Les plantilles


L'objectiu d'aquesta pràctica no és aprendre Flash ni Dreamweaver, sinó utilitzar aquestes dues eines per composar una endevinalla. 

Tot el treball amb Flash i Dreamweaver es basa en dues plantilles ja establertes, la qual cosa compleix dos objectius:

  • Simplificar molt els procediments a realitzar en aquests dos entorns,
  • Assegurar que l'endevinalla que elaboraràs tindrà la mateixa interfície i el mateix estil que la resta d'endevinalles dels assistents.

Aquests dos fitxers (comprimits en un fitxer plant.zip) són:

  • plant.fla: plantilla per fer l'animació Flash.
  • plant.htm: plantilla per composar la pàgina htm amb Dreamweaver.

Ambdós fitxers es troben a la carpeta de del teu ordinador, i són el punt de partida dels apartats següents.

Si baixes el fitxer directament des d'aquesta àgina veuràs que conté un tercer fitxer, endevina.gif; és una imatge que s'integra dins el fitxer *.htm i que per tant s'ha de posar a la mateixa carpeta que els altres dos.

Comprova l'existència d'aquests fitxers amb l'explorador de Windows.