Logotip, nen amb pancarta amb el nom Mowgli CEIP MOWGLI
     Passeig de la Boca de la Mina s/n • Tel. 977 31 26 47• 43206 REUS
 
| Inici | Birmingham | Cinfaes | Cookstown | Dobrich | Francavilla | Istanbul | Paide | Reus | Trikala | Warsaw

EDUCACIÓ FINANCERA

Benvinguts.

Aquest és l'espai web que anirà seguint el desenvolupament del nou projecte Comènius que l'Escola ha iniciat.

El tema del nostre projecte Comenius "L'educació financera en les escoles i llars d'infants" està dirigit a alumnes 3 - 12 anys. Aquest projecte tindrà una durada de dos anys (2011-2013) i té com a socis: Portugal, Bulgària, Estònia, Grècia, Itàlia, Regne Unit (Irlanda del Nord), Polònia, Espanya, Turquia, Regne Unit (Anglaterra).

Hem d'educar el nostre alumnat en el consum responsable, no només dins de la comunitat local, sinó en el context de la comunitat més àmplia de la Unió Europea i, en un context global, sent conscients de la "ciutadania internacional". Amb aquest projecte volem ajudar a reflexionar i potser canviar el comportament de l’alumnat, la família i algunes de les institucions de la comunitat local.

En triar el tema del Projecte les escoles, ens plantegem com a objectiu principal donar al nostre alumnat les habilitats financeres necessàries per a sobreviure i per fer-los comprendre l'impacte que la despesa intel·ligent, l'estalvi i les decisions d'inversió tindran en el seu futur (lluitar contra l'analfabetisme financer ), i aconseguir que es converteixin en consumidors informats i confiats en la seva vida.

Aquest projecte és també necessari per a desenvolupar un sentit de solidaritat entre els països europeus per aconseguir un desenvolupament més harmoniós. L'educació financera ha de ser una preocupació comuna entre tots els països europeus. Necessitem compartir informació.

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PROGRAMA:

 • reconèixer la moneda que utilitzen els diferents països,
 • entendre la necessitat d'utilitzar monedes i bitllets;
 • reconèixer les fonts regulars de diners;
 • reconèixer la importància de tenir cura diners,
 • ser capaç de parlar de coses que necessiten diners per ser adquirides,
 • entendre la necessitat de gastar diners en coses familiars i de la llar;
 • entendre que hem de pagar pel que comprem,
 • parlar del valor dels diners i com el treball es pot transformar en diner,
 • començar a entendre que les persones tenen diferents nivells de vida en diferents països,
 • ser capaços d'entendre la manera de satisfer necessitats i desitjos a través de l'estalvi,
 • comprendre els drets i responsabilitats del consumidor.

IMPACTE

Tenim la intenció de:

 • Promoure el contacte amb la cultura de l’alumnat dels països europeus;
 • Compartir experiències i preocupacions;
 • Promoure el respecte pels altres, pels drets humans i pels valors;
 • Despertar en l’alumnat la curiositat;
 • Promoure la sensibilització de l’alumnat pel món que l’envolta;
 • Promoure un concepte i opinió personals dels assumptes de la vida quotidiana;
 • Fer que la gent comprengui els seus drets i deures com a ciutadans europeus;
 • Contribuir al desenvolupament professional del personal de l'escola;
 • Usar el projecte per a desenvolupar habilitats orals i de comunciació.

Esperem que el nou projecte us sigui tan engrescador com per a nosaltres.