ÍNDEX DE TEXTOS

A continuació podeu veure ordenats la major part dels textos que es troben en les pàgines anteriors. Es tracta, sobretot, de fragments que il·lustren alguns aspectes de l'època o el moviment que figura en cada encapçalament, encara que en alguns casos (especialment els poemes) hi ha el text sencer. Quant a la literatura infantil, no estan concretats totes les mostres, de manera que haureu d'entrar a "més textos" si voleu conèixer la totalitat dels escrits.

INICIS DE LA RENAIXENÇA
1. "La Pàtria" . B. C. Aribau. 2. "Mos cantars" . Joaquim Rubió i Ors, "Lo Gaiter del Llobregat".
3. Pròleg a Poesias de Rubió i Ors. 4. Pròleg a Poesias de Rubió i Ors.
5. Pròleg a Poesias de Rubió i Ors. 6. Pròleg a Poesias de Rubió i Ors.
7. Discurs inaugural dels Jocs Florals de 1859 per Manuel Milà i Fontanals.  
PREDOMINI DE LA POESIA
8. La família dels Garrigas . Josep Pin i Soler. 9. "Les comunitats de Castellà" . Antoni Puig-Blanch.
10. "Desig de l'ànima". Francesc Camprodon. 11. "La dama del ratpenat". Víctor Balaguer.
12. "De Jovenesa" . Marià Aguiló.  
LA PRIMERA NARRATIVA EN CATALÀ
13. "El diumenge... a fora!". Robert Robert. 14. "Quatre gotetes". Emili Vilanova.
CONSOLIDACIÓ
15. "Lo Farell". Jacint Verdaguer. 16."Canigó ". J. Verdaguer.
17. "Sum vermis". J. Verdaguer. 18. La febre d'or . Narcís Oller
19. La bogeria . N. Oller. 20. La bogeria . N. Oller.
21. Pilar Prim . N. Oller. 22. Pilar Prim . N. Oller.
LLEURE I CULTURA
23. El castell dels tres dragons . Frederic Soler, "Serafí Pitarra". 24. Terra baixa . Àngel Guimerà.
LA LLENGUA LITERÀRIA
25. Memories literàries . Narcís Oller 26. Memories literàries . N.Oller.
27. Memories literàries . N. Oller. 28. Memories literàries . N.Oller.
29. Cuentos de la vora del foc. Frederic Soler. 30. Cuentos de la vora del foc . Frederic Soler.
31. Nota de la redacció de "L'Avenç". 32. Conferència donada al CEC per Joaquim Casas Carbó.
33. Conferència donada al CEC per Pompeu Fabra. 34. Nota de la redacció de "L'Avenç".
EL MODERNISME
35. "Viure del passat". Jaume Brossa. 36. "La independència de Catalunya". Joan Maragall.
37. "Ideals nous per a la Catalonia". Alexandre Cortada. 38. Discurs en la tercera festa modernista de Sitges per Santiago Rusiñol.
39. Carta de Joan Maragall a Antoni Roura (fragment). 40. "Recollim el guant". Jaume Brossa.
LA NARRATIVA MODERNISTA
41. Pròleg de Joan Maragall a Per la vida de J. Pous i Pagès. 42. Pròleg de Víctor Català a Drames rurals.
43. "La vella". Víctor Català. 44. Pròleg de Victor Català a Caires vius.
45. "Els bells camins que no menen enlloc". Prudenci Bertrana. 46. "El patí blau". Santiago Rusiñol.
EL NOUCENTISME
47. Glosari d'Eugeni d'Ors. 48.Glosari d'Eugeni d'Ors .
49. Glosari d'Eugeni d'Ors. 50. Glosari d'Eugeni d'Ors.
51. Glosari d'Eugeni d'Ors. 52. Glosari d'Eugeni d'Ors.
53. Glosari d'Eugeni d'Ors. 54. Glosari d'Eugeni d'Ors.
55. Glosari d'Eugeni d'Ors.  
LA POESIA NOUCENTISTA
56. "De l'acció dels poetes a Catalunya". Josep Carner. 57. "En el concert". Josep Carner.
