Fes les fotografies


L'activitat s'inicia i s'acaba amb una imatge. El problema a resoldre (l'endevinalla) és un enquadrament d'una determinada part de la imatge, un pla de detall no contextual; i la resolució (el resultat) és un enquadrament de tot l'objecte. Tot plegat amb el suport del llenguatge escrit.

Per fer les fotografies cal:

Elegir un objecte que sigui familiar als alumnes, fàciment identificable, i situar-lo en un lloc ben il.luminat. 

Configurar la MAVICA:

  • Quality: fine
  • Rec Mode: normal

Fes tres o quatre fotografies (si l'objecte és molt petit, fes servir la funció Macro) de l'objecte amb enquadraments diferents, i tenint present que hauràs de fer a l'objecte un enquadrament quadrat (no rectangular) per incorporar-lo a la plantilla de l'endevinalla.

A la carpeta > > trobaràs una imatge per si t'és impossible obtenir una fotografia durant la jornada.