per editorials i d'altres entitats.
- es realitza exposicions d'autors recomanats i celebracions de centenaris, etc.
- es conviden escriptors/res, poetes i poetesses, il·lustradors/res, dibuixants de còmics, etc a l'escola per tal de conèixer'ls a ells i la seva obra.
- s'organitzen concursos i activitats programades per a tots els nivells.
- s'obre la biblioteca al migdia en l'activitat Bibliopati on els alumnes hi poden utilitzar els serveis que ofereix lliurement.

D'entre els escriptors que hem treballat i ens han visitat a la nostra escola hi ha en Miquel Desclot, Miquel Rayó, Josep Francesc Delgado, Emili Teixidor, Ricardo Alcántara, Màrius Serra, Isabel Oliva, Elena O'Callaghan, i Ricard Creus.

Objectius del Projecte PuntEdu(2008):

Objectius generals
1. Integrar la biblioteca escolar dins l'activitat educativa del centre.
2. Utilitzar-la com un recurs educatiu per a treballar les diferents àrees curriculars.
3. Dotar als alumnes de les eines bàsiques per obtenir informació.
4. Continuar catalogant els llibres amb el programa "epergam".
5. Anar incorporant suports informàtics i audiovisuals perquè la biblioteca també esdevingui mediateca.
6. Crear una comissió de biblioteca integrada pels coordinadors de la biblioteca, d'informàtica i d' audiovisuals per tal d'organitzar i dinamitzar la mediateca i vetllar pel bon funcionament del projecte.
7. Establir una coordinació conjunta entre els centres de primària i secundària de la nostra zona.
8. Potenciar la relació amb les famílies.
9. Ampliar l'horari de la biblioteca a l'hora del menjador i a dos quarts de cinc.

Objectius específics:
Gust per la lectura
1. Fomentar l'hàbit i el gust per la lectura amb funcions tant d'aprenentatge com lúdiques.
2. Dinamitzar la biblioteca amb activitats orientades a potenciar el gust per la lectura, desvetllar la curiositat pels llibres i oferir novetats.
3. Potenciar l'hàbit lector per mitjà del servei de préstec, presentació de llibres, autors, il·lustradors,....

Cerca i tractament de la informació
1. Posar a l'abast dels alumnes una amplia selecció de materials d'informació i garantir que cada alumne trobi a la biblioteca allò que necessita.
2. Ajudar als alumnes en el domini de les habilitats de recerca i tractament de la informació.
3. Dinamitzar la biblioteca amb activitats destinades a saber cercar i tractar la informació tant pels alumnes com pels mestres del centre.
4. Donar a conèixer i fer utilitzar als alumnes diferents suports documentals: cd-rom, vídeo, internet ...

Formació d'usuaris
1. Facilitar als mestres el coneixement del fons bibliogràfic de la biblioteca per tal de poder utilitzar de manera eficaç la informació que hi ha dipositada.
2. Dinamitzar la biblioteca amb activitats orientades a la formació d'usuaris: alumnes, mestres i pares.

Actituds, hàbits i normes
1. Tenir present les normes elaborades i consensuades per saber estar a la biblioteca.
2. Potenciar l'autonomia dels alumnes en el procés d'aprenentatge.

Objectius comuns amb les escoles de Celrà, Flaçà, Bordils i l'IES de Celrà
Àmbit organitzatiu
1. Fer la distribució dels llibres i dels altres suports de forma similar a les cinc biblioteques.
2. Facilitar la cerca i el tractament de la informació a través de les xarxes telemàtiques.

Àmbit pedagògic
1. Establir un pla de lectura conjunt, a partir de l'anàlisi i la reflexió del que entenem per llegir i del pla de lectura de cada escola.
2. Intercanvi d'activitats que fomentin i potenciïn el gust per la lectura.
3. Intercanvi de recomanacions de llibres per la biblioteca de cada centre.