58. "Auca d'una resposta del senyor Gaudí". Josep Carner. 59. "Barcelona, ciutat castellana a l'estiu". J. Carner.
60. "Pòrtic". Jaume Bofill i Mates, "Guerau de Liost". 61. "El beat supervivent". J. Carner.
62. "Les gatoses". J. Carner. 63. "En companyia". J. Carner.
64. Pròleg de Josep Carner a L'abrandament de Carles Soldevila.  
ELS MOVIMENTS D'AVANTGUARDA
65. Carta de J. V. Foix a Josep Obiols. 66. "Contra els poetes amb minúscula". Joan Salvat-Papasseit.
67. "Deltoides". Josep Maria Junoy. 68. "Ambició". Joaquim Folguera.
69. "Invocació al vent". Joaquim Folguera. 70. "Algunes consideracions sobre la literatura d'avantguarda". Josep Vicenç Foix.
71. "Posició moral del surrealisme". Salvador Dalí. 72. "Dijous". Àngel Planells.
73. "8 hores". Àngel Planells.  
EL LLEURE: TEATRE I CINEMA
74. Cigales i formigues . Santiago Rusiñol. 75. Civilitzats, tanmateix . Carles Soldevila.
76. Gairebé un acte o Joan, Joana i Joanet. Joan Oliver. 77. Article d'"En Patufet" sobre el cinema.
LA LLENGUA LITERÀRIA
78. Carta de Narcís Oller a S. Rusiñol. 79. Article de "L'Esquella de la Torratxa".
80. "Pompeu Fabra". Josep Pla. 81. Pròleg de J. Roig i Roqué a Projecte d'ortografia catalana de M. Milà i Fontanals.
82. Article de "Xut" sobre llengua i esports. 83. "La normalització de la gramàtica". Pompeu Fabra.
LITERATURA INFANTIL I JUVENIL
84. "La lletra". F. Pelagi Briz. 85. Aventures extraordinàries d'en Massagran. J. M. Folch i Torres.
86. Prefaci a Les aventures d'en Perot Marrasquí. Carles Riba. 87. Les aventures d'en Perot Marrasquí. Carles Riba.
88. Prefaci a la 2a edició de Les aventures d'en Perot Marrasquí. C. Riba. 89. Lau, o les aventures d'un aprenent de pilot. Carles Soldevila.
90. El cavaller de la creu. Clovis Eimeric. 91.Margarida. Lola Anglada.
92. Pròleg a Lo trovador. A. Bori i Fontestà 93. "L'aranya i l'escarbat". A. Bori i Fontestà.
94."Catalunya". A. Bori i Fontestà. 95. Pròleg a Aplech. Anton Busquets.
96. "L'ocell". Prudenci Bertrana. 97. "A mes filles". Carme Karr.
98. "A l'escola" , de Regles morals i de bona criança. J. Pin i Soler. 99. Justificació de Clovis Eimeric a la "Biblioteca Damisel·la".
100. Pròlegs de J. M. Folch i Torres a la "Biblioteca Gentil". 101. La cobdícia. M. Folch i Torres.
102. Dues "Pàgines viscudes". J M. Folch i Torres. 103. Els nens de la meva escala. J. Salvat-Papasseit.
104. MÉS TEXTOS  
ANNEX 1 . ELS INICIS DEL FUTBOL. F. C. BARCELONA
105. Article de "L'esquella de la Torratxa" sobre els entrenadors. 106. "Clausura de l'Orfeó Català" a "L'Esquella de la Torratxa".
107. Article de "Xut" sobre la politització de l'esport.  
ANNEX 2. TEXTOS DE LES AVANTGUARDES
108. Manifest del futurisme. F. T. Marinetti. 109. Manifest tècnic de la literatura futurista. F. T. Marinetti.
110. Concepte del poeta. J. Salvat-Papasseit. 111. Sobre la pintura. Guillaume Apollinaire.
112. La poesia actual. G. Apollinaire. 113. Manifest DADA. Francis Picabia.
114. Manifest del senyor Antipirina. Tristan Tzara. 115. Primer manifest del surrealisme. André Breton.
116. Manifest groc. Dalí, Gasch, Montanyà.