Calendaris perpetus
Molta gent sap que si una data cau en un dia de la setmana, la mateixa data de l'any següent caurà a l'endemà. Així si el teu aniversari cau aquest any en dimarts, a l'any següent serà en dimecres (excepte si un dels dos anys és de traspàs que, segons les dates, caldrà córrer dos dies en comptes d'u).

Això es deu al fet que un any té 52 setmanes i un dia.

Per tant, per saber en quin dia de la setmana caurà una data qualsevol el problema es reduiria a tenir en compte els dies de la setmana, els del mes i els de l'any, fer unes quantes divisions i anar estudiant els residus. Però la cosa es complica perquè tenim repartits, de manera irregular, mesos i anys de diferents dies (per als mesos 28, 29, 30 i 31; per als anys 365 i 366). Però, malgrat les complicacions, el problema està resolt i disposem del que es diuen calendaris perpetus, que ens marquen el dia de la setmana de qualsevol data.

 

Una taula que serveis per dos segles
Com els càlculs poden ser un poc laboriosos sovint es fan servir taules que ajuden a trobar el dia de la setmana. Aquesta serveix per a dos segles. Per a utilitzar-la segueix aquestes instruccions:
  • selecciona la fila de l'any i la columna del mes. El nombre de la seva intersecció és el nombre clau.
  • suma el dia del mes i el nombre clau.
  • cerca a la taula del dia de la setmana a quin correspon la suma que has obtingut.

Pitja sobre la imatge i podràs provar amb una taula interactiva (Pots provar amb el dia d'avui, amb el dia del teu naixement...)

 

El calendari perpetu de reglets
 El matemàtic francès Édouard Lucas, en una època que no existien calculadores electròniques, havia inventat uns reglets de fusta per fer divisions. Per a obtenir el quocient i el residu d'una divisió només era necessari alinear degudament els reglets i “seguir” unes línies dibuixades en ells; no calia realitzar cap càlcul.

Observant que el mètode per a esbrinar el dia de la setmana de qualsevol data en el Calendari Gregorià (per tant només vàlid des del 15 d'Octubre de 1582) bàsicament treballava amb residus de divisions, se li va ocórrer adaptar els seus reglets a la construcció d'un calendari perpetu.

Pitja sobre la imatge i podràs provar amb uns reglets interactius (Pots tornar provar amb el dia d'avui, amb el dia del teu naixement...)

 

 

Calendaris perpetus a tot arreu
En els nostres temps programar el càlcul per a esbrinar el dia de la setmana de qualsevol data no té cap dificultat i, de fet, estem envoltats de calendaris perpetus. L'ordinador en té un. Molts aparells programables, com el vídeo, també en tenen.

En aquest pots veure situat el dia de la data que vulguis