Gerbert d'Orlhac Gerbert d'Orlhac
L'any mil

La figura de Gerbert

Els monestirs

La ciència i la cultura

La societat feudal

Activitats didàctiques

Bibliografia

Crèdits


Pladevall, A. (1998). Silvestre II.
Gent nostra/Columna.
 
 
Jo, Gerbert d’Orlhac, monjo benedictí, vull mostrar-vos alguns aspectes de la societat del meu temps: l’Europa i Catalunya als voltants de l’any 1000.
Gerbert d'Orlhac