Jornades sobre competències

 

Curs 2006-07
Curs 2009-10
Curs 2010-11
Curs 2011-12

 

Curs 2012-2013

Primària

 

Secundària

Presentació del document

Desplegament de les competències bàsiques en el currículum d'ESO

Exemplificació competència àmbit lingüístic

Presentació del document de competències bàsiques en l'ámbit lingüístic a l'ESO

Exemplificació competència àmbit matemàtic

Una competència de resolució de problemes de l’àmbit matemàtic a l’ESO

 

 

Contacte: sefp_vall.ensenyament@gencat.cat