Actuacions: 

- Activitats d'animació a la lectura: activitats de lectura de contes, poesia, revistes, jocs i altres activitats per animar als alumnes a la lectura.
- Activitats de recerca d'informació: Activitats, gimcanes i jocs per aprendre a fer recerca d'informació a la biblioteca, als llibres, diccionaris, revistes, enciclopèdies i mitjans informàtics.
- Bibliopati: espai horari obert als alumnes perquè lliurement puguin llegir, mirar i consultar llibres, revistes, diccionaris, enciclopèdies, internet, etc. Està obert durant una hora al migdia i s'encarrega una mestra que dóna ajuda als alumnes.
- Padrins i Padrines de lectura. Els alumnes de 6è en una sessió setmanal llegeixen contes i d'altres textos als alumnes de 1r. Aquest any també els alumnes de 5è llegeixen als de P5 i els nens de 4t als de P4.
- Biblioteca d'aula i préstec de llibres. A cada aula, els alumnes disposen d'un espai amb llibres per a la seva edat. Poden mirar-lo i llegir-los a estones durant l'horari escolar, i a partir de P5 trien i s'emporten un llibre a casa per llegir cada setmana. A Cicle mitjà i superior s'emporten llibres per llegir quinzenal o mensualment.
- Recomanació de llibres, CD, pel·lícules entre els alumnes, des de la biblioteca, reservant un espai en el plafó d'anuncis, a la web del centre i a través de la revista del centre.
- Recitació de poemes. Per Nadal i per Sant Jordi. Hi participen tots els alumnes del centre.
- L'autor a l'escola. Pels volts de Sant Jordi es convida a una persona del món literari (escriptors, il·lustradors, poetes) realitzant un treball d'aprofundiment en la seva obra. Els autors que de forma presencial hi han participat són: Maria Mercè Marçal, Miquel Desclot, Núria Esponellà , Ricard Creus, Màrius Serra, Dolors Garcia Cornellà, Mercè Company, Josep Francesc Delgado, Jordi Pla, Ester Jaume, Màrius Serra.

- Commemoració de dates, aniversaris lligats a personatges significatius de la història de Catalunya com Jacint Verdaguer, Pere Quart, Folch i Torres, Josep Mª de Segarra, Gaudí, Dalí, Miquel Martí i Pol, Mercè Rodoreda, ...
- Organització de la Fira del llibre usat Intercanvi de llibres de lectura entre els alumnes.
- Suport a les activitats de Llengua (entesa com a llengua a través de currículum) en el tractament dels diferents tipus de text: teatre, descripció, conte, carta, còmic, cartell, reportatge, poema, endevinalles, notícies...
- Col·laboració en la revista de l'escola. Racó literari, recomanacions, entrevistes.
- Vinculació amb l'activitat de Teatre. Cada any tots els cursos representen una obra seleccionada i rescrita pels alumnes.
- Ambientació de l'espai, d'acord amb les activitats que s'estan realitzant. Muntatges plàstics, cartells, plafó informatiu, decoració temàtica, títols, normes...
- L'hora del conte. Amb l'objectiu de fomentar el gust per la lectura, mestres, familiars i exalumnes han participat en aquesta activitat al llarg dels anys. També s'ha convidat a narradors de contes com la Pepa Llovet, en David Planas i la Núria Vancells.

- Tastets de lectura: amb el bon temps, organitzem diferents espais pel pati i l'escola on alguns alumnes llegeixen fragments de diferents autors. Tots els cursos surten a escoltar algunes d'aquestes lectures. Alguns pares, mares i avis també venen a llegir-nos contes o poesia.

Relació biblioteques de la zona:

- Visites al Punt de Lectura de BOrdils i la Biblioteca Municipal de Celrà.
- Autor a l'escola: convidem autors o il·lustradors als centres i si és possible, compartim l'activitat amb les altres centres.
- Explicació de contes en els diferents municipis.
- Activitats relacionades amb la biblioteca: pòsters, punts de llibre...
- Intercanvi de llibres entre les escoles.
- Promoure algun tipus de concurs literari per les escoles de la zona.