Exemples


Aquí tens tres exemples d'endevinalles elaborades amb les plantilles i el procediment descrits.